Scheidsrechtersvereniging IJmond

Opgericht 21 augustus 1972

LET OP: niet alles wat in deze rubriek staat is serieus

Wist u dat .... (17 oktober 2019)

 • het slechte weer niet kon verhinderen dat er gisteren 12 IJmonders op het trainingsveld stonden
 • Sander, de trainer, hier nog niet eens bij gerekend ks
 • niemand de training vroegtijdig verliet
 • Willy weigert te accepteren dat de zomertijd ten einde loopt
 • het na de training vooral over het 'rapport van Carel' ging
 • hij werd voorzien van een doos vol adviezen
 • Menno daarentegen vol lof was over 'zijn' rapporteur
 • dit ook gold voor Pim
 • de ex-rapporteurs Sander en Ruud hun eigen visie op het geheel hadden
 • het niet geheel verwonderlijk was dat dit een nogal "strenge" visie was
 • de huidige rapporteur Fred het allemaal net iets anders en positiever zag
 • Menno zijn rapport dan ook aan Fred meegaf
 • onduidelijk is waar de uitslag van het klaverjassen is gebleven
 • wel duidelijk is dat Henk P eerste was geworden en Piet laatste
 • ook nog bekend is dat Henk W in de prijzen was gevallen (4e) en Menno 7e
 • alle andere deelnemers daar ergens tussenin zijn beland
 • Sander en Jacques volgens week afwezig zijn
 • zij dan beiden met hun families genieten van een weekje weg in Drenthe
 • zij beiden dan in een accommodatie van Roompot verblijven
 • zij elkaar dan wellicht nog zullen treffen in Drenthe
 • Willy Willy heeft aangegeven de training te zullen verzorgen
 • hij dan kan afmaken waar hij vorige keer (halverwege) was geeindigd
 • het te hopen is dat het dan eindelijk weer eens wat beter weer is op woensdagavond
 • Rafael inmiddels bezoek heeft gehad van Willy
 • Willy niet alleen iets had gebracht bij Rafael, maar ook iets had "verloren"
 • dit zijn leesbril bleek te zijn
 • deze bij de voordeur van Rafael werd aangetroffen
 • Rafael gelukkig in een goede buurt woont
 • Willy zijn bril dus inmiddels weer in zijn bezit heeft
 • sv IJmond in 2022 vijftig jaar bestaat
 • Fred en Henk W tegen die tijd bijna 80 (hopen te) zijn
 • Piet dan nog ouder is...
 • het gelukkig de goede kant op gaat met opa Piet
 • hij nog wel enige tijd bezig is met zijn herstel
 • Martien een extra grote bestelling kreeg te verwerken
 • bijna iedereen een dubbele portie bittergarnituur bestelde
 • wij vermoeden dat deze extra-trek werd veroorzaakt door de pittige training van Sander
 • Sander zelf het maar bij een enkele bestelling hield
 • Aron steeds beter meetraint
 • hij nu ook weer de gehele training volgde
 • Aron zelfs extra trainingen afwerkt op het av DEM-complex op momenten dat er geen enkele IJmonder is
 • wij dus niet verbaasd moeten zijn als Aron straks aan kop loopt
 • Jeroen zo zijn eigen kijk op de zaken heeft en daar ook vol voor uitkomt
 • hij in dat opzicht veel lijkt op Ron
 • Jeroen bijvoorbeeld meldde het gehele rapportagesysteem maar een afrekensysteem te vinden
 • de redacteur het dat wel met hem eens is
 • onduidelijk echter is wat dan wel een goed of beter systeem zou zijn
 • hierover ook al door anderen is nagedacht   
 • een lezenswaardig stuk is te vinden op de pagina's 12 en 13 van "De Scheidsrechter (https://www.covs.nl/system/files/Openbaar/1589/De_Scheidsrechter_nr._2.pdf)
 • en op https://tekstueelgp.foleon.com/scheidsrechter/05-2019/kritisch-bekeken/
 • hieruit blijkt dat er nog veel wensen leven
 • het natuurlijk ook zo is dat geen enkel systeem tot 100% tevredenheid zal leiden
 • de redacteur zelf van mening is dat het huidige systeem niet transparant is
 • je eigenlijk pas weet waaraan je toe bent na afloop van het seizoen
 • dat te maken heeft met de wegingsfactor van strenge en milde rapporteurs
 • dit vroeger anders was 
 • niet alles van vroeger beter was
 • de wintertijd met rasse schreden nadert
 • deze in het weekend van 26/27 oktober ingaat
 • de klok dan een uur terug wordt gezet
 • dit in het volgende filmpje nog eens wordt uitgelegd:https://schooltv.nl/video/snapje-zomertijd/
 • wij iedereen een prettig weekend en een prettige herfstvakantieweek toewensen 

 Schermafbeelding 2019-10-18 om 14.14.07.png

Wist u dat .... (10 oktober 2019)

 • de training gisteren onder leiding stond van Willy Willy
 • Willy als voornemen had een pittige training te geven
 • dit voornemen helaas niet uitkwam
 • dit niet door Willy of de trainende leden werd veroorzaakt
 • de plotselinge bliksem hiervan de oorzaak was
 • de training dan ook al binnen 30 minuten moest worden afgebroken
 • de leden toen alleen nog maar de warming-up in de benen hadden
 • trainer Sander het volgende week dan maar iets zwaarder moet maken dan normaal
 • het op die manier enigszins gecompenseerd kan worden
 • het zeer slechte weer ook bijna roet in het eten gooide voor het klaverjassen en keezen
 • er uiteindelijk toch 2 klaverjastafels geformeerd konden worden
 • het keezen helaas niet kon doorgaan
 • Jay zijn keezspel dus uiteindelijk voor niets had meegenomen
 • dat volgende keer hopelijk niet zo zal zijn
 • Jeroen speciaal voor het keezen was gekomen
 • Henk P met de eerste prijs naar huis ging
 • Piet daarentegen - geheel tegen zijn gewoonte in - met de rode lantaarn terug naar Heemskerk ging
 • hij gelukkig wel een lift kreeg aangeboden door Menno
 • Menno dus 2 passagiers had
 • deze passagiers pas na 00.30 uur thuis waren
 • de chauffeur nog later in zijn bed dook
 • Fred als reddende engel optrad voor de klaverjassers
 • hij om 22.00 uur het stokje van de vertrekkende Ron kon overnemen
 • er op die manier toch 2 rondes geklaverjast konden worden
 • de prijzen allemaal door Aron waren gesponsord
 • dit allemaal drankprijzen waren
 • ook Michael in de prijzen viel
 • Michael vorige week moest vlaggen bij de wedstrijd van DEM
 • hij niet zo onder de indruk was van de prestaties van DEM
 • wij ons afvragen hoe het momenteel met Rafael gaat
 • Willy Willy hem binnenkort met een bezoek gaat vereren
 • wij daarna vast snel horen hoe het momenteel met (de kunstheup van) Raffie gaat
 • de rapporteurs de leden van IJmond nog niet zo gunstig zijn gezind
 • na Wybo nu ook Carel een onaangename verrassing kreeg
 • het rapport van rapporteur Manuel er een was om snel te vergeten
 • Carel er serieus over nadenkt om bezwaar aan te tekenen
 • hij aan enkele IJmonders om input heeft gevraagd
 • wij hopen dat Carel niet zoals Wybo zal reageren
 • Carel kennende dat ook niet zo snel zal gebeuren
 • wij ook nog steeds hopen dat Wybo de KNVB laat zien dat hij gewoon een goede scheids is
 • de aanval vaak de beste verdediging is
 • Folkert vanaf zijn vakantie-adres liet weten dat het goed met hem ging
 • de toegezonden foto boekdelen sprak
 • Folkert daarop was te zien in korte broek en een San Miguel in zijn handen
 • hij samen dronk met een andere IJmonder
 • dit Paul bleek te zijn
 • dit niet voor iedereen onmiddellijk duidelijk was
 • Paul nogal incognito in beeld was gebracht
 • de KNVB in het kader van "De Week van de Scheidsrechter" 25% korting aanbiedt op scheidsrechterskleding
 • deze actie tot 13 oktober as. geldt
 • wij ons ook nog steeds afvragen of er nog andere acties van verenigingen, COVS ets. zijn te verwachten
 • er later wellicht nog meer volgt.........

 

Wist u dat .... (3 oktober 2019)

 • Sander gister maar 5 pionnetjes nodig had om iedereen stil te krijgen
 • het er weer snel aan toe ging
 • iedereen op een bepaald moment op apegapen lag
 • Sander er volgende week niet is
 • afgewacht moet worden wie dan het lef heeft om de training te geven
 • dit misschien een taak voor René is
 • die het weer 'half' ziet zitten
 • Ruud weer aspiraties heeft om in het bestuur zitting te nemen
 • Carel tijdens de training meedeeelde dat de training met 5 minuten werd ingekort
 • dit afgesproken was zodat het bestuur nog kon vergaderen voordat Ajax moest voetballen
 • Ruud daarop als eerste onder de douche stond
 • Peter Pannekoek deze week een prijs heeft gewonnen
 • hij die kreeg omdat hij mensen voor de gek houdt
 • wij onze eigen Peter Pannekoek hebben
 • hij ook wel Menno wordt genoemd
 • hij de hele training aan het afsnijden is
 • hij daarna tegen René zegt, zag je wel dat ik aan het eind van de training voorop liep
 • Pim afgelopen zaterdag bij Jong Hercules floot
 • hij daar door 3 rapporteurs werd beoordeeld
 • 2 daarvan van IJmond waren (Fred en Henk)
 • Pim hopelijk volgende week het rapport van de enige echte rapporteur in zijn bezit heeft en meeneemt
 • datzelfde voor Carel geldt
 • hij afgelopen zaterdag werd gerapporteerd door Manuel Uiterwaal
 • wij benieuwd zijn wat Manuel allemaal heeft gezien vanuit zijn positie
 • Carel zaterdag jl. samen met Menno bij Kon. HFC floot
 • zij tegelijkertijd en naast elkaar moesten fluiten
 • zij na afloop in een geheel verlaten bestuurskamer terechtkwamen
 • er zelfs geen biertje of frisje meer genoten kon worden
 • de wedstrijd van Menno zelfs nog geheel is terug te zien via Club TV
 • Sander hier gisteren achterkwam
 • het tegenwoordig steeds vaker voorkomt dat er beelden via Club TV beschikbaar zijn
 • Wybo deze beelden zelfs kon gebruiken voor zijn bezwaarschrift
 • de bezwaarcommissie van de KNVB echter besloot niet eens naar de beelden te gaan kijken
 • Wybo hier zo teleurgesteld over was dat hij besloot onmiddellijk te stoppen
 • wij toch echt hopen dat Wybo op zijn besluit terugkomt
 • Wybo op die manier zijn gelijk kan aantonen
 • hij daarin volledig gesteund wordt door sv IJmond
 • Carel in de oude doos had gekeken en daaruit nog wat had meegenomen naar de trainingsavond
 • hieruit bleek dat het vroeger al niet veel anders was bij de KNVB
 • Carel dit eigenlijk aan Wybo wilde laten zien
 • Fred eraan twijfelde dat Henk W in het verleden rapporteur is geweest
 • Henk W gelukkig steun vond in Menno sie stelde vroeger te zijn gerapporteerd door Henk
 • Fred zich uiteindelijk ook weer wist te herinneren dat hij samen met Henk de rapporteurscursus had gedaan
 • we het maar zullen gooien op de leeftijd.....
 • Willy zijn nieuw rode scheidsrechtersshirt helaas niet kon showen afgelopen weekend
 • zijn wedstijd nameljk werd afgelast
 • dit natuurlijk te maken had met de overvloedige regenval
 • Willy dit weekend hoopt in zijn nieuwe shirt te kunnen fluiten
 • Aron dan ook weer de fluit hoopt te kunnen hanteren
 • zijn blessure gelukkig voorbij lijkt
 • Aron de gehele training heeft volgemaakt
 • Rafael deze vrijdag een nieuwe kunstheup krijgt aangemeten
 • wij hem veel succes wensen en een voorspoedig herstel
 • Jay door sommigen werd vergeleken met Albert Verlinde
 • de redacteur zich afvraagt waar dat toch mee te maken zou kunnen hebben
 • Jay ditmaal alleen aanschoof voor de nazit
 • hij toen weer een traditionele bittergarnituur bestelde
 • er al gesuggereerd werd om deze hapjes voortaan "Uitgeester hapjes" te noemen
 • na de bril van Fred van vorige week deze week de bril van Rene de hoofdrol speelde
 • Rene namelijk maar 1 glas in zijn bril bleek te hebben zitten
 • dit volgens Rene bewust was gedaan
 • het wel opvallend was te noemen dat Rene eerder dan normaal naar huis ging
 • hij wellicht op zoek moest naar zijn "verdwenen" glas......     
 • wij ons overigens afvragen of Rene in de zinnen hiervoor niet door "HIJ" moet worden vervangen
 • Ruud de training dit keer niet geheel vol maakte
 • het logge lichaam van Ruud aan rust toe was
 • dat lichaam het elke week natuurlijk zwaar te verduren krijgt met al die stekeligheden
 • Folkert er volgende week tussenuit gaat
 • hij dan naar Tenerife vliegt en daar 8 dagen verblijft
 • het opvallend is te noemen dat Folkert meer reizen maakt sinds hij penningmeester is van sv IJmond
 • het nog opvallender is dat ex-penningmeester Ed juist minder is gaan reizen sinds hij penningmeester af is
 • er verder geen conclusies mogen worden getrokken uit deze constateringen
 • Folkert aan het einde van het jaar naar Bali vertrekt ....
 • de traning van Sander dit keer in het teken van de "5" stond
 • alle oefeningen 5x moesten worden gedaan
 • er ook maar 5 pionnen waren uitgezet
 • er 2x 5 aanwezigen waren
 • het aantal daarmee ten opzichte van de vorige training was verdubbeld    
 • er woensdag as. weer gekaart en/of gekeezd kan worden 
 • wij iedereen weer een sportief en prettig weekend toewensen
 • wij benieuwd zijn of de scheidsrechters dit weekend iets merken van de week van de scheidsrechter 
 • deze namelijk op 5 oktober start (t/m 13 oktober https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/week-van-de-scheidsrechter)
 •  

Schermafbeelding 2019-10-03 om 11.06.08.png

Wist u dat .... (26 september 2019)

 • De regen gisteren met bakken naar beneden kwam
 • De echte diehards zich daardoor niet lieten weerhouden om te trainen 
 • Het opvallend was te noemen dat 3 personen uit de top 4 opkomstlijst daarbij aanwezig waren 
 • Zij niet voor niets in de top 4 staan 
 • Het daarna het verhaal dreigde te worden van de 10 kleine negertjes 
 • Er uiteindelijk 3 (trainende IJmonders) overbleven 
 • Trainer Sander zich hier verder niets van aantrok 
 • Hij toch al geheel doorweekt was 
 • Henk W. meldde dat hij pas zou stoppen met trainen als het regenwater zijn kleine Henkie had bereikt
 • Het gelukkig niet zover was gekomen 
 • Het water iedereen wel letterlijk uit de kleren liep 
 • De herfst nu dan ook echt zijn intrede heeft gedaan 
 • Wij hopen dat het volgende week toch een klein beetje beter weer is 
 • De opkomst dan zeer waarschijnlijk ook weer beter zal zijn 
 • Aron na afloop aanschoof voor de nazit 
 • Hij veel lekkers had meegenomen 
 • Het vooral alcoholische versnaperingen betrof 
 • Aron deze spullen had meegenomen als prijzen voor het klaverjassen 
 • De familie van Aron (en Aron zelf) niet van alcohol houdt 
 • sv IJmond hier zeer blij mee is 
 • er volgens kenner Jacques zeer lekkere drankjes tussen zitten 
 • de familie Martens ook weer compleet was 
 • na Henk M. nu ook zijn broer Martien M. was teruggekeerd van zijn vakantie 
 • Martien dit keer dan ook weer voor de hapjes en drankjes zorgde 
 • Deze weer als vanouds smaakten 
 • Jay ervoor zorgde dat de IJmonders de wedstrijd van Ajax life konden volgen 
 • Dit dan wel op de smartphone moest gebeuren 
 • Jay zo vriendelijk was om de site die dit mogelijk maakt in de IJmond-app op te nemen 
 • Een ieder vanaf nu alle wedstrijden op deze manier kan volgen 
 • Henk P een groot toneelspeler is 
 • Hij Fred op het verkeerde been zette 
 • Henk met de bril van Fred op zijn neus aan de IJmond-tafel kwam zitten 
 • Fred daar in het begin niets van merkte 
 • Dit wellicht te maken had met het ontbreken van de bril op zijn neus 
 • Het lampje bij Fred pas na enige toespelingen van Henk begon te branden 
 • Grote vraag natuurlijk ook was hoe het kon dat de bril van Fred ongemerkt op de neus van Henk P was beland 
 • Willy Willy het even niet meer in de hand had 
 • Hij ervoor zorgde dat Jacques met stoffer en blik aan de slag moest 
 • De scherven hem echter later op de avond wel geluk bezorgden 
 • Hij namelijk door Aron werd verwend met een mooi, rood Nike-shirt 
 • Er diverse andere liefhebbers voor waren, maar Willy er als de kippen (en als eerste) bij was 
 • Dit wel zo rechtvaardig was, aangezien Willy de vorige keer bij het uitdelen (van kleding) te laat was en achter het net viste 
 • Aron deze avond dus in meerdere opzichten voor Sinterklaas speelde 
 • Ons hart vol verwachting klopt van wat Aron nog meer in petto heeft 
 • Het in ander opzicht ook de avond van Willy was 
 • Hij door de afwezigheid van Folkert namelijk helemaal alleen aan kop gaat op de opkomstlijst 
 • Carel en Menno zaterdag as. allebei bij de Koninklijke HFC moeten fluiten 
 • Zij slechts heel kort bij elkaar kunnen kijken, aangezien zij om resp. 14.30 en 14.45 uur moeten beginnen met hun wedstrijd 
 • Er enkele andere IJmonders bij AFC’34 zijn aangesteld 
 • Dat om Wybo, Rafael en Aron gaat 
 • Aron waarschijnlijk ontbreekt in verband met een blessure 
 • Alle aanstellingen elders op de site zijn terug te lezen 
 • Pim daarop echter nog steeds ontbreekt 
 • Het nu echt de hoogste tijd wordt dat Pim aan Aron toestemming geeft voor het noteren van zijn aanstellingen 
 • Pim deze zaterdag bij de wedstrijd Jong Hercules 1 – Zaandijk 1 is aangesteld 
 • Henk W. al heeft aangegeven daarbij aanwezig te zullen zijn 
 • Rafael op 4 oktober as. een tweede kunstheup krijgt aangemeten 
 • Het dan ook Dierendag is 
 • Het voor nu wel weer even genoeg is 
 • Wij alle IJmonders een prettig en succesvol weekend toewensen

 

Wist u dat .... (19 september 2019)

 • Sander gister de boel weer behoorlijk afgepeigerd heeft
 • de training van Sander in de afgelopen periode nog niet het gewenste resultaat voor Wybo heeft opgeleverd
 • hij behoorlijk opgefokt ten tonele verscheen
 • hij alle (ex) rapporteurs van IJmond al had gerecruteerd
 • de KNVB nog niet van hem af is
 • IJmond dinsdag een vruchtbare bijeenkomst heeft gehad met een aantal regio-voetbalclubs
 • ze bij ADO'20 meer verstand hebben van voetbal dan van atletiek
 • er nog een herkansing komt
 • 9 oktober de eerste keer is dat er weer klaverjassen is
 • de ander data inmiddels ook op de kalender staan
 • Rafael de klaverjastrekker is geworden bij IJmond
 • Henk Martens en Rob Klein gister zijn toegestreden tot de rij van donateurs
 • Henk Polman hierbij een positieve rol heeft vervuld
 • er gisteren een lid was dat zei dat de nazit bij IJmond soms net "Veronica Inside" is
 • datzelfde lid opmerkte Ruud in de rol van Johan Derksen te zien
 • dit vooral te maken heeft met de vele stekeligheden van Ruud
 • Ron werd genoemd in de rol van Rene van der Gijp
 • hij namelijk met enige regelmaat luid en duidelijk zijn mening verkondigt en daarom ook zelf hard kan lachen
 • Menno in de rol van Wilfred Genee werd gezien
 • hij vooral een verbindende functie heeft en ook als "nar" voor de nodige luchtigheid kan zorgen
 • we alleen nog de rol van Jan Boskamp missen
 • hier qua postuur Henk W. wel aardig bij zou passen
 • de onderwerpen die tijdens de nazit worden besproken net zo'n kantinegehalte hebben als in het echte programma
 • je er echt bij moet zijn om dat zelf eens te ervaren
 • het laatste nieuwe van opa Piet iets minder positief is te noemen
 • bekend werd dat er helaas ook een breuk op de foto was te zien
 • het herstel van Piet dan ook iets langer gaat duren dan gedacht
 • wij hem uiteraard een voorspoedig herstel toewensen
 • Aron per app meldde 15 goede antwoorden bij de spelregeltoets te hebben gehaald
 • hij hiermee hetzelfde aantal heeft gehaald als Fred en Menno
 • de IJmonders die nog op moeten voor hun toets wel hun voordeel kunnen doen met de ervaringen van hen die het al hebben gedaan
 • dat eigenlijk niet "eerlijk" is
 • de KNVB beter verschillende spelregelvragen per avond kan gebruiken
 • Jacques dit keer niet aan de training deelnam
 • hij zijn langslepende blessure nu eens goed wil laten rusten
 • Jacques nu al zijn energie achter de bar kwijt kon
 • hij namelijk nog steeds Martien moet vervangen die nog met vakantie is
 • zijn broer Henk M. wel weer acte de precense gaf
 • Ed en Ruud weer gezamenlijk waren gekomen (en gegaan)
 • Ruud zich tijdens de nazit enigszins vreemd gedroeg
 • hij namelijk al het bier vriendelijk, doch beleefd afsloeg
 • de vele stekeligheden waarschijnlijk zijn tol hebben geeist bij Ruud
 • wij hem dan ook adviseren te minderen op dit gebied
 • dat in de rol van "Johan Derksen" van IJmond natuurlijk eigenlijk niet kan
 • wij graag ook de andere kant van Ruud willen zien
 • hij vast ook wel een warme kant heeft
 • zelfs de echte Johan Derksen die heeft
 • het komend weekend de kompetities op alle niveaus starten
 • Wij allen werden opgeschrikt van de liquidatie van een advocaat.
  Dit een zeer treurig bericht is
  • Gelukkig Menno buiten schot is gebleven
  • Menno zijn trainingsinzet niet te vergelijken is met aangeschoten wild
  • Er geen schot in de zaak zit om Menno toch uitstekend te laten presteren
  • Menig zijn kruit heeft geschoten om dit toch voor elkaar te krijgen
  • Menno op dit punt toch wel tekort schiet
  • Wij allen Menno op dit punt vaak aanschieten om hem toch vooruit te laten gaan
  • Degene die Menno op de juiste manier prikkelt een schot in de roos plaatst
  • Menno dan hopelijk uit zijn slof schiet qua trainingsinzet
  • Het voor nu wel weer genoeg is
 • wij alle IJmonders dan ook veel succes toewensen...... 

Schermafbeelding 2019-09-19 om 11.30.09.png

Wist u dat ... (12 september 2019)

 • IJmond gisteren leek op Medisch-Centrum West
 • eerst natuurlijk de val van Opa Piet werd besproken
 • die daar een 'schouder uit de kom' aan over heeft gehouden
 • het vervolgens ging over bloedprikken
 • het verder ging met cholestorol , PSA en en prostaat
 • de avond bij Adrichem Hoeve zeer geslaagd kan worden genoemd
 • ook de kwis in zeer goede aarde is gevallen
 • het bestuur onmiddellijk aan Pim heeft gevraagd deze techiek te gebruiken voor verbetering van de spelregelkennis
 • Pim dit verzoek heeft aanvaard
 • de verbetering van de speleregelkennis wel een impuls kan krijgen
 • Menno, Fred en Wybo de toets wel hebben gehaald
 • in algemene zin kan worden gezegd dat het resultaat matig tot slecht was
 • zelfs afkijken niet altijd goede vruchten afwerpt
 • er ook wel kritiek was op de vraagstelling zelf
 • deze niet altijd even duidelijk was te noemen
 • Rafael het klaverjassen op zich heeft genomen
 • bij hem de datum 9 oktober uit de hoge hoed is gekomen
 • IJmond dinsdag as een bijeenkomst organiseert voor scheidsrechterscoordinatoren van de regionale clubs
 • het aantal aanmeldingen postitief genoemd kan worden
 • de te lopen FIFA-test zijn schaduw vooruit werpt
 • trainer Sander de lat steeds hoger legt
 • sommige IJmonders al verzochten het de volgende keer iets rustiger aan te doen
 • Sander daar voorlopig niets van wil weten
 • het bestuur gisteravond weer in een half uur klaar was met vergaderen
 • wij benieuwd zijn naar de speer- en actiepunten van het bestuur
 • hierover ongetwijfeld binnenkort meer nieuws volgt
 • het bestuur transparantie namelijk hoog in het vaandel heeft staan
 • Aron afgelopen zaterdag als assistent bij AJAX O-15 langs de lijn was te vinden
 • hij daar een bekende scheidsrechter trof
 • Menno namelijk was aangesteld bij de wedstrijd AZ O-15 - AJAX O-15
 • Menno zo tevreden was over de assistentie van Aron dat hij hem een lift naar Heemskerk aanbood
 • bij de wedstrijd ook nog een andere bekende IJmonder langs de lijn stond
 • dat Willem van der Horst was
 • Rafael zaterdag naar de wedstrijd bij DSK moet waarvoor eerst Carel was aangesteld
 • Carel nu naar DVVA moet
 • dit dus een echte scheidsrechtersruil genoemd kan worden
 • dit iets geheel anders is dan een partnerruil
 • alle aanstellingen weer zichtbaar zijn op de site
 • Aron hiervoor weer zijn uiterste best heeft gedaan
 • er afgelopen dinsdag weer veel viel te beleven in de auto van Aad
 • de aanwezige IJmonders zich in ieder geval niet hoefden te vervelen
 • het wellicht tijd wordt dat Aad op het trainingsveld terugkeert
 • hij dan gelijk een nieuw lid kan meenemen
 • Carlo Vonk namelijk heeft aangegeven ook te overwegen lid te worden als Aad weer komt
 • er dan ook weer iets meer kan worden afgesneden tijdens de training
 • Folkert overigens voorstelde om een boetepot te gaan introduceren
 • deze pot dan wordt gevuld door degenen die ten onrechte afsnijden
 • wij vermoeden dat deze pot snel goed gevuld zal zijn....
 • Ron weer van zich liet spreken
 • dit voor Ron eigenlijk niets bijzonders is
 • Ron zijn mening nu uitgebreid in de Telegraaf was te lezen: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1370909482/knvb-faalt-in-steun-aan-arbiters?utm_source=google&utm_medium=organic
 • hij op persoonlijke titel liet weten het niet eens te zijn met hoe de KNVB met zijn scheidsrechters omgaat 
 • het binnenkort weer de week van de scheidsrechter is
 • dit van 5 t/m 13 oktober is (https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/week-van-de-scheidsrechter)
 • wij op leuke initiatieven van de clubs (en van de COVS en/of sv IJmond?) rekenen
 • Ron c.q. de scheidsrechters zich dan hopelijk wel gewaardeerd en gesteund voelen.....
 • wij iedereen weer een prettig en succesvol weekend toewensen op of langs de velden

Schermafbeelding 2019-09-13 om 11.14.08.png

Wist u dat ... (5 september 2019)

 • Menno vandaag weer aanwezig was
 • Hij zowaar op tijd bij de training verscheen
 • Menno zichzelf een nieuwe rol heeft toegeëigend
 • Dit unaniem werd toegejuichd door de trainingsgroep
 • Menno vanaf nu als "Nar SV IJmond" door het leven gaat
 • Dit eigenlijk al reeds bekend was
 • Wij vermoeden dat Menno een vorm van sadomasochistisch gedrag vertoont
 • Je namelijk bij elke stekelige opmerking iets ziet groeien bij Menno
 • Menno er wel voor zorgt dat er een tweedeling ontstaat in de groep
 • Als Nar van SV IJmond je een rubriek verdient
 • Deze elke week gevuld kan worden met informatie over Mennonieten
 • de eerste 11 regels van deze rubriek zijn geschreven door Ruud
 • Ruud op deze wijze zijn energie en ei kwijt kon
 • hij deze speciaal gedurende de vakantieperiode had opgespaard
 • Ruud ook gewoon minstens 11 regels in deze rubriek verdient
 • Ruud eigenlijk gewoon een groot kind is
 • hij nooit genoeg heeft aan 1 stekeligheid
 • Ruud als rapporteur vroeger zijn stekeligheden richting de scheidsrechters kon etaleren
 • hij nu hij geen rapporteur meer is andere slachtoffers zoekt
 • Ruud echter ook nog andere kwaliteiten heeft
 • hij bijvoorbeeld ook in staat is om de trainer van zijn werk te houden
 • er nu ook 11 regels aan Ruud zijn gewijd
 • het nu tijd is om aan "normale" IJmonders aandacht te besteden
 • de eerste Wybo is
 • Wybo na lange tijd weer volop meedeed aan de training
 • hij ook anagaf in september voor de FIFA-test op te gaan
 • trainer Sander naar het hoogtepunt toewerkt
 • deze bestaat uit een echte FIFA-test tijdens de training
 • deze omstreeks half oktober zal plaatsvinden
 • de trainende IJmonders dan goed kunnen zien hoe zij ervoor staan
 • Fred als rapporteur al de spelregeltoets heeft afgelegd
 • hij ditmaal dus niet met de "Aad-auto" meegaat op 10 september as.
 • Fred erin slaagde om een ruime voldoende te halen
 • Ron overigens nog enkele tips meegaf aan de wel met Aad meereizende IJmonders
 • een daarvan was om vooral geen kritiek te hebben op de muziekkeuze van Aad
 • de broers Martens afwezig waren
 • zij beiden - maar niet samen - van een buitenlandse vakantie genieten
 • Jacques dan ook de honneurs moest waarnemen
 • hij dat weer prima deed
 • Henk W zijn vaste chauffeur vorige week zeer had gemist
 • hij de vorige week meegenomen zak engelse drop nu wel aan zijn chauffeur kon overhandigen
 • deze zak de eindstreep van de avond niet haalde
 • Ron zich de zwarte dropjes bijzonder goed liet smaken
 • Ron toegaf vooral van deze kleur te houden
 • Ruud daarentegen vooral voor de roze kleur ging
 • wij dat eerlijk gezegd niet van Ruud hadden verwacht
 • Ruud de volgende keer wellicht uit de kast gaat komen
 • "HIJ" er dit keer niet was
 • wij ons afvragen of dat te maken had met het feit dat hij vorige keer met zijn echte naam in deze rubriek werd genoemd
 • het IJmond-uitje zondag as. plaatsvindt
 • er vele IJmonders aan de dis zullen aanschuiven
 • het te hopen is dat er die avond geen "strip"-biertjes worden geschonken
 • Willy ondanks andere berichten toch aanwezig was
 • hij vanwege de slechte weersvooruitzichten had besloten niet naar Drenthe af te reizen
 • de redacteur het voor nu wel weer genoeg vindt
 • er wellicht nog een toevoeging volgt van de hoofdredacteur als deze is teruggekeerd van zijn DEKA-rit......

 

 Schermafbeelding 2019-09-05 om 10.20.57.png

Wist u dat ..... (29 augustus 2019)

 • er overal in het leven golfbewegingen zijn
 • dit ook bij IJmond het geval is
 • de opkomst niet om over naar huis te schrijven was
 • de jonkies, in tegenstelling tot vorige week het nu lieten afweten
 • ook de op de trainingsavonden meest bespoken lid Menno het liet afweten
 • Ruud daardoor geheel van de rel was
 • ook Henk zijn gebruikelijke presentje voor Menno nu niet kwijt kon
 • niet bekend is waar dit nu is gebleven
 • Folkert als volleerd penningmeester optrad
 • Fred en Henk liever cash hun bijdrage voor het uitje deden
 • Sander er weer goed de wind onder had
 • Sjaak het moordende tempo niet kon bijhouden
 • Ron ook even een pauze inlaste
 • Wil wel op tijd fit is voor de competitie
 • het niet te hopen is dat hij voor de wedstrijd bij een metaaldetector langs moet
 • dit nartuurlikjk ook altijd voor Carel geldt
 • Carel heeft aangegeven 25 jaar vooritter van IJmond will blijven
 • Rafael woensdagmiddag gewerkt heeft
 • hij er vermoeid uit zag
 • René en Fred gisteren het licht hebben uitgedaan 
 • het einde van de avond volgende week wel vroeger zal vallen

Schermafbeelding 2019-08-29 om 11.14.42.png

Wiist u dat ... (22 augusutus 2019)

 • de gemiddelde leeftijd gister weer opnieuw laag was
 • het bestuur met volle teugen genoot van de jonge honden
 • Chris als jongste zelfs een wasbak-speciaal kreeg
 • dit allemaal te danken was aan de feestelijke omstandigheden bij DEM
 • Menno zich zoals gewoonlijk met allemaal dingen bemoeide waar hij niks mee te maken had
 • nu Folkert in het bestuur zitting heeft genomen, Rafael het klaverjasstokje overneemt
 • hij binnenkort met een eerste datum komt
 • de bitterballen er bij Opa Piet nog steeds lekker ingaan
 • Willy tegenwoordig weer een medestander heeft
 • ook Menno namelijk weer de originele bittergarnituur bestelt
 • de jarigen van afgelopen week (Sander en Fred) een grote groep hadden om te trakteren
 • de groep het gerstennat (voor de meeste IJmonders was dat het althans) zich goed liet smaken
 • Fred dus deze week wel gewoon wist dat het woensdag was
 • hij voor alle zekerheid ook nog eens een herinneringsapp had ontvangen
 • Henk W. zich tegenwoordig ook in de app mengt met berichten
 • Henk nog wel even aan het expirimenteren is
 • het eerste bericht namelijk helemaal zwart was
 • Aad en zijn vrouw ook in de app waren terug te vinden
 • voor de liefhebbers hier de links volgen:
   
 • Aad en zijn vrouw leuke hobby's hebben
 • "HIJ" er dit keer weer niet was
 • Fred zijn rookmaatje dus moest missen
 • Ron hem gelukkig nog kon vergezellen nadat hij bij Fred een rokertje had gebietst
 • Jeroen zijn vaderschap toonde
 • hij Chris behoedde voor verdere "aanvallen" door diverse IJmonders
 • Chris echter zijn mannetje wel staat en na enkele IJmond-trainingen mentaal weerbaarder is geworden
 • Chris bij het armpje drukken echter zijn meerdere moest erkennen in Hessel
 • Hessel overigens dit keer op de fiets was gekomen
 • hij nu samen met Folkert naar Castricum kon terugfietsen
 • Folkert volgens Jeroen zijn scheidsrechtersdiploma in 1930 gehaald zou hebben
 • Jeroen hier vast mee wilde uitdrukken hoeveel ervaring Folkert inmiddels heeft
 • Folkert het zelf overigens anders opvatte
 • Aron de aanstellingen van de IJmonders weer keurig heeft verzameld
 • deze aanstellingen inmiddels weer op de site staan
 • Ruud en Ed nog afwezig waren
 • zij naar alle waarschijnlijkheid volgende week weer verschijnen
 • er dan na afloop van de training naar de wedstrijd van AJAX gekeken kan worden
 • dit een spannende wedstrijd belooft te worden
 • Jacques zich na afloop van de training weer een kind toonde
 • hij de opblaashindernisbaan met glijbaan nam
 • enkele andere IJmonders zijn voorbeeld volgden
 • de kleine Ooijkaasjes dat al eerder hadden gedaan
 • de gehele famile Ooijkaas weer aanwezig was
 • zij hiermee stijgen op de opkomstlijst
 • Henk M. echter door ziekte was getroffen
 • hij volgens zijn broer Mart leegliep
 • wij voor Henk hopen dat hij volgende week weer gevuld en al aanwezig is
 • de bekerwedstrijden voor de meeste teams in het weekend van 31 augustus beginnen
 • het komend weekend dus vooralsnog het laatste vrije weekend voor de meeste IJmonders is
 • zij dan gelukkig kunnen genieten van een mooi en zonnig weekend
 • het voor nu wel weer genoeg is...........

Schermafbeelding 2019-08-22 om 12.27.28.png

Wist u dat ..... (15 augustus 2019)

 • de gemiddelde leeftijd aan het dalen is
 • er gister maar liefst 5 jonkies op het veld stonden
 • Jay, Chris, Pim, Aron en Hessel het trainingsveld vonden
 • dit ondanks het voorspelde slechte weer
 • 'ons lieve heer' ons daarom kennelijk goed gezind was
 • we van de regen niet nat zijn geworden
 • Hessel na 2 jaar (sinds 6 juli 2017) eindelijk ook de weg naar IJmond weer heeft gevonden
 • hij, nu hij meerderjarig is, wel gemotoriseerd kwam
 • de jonkies en oudjes met plezier de door Sander samengestelde training ondergingen
 • iedereen gelijk al aan een test werd onderworpen
 • iedereen wel met vlag en wimpel slaagde
 • de test volgende week wellicht een beetje wordt verzwaard
 • Sander er kennelijk weer zin in heeft dit seizoen
 • ons oudje Fred de tijd niet eens meer kan bijbenen
 • Menno hem om 22.30 uur een appje stuurde 'waarom ben je er nog niet'
 • Fred hierop reageerde met: ik heb het vandaag zo druk gehad, dat ik ben vergeten dat het woensdag is'
 • gehoopt mag worden dat zijn hondje hier niet onder heeft geleden
 • besloten is om Fred vanaf nu voortaan iedere woensdagavond een herinneringsappje te sturen
 • de IJmondapp op deze manier dus meerdere functies heeft
 • Henk W. voor de 3e maal in korte tijd ook weer is toegevoegd
 • het zo langzamerhand het verhaal van "Heintje Davids" begint te worden
 • het eigenlijk beter is om in dit geval over "Henkje Davids" te spreken
 • Pim blij was dat hij weer actief aan de training kon deelnemen
 • hij zich na de training ook niet hoefde te vervelen
 • hij toen namelijk op verzoek van Henk W. de smartphone van Henk onder handen nam
 • deze telefoon inmiddels al in heel wat (IJmond)handen terecht is gekomen
 • Pim trouwens tijdens de Heemskerk Cup bij ODIN'59 een bijzondere rol vervulde
 • hij door Jeroen bijna alle taken kreeg toegewezen die je maar kon bedenken
 • Pim verzuchtte dat hij volgend jaar hoopt gewoon weer op het veld te kunnen staan
 • er tijdens het toernooi een recordaantal IJmonders actief was
 • de jongste Chris was en de oudste Rafael
 • ex-trainer Henk M. in februari 2020 afscheid neemt als bondsscheidsrechter (basketbal)
 • hij dan afscheid hoopt te nemen met een leuke wedstrijd
 • Henk dan bijna 70 jaar is
 • wij ervan uitgaan dat er uitgebreid aandacht aan zijn afscheid zal worden besteed
 • zijn naamgenoot (Henk W) al te kennen heeft gegeven aanwezig te willen zijn
 • de derde Henk (Henk P.) dan natuurlijk ook niet mag ontbreken
 • het dan een echte Henk-boel wordt
 • Ruud en Ron beide afwezig waren in verband met vakantie
 • beiden echter vanaf hun vakantie-adres toch nog even reageerden in de IJmondapp
 • Willy iets eerder naar huis ging dan normaal
 • hij de volgende ochtend namelijk al om 08.00 uur in het ziekenhuis moest zijn
 • Willy daar een MRI-scan moet ondergaan om te checken of alles inmiddels goed op z'n plaat(s) zit
 • Carel geheel tegen zijn gewoonte in gewoon meetrainde ondanks de regen
 • wij hiermee zien dat hij zijn verantwoordelijkheid als voorzitter niet ontloopt
 • "HIJ die niet genoemd mag worden" daarentegen in geen velden of wegen te zien was
 • het ditmaal dus niet allen "HIJ die niet genoemd mag worden", maar ook "HIJ die niet gezien wil worden" was
 • wij toch hopen dat HIJ er de volgende keer gewoon weer is
 • het trouwe, doch onzichtbare lid Marcelino heeft aangekondigd vanaf september te komen trainen
 • wij dit eerst moeten zien en het dan pas geloven
 • het aantal Spaanstalige IJmonders dan ineens wel verdubbeld wordt
 • Folkert gisteren tijdens de nazit al bezig was om de opkomstlijst aan te passen
 • hij zelfs met trots de "eeuwige" opkomstlijst kon laten zien
 • deze lijst wordt aangevoerd door Menno
 • Jay goede stappen zet op de huidige opkomstlijst
 • hij nu al bijna meer is geweest dan het hele vorige seizoen
 • Aron ook goed bezig is
 • hij de laatste weken niet meer zijn eigen training doet, maar meedoet met de groep
 • de redacteuren het voor nu wel genoeg vinden.......

Schermafbeelding 2019-08-15 om 12.20.33.png

Wist u dat ..... (8 augustus 2019)

 • Er bij IJmond ook wel positieve zaken zijn te benoemen
 • De opkomst gister buitengewoon groot was
 • Ron er zijn handen vol aan had
 • Hij nu een weekje verlof heeft
 • Sander volgende week het stokje weer overneemt
 • we bij IJmond nu ook een taalkundig medewerker hebben
 • het hem nog niet duidelijk is dat er een verschil bestaat tussen stijl-, spel- en tikfouten
 • zijn tips desalniettemin welkom zijn
 • in vorige rubrieken een aantal van deze fouten alsnog is gecorrigeerd
 • Willy Willy gisteren weer een heel punt heeft verdiend
 • hij namelijk weer voor een deel aan de training heeft deelgenomen
 • hij dus op de weg terug is
 • Willy dus zeer waarschijnlijk voor aanvang van de kompetitie wedstrijdfit is
 • zijn blessure in dat opzicht dus "mooi" gepland was
 • er dit weekend vele IJmonders op het toernooi van ODIN'59 (Heemskerk Cup) actief zullen zijn
 • daar ondermeer de nummers 4, 12, 15, 16, 18, 19 en 20 van de onderstaande opkomstlijst te zien zullen zijn als (assistent)scheidsrechters
 • daartoe ook nog Marcelino Arconada behoort
 • hij weliswaar IJmond-lid is, maar niet op de opkomstlijst voorkomt
 • er gisteren tijdens de training ook een groepje "babbelaars" aanwezig was
 • deze babbelaars veel te bespreken hadden met elkaar
 • zij de training volkomen aan zich voorbij lieten gaan
 • er tijdens de nazit een levendige spelregeldiscussie ontstond
 • voorzitter Carel deze in gang zette
 • er voor vele aanwezigen toch weer nieuwe zaken naar voren kwamen
 • het goed is om vaker dit soort "discussies " met elkaar te voeren
 • in september weer de spelregeltoetsen op het programma staan
 • daar natuurlijk ook weer diverse IJmonders actief zullen zijn
 • de "Aad-auto" vol met IJmonders ook weer zal gaan rijden
 • Aad op deze manier ook nog steeds bijdraagt aan sv IJmond
 • Michael onlangs in het Telstar-stadion werd gespot door Ron
 • Ron nog wel enkele kleinigheidjes constateerde
 • dit voor Ron natuurlijk niet opvallend is te noemen
 • het opvallend was te noemen dat Aron ditmaal onmiddellijk na de training was verdwenen
 • Fred hierdoor bij binnenkomst zijn traditionele biertje moest missen
 • Ron de taak van Aron gelukkig overnam
 • Ruud de komende 2 weken afwezig is ivm vakantie
 • wij de komende tijd dus de opmerkingen van Ruud moeten missen
 • bepaalde personen daar wellicht niet rouwig om zijn
 • er echter ook nog zoiets bestaat als de IJmond-app
 • Ruud daar zijn opmerkingen en foto's ook nog kwijt kan tijdens zijn vakantie
 • Henk W deze opmerkingen dan helaas wel gaat missen
 • hij zich voor de tweede keer namelijk heeft afgemeld voor de groepsapp
 • Henk niet langer bestand was tegen de vele geluidjes van deze app 
 • de hele familie Ooijkaas gisteren sinds lange tijd weer eens aanwezig was
 • driekwart van de familie iets eerder vertrok
 • vele IJmonders zich al hebben opgegeven voor het uitje van IJmond op zondag 8 september
 • Chris zich zowel tijdens als na afloop van de training als een echte IJmonder gedroeg
 • hij het zo naar zijn zin had dat hij zijn vader Jeroen zelfs kon overhalen (nog) langer te blijven zitten
 • Jeroen op zoek is naar een goede uitleg van het begrip "aanverwanten"
 • Folkert daartoe al een poging heeft ondernomen
 • Jeroen wordt geadviseerd op de volgende link te klikken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/wat-is-aanverwantschap
 • voor de duidelijkheid hieronder een voorbeeld volgt
 • de broer van Ron is nog steeds de zwager (= aanverwant) van Henk W ondanks dat eerstgenoemde gescheiden is van de dochter van Henk W
 • alle IJmonders natuurlijk ook familie van elkaar zijn
 • zij een echte bloedband met elkaar hebben
 • HIJ die niet genoemd wil worden ook weer aanschoof voor de nazit
 • hij voor iemand die niet genoemd wil worden toch ook wel weer nadrukkelijk aanwezig was
 • er zelfs een oude foto rondging waarop HIJ ook te zien was toen hij een flink aantal jaren jonger was
 • gevraagd werd of deze foto misschien geplaatst mocht worden in de "oude doos"
 • het antwoord natuurlijk niet verrassend was te noemen
 • het voor nu wel weer genoeg is
 • volgende week weer net zo'n opkomst als deze week wordt verwacht
 • trainer Sander dat zeer zou waarderen op zijn eerste (IJmond)werkdag na de vakantie

Schermafbeelding 2019-08-08 om 09.17.10.png 

Wist u dat ...... (1 augustus 2o019)

 • de opkomst niet groot was gisteren
 • Ron des ondanks een mooie training uit zijn hoge hoed toverde
 • Aron deze keer wel aansloot
 • hij wel opmerkelijk vaak een drinkpauze inlaste
 • Aron wel steeds vroeger naar DEM komt
 • hij dan Jacques entertaint
 • je je nog steeds kunt opgeven voor het uitje op 8 september 
 • je partner ook van harte welkom is
 • René ook weer terug op aarde is
 • hij de caravan weer in de winterstalling heeft geplaatst
 • Willy weer beide handen kan gebruiken
 • hij wellicht nog wel even wat fysiotherpie kan gebeuiken
 • Henk gisteren met de benenwagen naar huis moest
 • zijn taxichauffeur het gister (gepland) liet afweten
 • Henk tijdens de wandeling naar huis wel even tijd heegt genad om na te denken
 • hij van allerlei goede adviezen werd voorzien
 • Menno heeft toegegeven dat Folkert toch wel gelijk had
 • je hiervoor nog wel weer even de rubriek van vorige week moet lezen
 • Fred als barmhartige Samaritaan een rookconsumptie aanbiood aan Ron
 • de terugkeer van René er wel voor zorgt dat het percentage rokers weer is gestegen
 • Sander reikhalzend naar uitkijkt om de training weer te hervatten
 • hij al heeft gesproken over de FIFA test
 • Wybo gister verbaasd opkeek bij Telstar-DEM
 • daar de scheidsrehter met krampverschijnselen met de brancard van het veld werd gedragen
 • het hier om de bekende scheidsrechter RW ging
 • dit nooit zou zijn gebeurd als hij lid van IJmond zou zijn geweest
 • dit het weer is voor deze week .....

Schermafbeelding 2019-08-01 om 10.46.27.png 

Wist u dat (25 juli 2019)

 • de hitte de echte diehards niet kon weerhouden te komen trainen
 • Ron een speciale trraining had voorbereid
 • dit betekende dat de intensiteit zou afhangen van het aantal woorden dat Menno zou gebruiken
 • Menno zijn uiterste best deed om zijn mond te houden
 • hij daarin volgens Ron prima geslaagd was
 • Ron volgende week helemaal tevreden zal zijn
 • Menno dan namelijk helemaal geen woord zal zeggen
 • hij er dan namelijk niet bij is ivm vakantie
 • Ron ook nog andere hitte-maatregelen had getroffen
 • hij voor iedereen voor de training een flesje water had meegenomen
 • hieruit maar weer blijkt dat Ron het beste voorheeft met zijn IJmonders
 • Menno ook nog steeds met een juridische kwestie in de maag zat 
 • dat je hiervoor even deze rubriek van 2 weken geleden moet lezen
 • Menno hiervoor ook nog wel zijn uiterste best om de deadline te halen
 • het hem, ondanks de inzet van hulplijn Sander, niet is gelukt Folkert te overtuigen van diens standpunt
 • Folkert daarentegen ook nog geen hard bewijs voor zijn standpunt heeft kunnen aandragen
 • deze "discussie" dus wordt vervolgd
 • Willy Willy de eerste plaats nu moet delen met Menno
 • Willy volgende week echter de 1e plaats weer kan innemen
 • Menno dan namelijk - zoals gezegd - afwezig is
 • Aron zijn eigen persoonlijke trainer was gisteravond
 • hij voor zichzelf een parcours had uitgezet waar hij 30 minuten lang actief was
 • wij ons afvragen waarom Aron zich van de groep had afgezonderd
 • wij vinden dat de hoofdtrainer hier iets mee moet doen
 • hij dat namelijk ook als een motie van wantrouwen aan zijn adres zou kunnen opvatten
 • Folkert bij binnenkomst van Fred onmiddellijk overeind sprong
 • hij Fred persoonlijk de uitnodiging voor de openingsavond voorlas
 • het veel weg had van een aubade
 • het stel na afloop ook als echte vrienden zij aan zij naar huis fietste
 • Jacques ook weer terug was van zijn weekje Duitsland
 • hij samen met zijn vrouw Ella naar DEM was komen fietsen
 • Jacques echter niet deelnam aan de training
 • hiervoor 2 oorzaken waren
 • hij eerst nog een verjaardag had van zijn kleindochter
 • en hij ook nog steeds last heeft van een blessure
 • wij Jacwues een voorspoedig herstel toewensen
 • dat natuurlijk ook nog steeds voor Willy Willy geldt
 • Willy zich richt op half augustus
 • hij dan onder de hoofdtrainer Sander zijn rondjes hoopt de kunnen lopen
 • Willy ook nog een klacht indiende bij de penningmeester
 • deze volgens hem wel zeer ruimhartig contributie bij hem had afgeschreven
 • wij vermoeden dat de penningmeester heeft gekeken naar het aantal wedstrijden dat Willy heeft geleid
 • dat meer dan het dubbele was dan van de gemiddelde IJmonder
 • er voorafgaand aan de openingsavond een bezoek aan de wedstrijd DEM - ADO'20 staat gepland
 • dat een echte kraker in de 3e divisie mag worden genoemd
 • wij hopen dat er dan nog wel genoeg plek langs de lijn is voor alle IJmonders
 • er anders wellicht via Wybo VIP-kaarten geregeld kunnen worden 

Wist u dat (18 juli 2019)

 • de training gisteren onder leiding stond van Michael
 • Michael een prima training had voorbereid
 • de aanwezigen deze zonder morren ondergingen
 • Menno zijn uurwerk ditmaal bijzonder op prijs werd gesteld door de trainer
 • hieruit maar weer blijkt dat de ene trainer de andere niet is
 • wij er echter wel vanuit gaan dat zomertrainer Ron volgende week weer present is
 • Henk W. maandag zijn 76e verjaardag had gevierd
 • hij in de IJmond-appgroep de nodige felicitaties had ontvangen
 • Henk hiervan zo was geschrokken dat hij zijn kleindochter had verzocht hem uit de app te verwijderen
 • hij hiermee op een andere Henk lijkt (Henk M)
 • de app-beheerder er inmiddels voor heeft gezorgd dat Henk weer terug is in de groep
 • het gewoon een kwestie van wennen is
 • het natuurlijk zeker in het begin even wennen is aan de berichten van Ruud
 • Ruud er namelijk van houdt om leuke foto's en teksten te appen
 • wij hierbij een oproep doen aan de IJmonders om "leuke" plaatjes van Ruud te maken
 • Henk P ditmaal zijn oude beroep moest uitoefenen
 • hij als politie-agent enkele jeugdige bezoekers van het sportpark moest "verwijderen"
 • dit Henk P goed afging
 • normaalgesproken Jacques zich van deze taak kwijt
 • Jacques nu echter in geen velden of wegen was te bekennen
 • hij met zijn vrouw Ella in Duitsland vertoefde
 • erelid Piet ook aanschoof voor de nazit
 • het opvallend was dat Piet geen bitterballen bestelde
 • Piet in dit geval voor een kroket ging
 • hij binnenkort trouwens met de bus naar Zwitserland afreist
 • zijn Greetje uiteraard met hem meegaat
 • wij hen daar veel plezier en vertier wensen
 • Willy en Michael (de Uitgeesters) voor de traditionele bitterhapjes gingen 
 • de andere Uitgeester (Jay) het over een andere boeg gooide
 • Henk W. weer uiterst opmerkzaam was
 • het hem onmiddellijk opviel toen Carel "het" woord in een zin gebruikte
 • Henk zich daaraan zelf later op de avond ook bezondigde
 • Fred dan ook voorstelde om naast de opkomstscore voortaan ook een lijstje te gaan bijhouden van "het" woord
 • de redacteur heeft beloofd dit bij de John Frederickstadt van IJmond neer te leggen 
 • Fred zich trouwens enigszins vergeten voelde
 • hij namelijk geen uitnodiging voor de openingsavond had ontvangen
 • dit temeer zeer deed omdat zijn grote (fiets)maat de uitnodiging had verzonden
 • er zeer waarschijnlijk geen sprake is geweest van opzet
 • Fred daarvan ook uitging en heeft aangegeven wel te willen komen
 • de openingsavond ditmaal zeer dichtbij zal worden gehouden
 • iedereen op de fiets kan komen
 • dit zelfs voor Henk W geldt
 • Aron zich wegens andere verplichtingen die dag helaas heeft moeten afmelden
 • het trouwens opmerkelijk was dat de uitnodiging afkomstig was van de "reiscommissie"
 • wij ons afvragen wat deze commissie allemaal van plan is
 • het bericht werd ondertekend door de relatiebeheerder vab sv IJmond
 • wij niet wisten dat IJmond zo'n beheerder had
 • er op 10 en 11 augustus as. diverse IJmonders actief zullen zijn op het ODIN-Toernooi voor jeugdteams
 • Jeroen en Menno als reserve hebben aangemeld
 • zij hopen niet in actie te hoeven komen
 • dat namelijk zou betekenen dat iedereen komt en niet geblesseerd raakt
 • zij anders echter met plezier hun scheidsrechterspak zullen aandoen
 • wij nog steeds in afwachting zijn van "HIJ" die niet genoemd wil worden
 • wij ons zo langzamerhand afvragen of hij de wistudat wel leest vanaf zijn vakantie-adres
 • het voor nu wel weer even genoeg is
 • wij volgende week woensdag weer vele IJmonders verwachten voor de training en/of de nazit 

Wist u dat (11 juli 2019)

 • Jeroen nu vond dat hij vorige week te vaak is genoemd
 • hij nu niet kwam opdagen
 • Wybo nu wel weer verscheen
 • Wybo het bloed bij trainer Ron onder de nagels vandaan haalde
 • Ron een beetje geagiteerd keek
 • Menno en Folkert in een juridisch conflict terect zijn gekomen
 • dit betekent dat zij verschillend over een juridische kwestie denken
 • Menno de stelling nog niet kon weerleggen
 • Menno van Folkert twee weken de tijd krijgt om met zijn tegenargumenten aan te komen
 • Menno wel al vroeg of er een mogelikheid van uitstel bestaat
 • Folkert dit ruimhartig heeft toegezegd
 • er gisteren iets verrassends gebeurde
 • Henk W namelijk dan eindelijk zijn nieuwe smartphone had meegenomen

 • Deze onmiddellijk door Ruud in beslag werd genomen

 • Ruud ervoor zorgde dat deze werd voorzien van de juiste download, waaronder WhatsApp

 • Henk vanaf gisteren in de IJmond-appgroep is opgenomen

 • Henk daarna de nodige foto’s, filmpjes en berichten om de oren en ogen vlogen

  Henk daarna onmiddellijk vroeg of de geluidjes konden worden gedempt

  Dit ook door Ruud werd verzorgd

  Henk anders bang was dat zijn Irene zou vragen wat al die vreemde geluidjes te betekenen hadden’

  Wij Henk hebben geadviseerd een pincode te gaan gebruiken

  Fred gisteren een koekje van eigen deeg kreeg

  Henk hem namelijk betrapte op ander taalgebruik na inname van enkele biertjes

  Fred dit de week ervoor nog bij Henk had geconstateerd en gerapporteerd

  Henk dan ook zeer tevreden huiswaarts toog

  Hieruit eens te meer blijkt dat drank meer kapot maakt dan lief is

  Dit zeker voor het taalgebruik geldt

  Er helaas ook triest nieuws is te melden

  Oud-lid Joop van Tunen helaas is overleden

  Er zaterdag as. afscheid van hem kan worden genomen (Laan van Assumburg tussen 16.00 – 16.45 uur)

  Wij verwachten dat er ook de nodige IJmonders zullen zijn

  Wij ook Aad condoleren met het verlies van zijn broer

  Aron ook weer aan de training deelnam

  Hij dus weer een volledig punt voor de opkomstlijst scoorde

  Hij zelfs een sprintje trok

  Aron daarna onmiddellijk naar de kleedkamer vertrok om te douchen

  Hieruit blijkt dat Aron zeer goed bezig is om straks zo fit mogelijk voor de KNVB te gaan fluiten

  Wij nog steeds niets hebben gehoord van “HIJ”

  Wij ons afvragen of “HIJ” wel over wifi beschikt op zijn vakantieadres op de boerencamping

  Folkert en Jacques er volgende week niet zijn

  Zij beiden dan een tripje maken

  Folkert over de Friese wateren gaat varen

  Jacques over de Duitse snelwegen gaat “vliegen”

  Wij hen beiden de week erna weer op de training verwachten

  Carel ook weer aanwezig was

  Hij meldde dat hij over enige tijd zeer waarschijnlijk in Heemskerk komt werken

  De bewoners Carel waarschijnlijk niet met open armen zullen ontvangen

  Als Carel namelijk in functie voor je deur verschijnt hij iets van je nodig heeft

  Hij zich beslist niet laat afpoeieren

  Willy Willy tijdens de training met een hand aan het stuur kwam aanfietsen

  Hij toen wel zo verstandig was om niet naar de zwaaiende IJmonders terug te zwaaien

  De blessure van Willy een vervelende blijkt te zijn

  Hij voorlopig dus niet op het trainingsveld te zien zal zijn

  Hij gelukkig wel de kantine weet te vinden voor de nazit

  Hij daarbij aan 1 hand genoeg heeft om zijn biertjes te kunnen nuttigen

  Menno meldde dat hij inmiddels nieuwe voetbalschoenen heeft besteld

  Deze echter nog niet waren gearriveerd

  Wij benieuwd zijn of dat volgende week wel het geval zal zijn

  Het voor nu wel weer genoeg is

  Degenen die niet zijn genoemd volgende keer genoemd zullen worden

  Dit dan geldt voor Ed

  Dit dan dus eigenlijk niet meer nodig is, aangezien Ed nu toch genoemd is

  Wij iedereen een prettig weekend wensen

Wist u dat (4 jul 2019)

 • Jeroen naar eigen zeggen vorige week in deze rubriek nket genoemd is
 • Jeroen daarover heftig teleurgesteld is
 • Jeroen hopelijk na het lezen van deze versie weer een beetje blij is
 • Jeroen tijdens de training door trainer Ron van Gaal aan zijn zoon Chris werd gekoppeld
 • Jeroen tijdens het laatste rondje op het veld Chris moest laten gaan
 • Jeroen dit kennelijk zag aankomen en Chris probeerde te vermoeien met een partijtje scheinboksen
 • Jeroen na afloop enigszins geirriteerd was om dat Folkert hem steeds naar argumenten
 • Jeroen het volgens Folkert niet kon afdoen met "ik vind ......."
 • Jeroen zo wel genoeg is genoemd voor de komende weken
 • Menno aan het eind van de avond toch wel snel uit de startblokken wist te komen
 • hij wel door Henk Warmerdam werd geïnspireerd
 • Willy Willy er ook weer was voor de nazit
 • hij op deze manier goed aan zijn positie op de opkomstlijst blijft werken
 • wij natuurlijk ook hopen dat hij weer snel op het trainingsveld te zien zal zijn
 • Menno tevreden vaststelde dat zijn standpunt mbt de "handsbal" bij Nederland - Japan geheel juist was
 • Aron volledigheidshalve ook nog opmerkte dat hij het in de eerste plaats ook geen strafschop vond
 • er volgens Folkert ook nog een belangrijke taak is voor de KNVB om deze situatie nog eens toe te lichten
 • dit wellicht ook door sv IJmond kan worden verzorgd
 • de andere, nieuwe spelregels dan ook de revue kunnen passeren
 • Fred - geheel tegen zijn gewoonte in - al om 21.15 uur de kantine binnen kwam stappen
 • een ieder hierop zeer verbaasd reageerde en vroeg of Fred soms al aan de wintertijd was begonnen
 • Fred uitlegde dat hij op tijd wilde zijn ivm de wedstrijd van Nederland tegen Zweden
 • hij in dat opzicht dus eigenlijk iets te laat was (de wedstrijd begon nl. om 21.00 uur)
 • Ed weer aan zijn eerste training begon na zijn verblijf op Kos
 • Ed de training van gasttrainer Ron wel kon waarderen
 • Menno daar iets anders over dacht
 • Ron en Menno namelijk verschillend denken over de tijdwaarneming
 • zij voor de rest wel van elkaar houden
 • Ruud weer op de (elektrische) fiets was gekomen
 • hij deze keer niet alleen hoefde te fietsen
 • zijn schoonvader Ed hem vergezelde
 • zij op deze manier goed aan het milieu denken
 • Pim er
 • we nog niets van "HIJ die niet genoemd wil worden" hebben gehoord
 • de uitnodiging in de vorige wist u dat nog steeds staat
 • barkeeper Martien er niet was
 • Jacques er nu alleen voor stond
 • Jacques ook nu weer prima in staat was om van rol te wisselen
 • Willie Willie nu eens niet de enige was met de traditionele hapjes
 • Chris dit namelijk ook bestelde
 • Chris ook trots aan Fred zijn cijfers showde
 • dit zijn cijfers van de Havo betrof
 • vader Jeroen daar ook trots op kan zijn
 • Aron helaas moest constateren dat hij geen koploper qua wedstrijden is geworden
 • hij namelijk op 135 wedstrijden uitkwam
 • dit er dus 21 minder waren dan Willy (156)
 • Aron ook nog wist te melden dat hij in totaal 156 gele), 22 directe rode kaarten en 40 strafschoppen heeft gegeven
 • hij hiermee zeer waarschijnlijk wel koploper is geworden
 • het nu wel zo moet zijn dat iedere aanwezige in deze wist u dat is genoemd
 • wij alweer uitkijken naar de volgende training onder leiding van ...........

Wist u dat (27 juni 2019)

 • de training gisteren onder leiding stond van Jacques
 • Menno hem beleefd, doch dringend vroeg deze taak voor zijn rekening te nemen
 • Jacques hieraan gewillig voldeed en een uitstekende training uit de hoge hoed toverde
 • zichtbaar was dat Jacques uit de "Mart-school" komt
 • het hem lukt om iedereen - op 1 na - stil te krijgen
 • de suggestie werd gedaan om met z'n allen op bezoek te gaan bij "HIJ" die niet genoemd wil worden
 • dat een mooi zomers IJmond-uitje kan worden
 • "HIJ" daar natuurlijk ook open voor moet staan
 • wij alleen maar enthousiasme verwachten
 • Willy Willy gisteren weer aanschoof aan de tafel voor de nazit
 • hij in eerste instantie nog wat rustig was, maar later loskwam
 • Willy morgen zijn verjaardag viert
 • hij dat echter zonder zijn vrouw en kind moet vieren
 • deze namelijk wel naar Portugal zijn gegaan
 • Willy zijn verjaardag nu bij zijn broer gaat vieren
 • wij Willy natuurlijk ook via de IJmond-app felicitaties kunnen sturen
 • deze zeker goed zullen aankomen op de nieuwe telefoon van Willy
 • hij deze speciaal voor zijn vakantie had aangeschaft
 • het toch wel sneu is dat deze vakantie door zijn val in het water is gevallen
 • Willy dit seizoen maar liefst 156 wedstrijden heeft gefloten
 • hij het bewijs daarvan op zijn telefoon demonstreerde
 • wij denken dat Willy hiermee de absolute koploper van IJmond is
 • alleen Aron wellicht nog roet in het eten kan gooien
 • Aron trouwens berichtte dat hij vanaf volgend seizoen voor de KNVB gaat fluiten
 • hij nu bezig is met zijn SO-III
 • Folkert gisteren alleen voor de nazit aanschoof
 • hij de training moest laten schieten
 • hij met zijn kleinzoon namelijk een etappe van de Amsterdamse Avondvierdaagse had afgelegd
 • Folkert zodoende al 5 kilometer in zijn benen had
 • dit ongeveer hetzelfde aantal was wat de IJmonders op de training hadden afgelegd
 • Wybo en Pim dit konden aflezen van hun smartwatch
 • Folkert ook weer een jaartje ouder was geworden
 • zijn leeftijd inmiddels "seisentichseis" is
 • dit Fries is
 • Fred en Henk W. er altijd in slagen in discussie met elkaar te komen
 • Fred nu een analyse had gemaakt van het gedrag van Henk na een aantal bier
 • er volgens Fred een duidelijke relatie bestaat tussen het aantal bier en het woordgebruik van Henk
 • dit waarschijnlijk niet alleen voor Henk geldt
 • er volop werd gediscussieerd over de strafschop die het Nederlands Damesteam kreeg tegen Japan
 • de meningen van de IJmonders nogal uiteen liepen
 • de redacteur heeft toegezegd in deze rubriek met verheldering te komen
 • om te beginnen vermeldenswaardig is dat oud-scheidsrechters Mario vd Ende en Dick Jol het geen strafschop vonden
 • dit te lezen is via de volgende link (inclusief beelden): https://www.omroepwest.nl/nieuws/3858715/Wel-of-geen-penalty-Dit-vinden-Dick-Jol-Mario-van-der-Ende-en-Fons-Groenendijk
 • de redacteur het houdt op de correcte toepassing van de "triple punishment-regel"
 • deze als volgt luidt: 3. Triple punishment
  "Als de verdediger in het strafschopgebied een poging onderneemt of de mogelijkheid heeft om de bal te spelen, maar een overtreding maakt, is het een gele kaart. Dit omdat de straf anders te zwaar wordt geacht; namelijk een strafschop, rode kaart en een daaropvolgende schorsing. Bij duwen of vasthouden blijft de rode kaart intact. Gemene tackles van achteren blijven wel bestraft met een rode kaart. Buiten het strafschopgebied verandert er überhaupt niets, omdat er dan geen sprake is van een strafschop."
 • de redacteur overigens eigenlijk van mening is dat het geen strafschop zou zijn
 • hij daarmee op dezelfde golflengte zit als Mario vd Ende en Dick Jol
 • ALS er echter wordt gefloten voor een handsbal, dat dan een "gele kaart" zou moeten volgen volgens de triple punishment-leer
 • enkele andere IJmonders echter stelden dat het eventueel als het ontnemen van een duidelijke scoringskans zou kunnen worden gezien en er dan rood zou moeten volgen
 • de redacteur echter wijst op de volgende passage uit het spelregelboek: 
 • Een speler een overtreding begaat ten opzichte van een tegenstander binnen zijn eigen strafschopgebied en daarmee de tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt en de scheidsrechter dit bestraft met een strafschop, dan ontvangt de overtredende speler een waarschuwing als de overtreding gebeurde in een poging de bal te spelen; in alle andere gevallen (bijv. vasthouden, trekken, duwen, geen mogelijkheid om de bal te spelen etc.) moet de overtredende speler van het speelveld worden gezonden.
 • dit wel vrij duidelijke taal is
 • wij ook nog graag het oordeel ontvangen van voetbalprofessor Aron
 • Aron inmiddels zijn visie heeft laten weten
 • Aron van mening is dat het strafschop + rood moet zijn
 • de redacteur toch echt van mening blijft dat (als je vindt dat het strafbaar hands is) de handsbal als een overtreding tov een tegenstander gezien moet worden
 • hij hiervoor ook steun vindt in de handleiding tuchtzaken waarin op pagina 7 is vermeld dat onder "overtreding tov een tegenstander" de volgende acties vallen: 

  Onreglementair voorkomen doelpunt of scoringskans d.m.v.

  - handsbal

  - vasthouden, duwen, blokkeren

  - ernstig gemeen spel

 • het voor nu even genoeg is
 • wij iedereen een prettig en hopelijk zonnig weekend toewensen

 

Wist u dat (20 juni 2019)

 • Ruud probeert te wedijveren met de redacteuren van deze rubriek
 • hij nu al gelijk na de training begint in de app-groep met 'wist-u-dat'
 • zijn bijdrage meestal niet niveauverhogend werkt
 • hij zijn goerde voornemens van vorige week niet heeft kunnen volhouden
 • hij gewoon weer met de auto naar de training kwam
 • Henk W een beetje gestresst was
 • Menno hem namelijk in de steek liet
 • deze van goede wil was, maar zijn vaderlijke verplichtingen hem weerhielden te komen
 • Jeroen zich liet gelden als volwaardig vervanger van Menno
 • hij ook maar bleef lullen tijdens de training
 • Pim en Hessel gefeliciteerd worden omdat zij zijn gepromoveerd
 • het helaas Wybo net niet lukte
 • hij wellicht iets regelmatiger moet komen trainen
 • het voor Carel al een prestatie was dat hij niet degradeerde
 • Menno, zoals zo vaak, tevreden was met zijn 5e plek
 • Sjaak zoals altijd de koffie voor ons klaar had staan
 • we dit buiten opdronken
 • het binnen bij DEM niet te harden was vanwege de warmte
 • hij bij het koffiezetten nooit Buisman's koffiestroop gebruikt
 • de training werd geleid door Folkert
 • het geen Friese training werd, zoals Menno het zich afvroeg
 • Henk (taxi-loos) al vroeg te voet naar huis ging
 • Willy zijn gezicht weer liet zien
 • dit gezicht er wel heel anders uitzag dan 14 dagen geleden
 • hij wel al is geopereerd aan zijn sleutelbeen
 • dit hem niet weerhield om op de fiets langs te komen
 • Rafael ook bij de oude lullen gaat horen 
 • hij bij Tata gaat gebruik maken van het senioren pact
 • Jay speciaal langs kwam om zijn telefoon op te laden
 • hij wel al goede nota had genomen van de nieuwe spelregels
 • dit het weer is tot zover ......

Wist u dat (13 juni 2019)

 • Ron zich wel wat aantrekt van deze rubriek
 • hij gisteren namelijk wel weer meetrainde
 • Ron echter niet zo goed tegen goedbedoelde adviezen kan
 • hij graag zelf de touwtjes (en tijd...) in de handen houdt
 • we gisteren avond-college hebben gevolgd
 • professor Aron weer eens zijn kennis over voetbal(spelregels) ten toon spreidde
 • er niets te merken was van de lichte hersenschudding die Aron had opgelopen
 • dit was veroorzaakt tijdens een wedstrijd toen Aron tegen een bal aanliep
 • het eigenlijk andersom was.....
 • Menno tevreden was over zijn trainingsarbeid
 • zijn mening niet door iedereen werd gedeeld
 • ook de mening van Ruud hiertoe behoort
 • dat nou niet echt verbazingwekkend is
 • het pas wat zou zijn als Ruud lovende woorden zou gaan spreken
 • Ruud ditmaal weer zonder Ed was gekomen
 • Ed namelijk nog steeds van zonnige temperaturen op Kos geniet
 • Ruud daarentegen nu sportief op de fiets was gekomen vanuit IJmuiden
 • het iets minder sportief was dan het klinkt
 • Ruud namelijk een electrische hulpmotor had
 • wij ons afvragen over welke hulpmiddelen Ruud nog meer beschikt 
 • Pim deze week helaas ook niet aan de telefoonklus van Henk W. kon beginnen
 • de nieuwe telefoon van Henk nog streeds bij de reparateur schijnt te liggen
 • wij ons zo langzamerhand beginnen af te vragen wat voor telefoon het is en of deze wel echt bestaat
 • Henk op deze manier nog steeds niet kan worden toegevoegd aan de IJmond-app
 • er in deze app gisteren weer de nodige leuke en leerzame plaatjes werden toegevoegd
 • er de nodige discussie was over de nieuwe spelregels
 • er tijdens het WK Dames in Frankrijk al met deze nieuwe regels wordt gespeeld
 • er een uitgebreide toelichting beschikbaar is via de volgende link: https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/spelregelwijzigingen-2019-2020
 • Carel gisteren niet de volledige aanwezigheidspunten scoorde
 • dit te maken had met het feit dat Carel alleen even koffie kwam drinken
 • Carel daarna andere belangrijke verplichtingen had
 • dit huiselijke verplichtingen betrof
 • zijn Gina die avond niet zonder Carel kon
 • wij gisteren dan eindelijk het volledige rappoort van rapporteur Rein..... konden inzien
 • de aanwezigen zelf hebben kunnen constateren wat een onrecht Carel is aangedaan
 • Carel volgens de aanwezigen echt een kans voorbij heeft laten gaan
 • zelfs de deskundigen tot het oordeel kwamen dat een bezwaar zeker zinvol en kansrijk was geweest
 • de redacteur een ieder adviseert rapporteur Rein.... te mijden
 • hij het seizoen van een scheidsrechter geheel kan verknoeien
 • de redacteur de rapporteur in kwestie met een D beloont
 • barkeeper Martien constateerde dat er ditmaal geen interesse was in de traditionele hapjes
 • dit vooral te maken had met de afwezigheid van Willy Willy
 • Willy waarschijnlijk thuis op de bank zat met zijn gebroken ellepijp
 • wij Willy adviseren volgende week wel weer even zijn gezicht te laten zien
 • wij dan kunnen constateren hoe het met zijn gezicht is gesteld
 • Folkert tot een bijzondere groep behoort
 • Menno namelijk had gelezen dat Friezen de gelukkigste bewoners van Nederland zijn
 • Folkert dit zondermeer beaamde
 • er dit weekend toch nog voetbal in de regio is
 • sv Beverwijk namelijk tot de finale van de nakompetitie is doorgedrongen
 • zij nu zaterdag as. tegen sv Kadoelen spelen op het complex van Hercules Zaandam
 • Fred, Henk W en Menno al te kennen hebben gegeven daar aanwezig te zullen zijn
 • andere IJmonders uiteraard ook welkom zijn
 • het laatste nieuws is binnengekomen dat de lichte hersenschudding van Aron gelukkig meevalt
 • hij toestemming van de huisarts heeft gekregen om gewoon te gaan fluiten dit weekend
 • Aron daarmee een van de weinige IJmonders is die nog in actie komt
 • Menno voor de 3e achtereenvolgende keer een aanstelling als scheidsrechter kreeg
 • hij deze echter wederom heeft moeten afzeggen ivm zijn nog steeds niet helemaal herstelde knie
 • Menno zich nu maar op de nieuwe kompetitie richt
 • de redacteuren iedereen een prettig weekend en een leuke vaderdag toewensen.....

Wish u dat (6 juni 2019j

 • Ron een selekt groepje aan het trainen was gisteravond 
 • hij, ongebruikelijk, niet meetrainde
 • zijn excuus was dat hij wilde trainen met koppeltjes
 • als hij mee zou trainen het een oneven aantal werd
 • Aron niet over te halen was mee te doen
 • Aron overigens wel de SOIII cursus gaat volgen
 • Pim na 10 uur niet meer aan Henk zijn smartwatch wilde beginnen
 • Willy zijn fietsvakantie wel op zijn buik kan schrijven
 • hij de wereldbol heeft gekist
 • hij daarbij ook zijn sleutelbeen heeft gebroken
 • Rafael straks wel de iron man kan worden genoemd
 • Carel wel blij is met het pensioenakkoord
 • het Ruud geen f... uitmaakt
 • het even heel duidelijk werd dat Jacques bij de sterke arm werkt
 • Jay vanaf vandaag van de onderste plaats verlost is
 • Folkert gister net op tijd thuis was
 • de hemelsluizen opengingen zodra hij thuis was
 • Fred zijn vaderlijke kwaliteiten toonde door te informeren of Folkert al thuis was
 • we het hierbij laten ......

Wist u dat (30 mei 2019)

 • Hiep, hiep, hoera; onze Irene vandaag jarig is
 • we benieuwd zijn of Henk zijn prinses gisteravond nog gekust heeft
 • wij ook benieuwd zijn of Irene ivm haar verjaardag volgende week leuke of lekkere presentjes aan Henk meegeeft
 • de IJmonders hier reikhalzend naar uitkijken
 • het vandaag Hemelvaartsdag is
 • Ron in een arbeidsloze periode zit
 • het ‘Mooi’ geweest is
 • hij nu als trainer mooi een warming-up kon bedenken, waarbij er minder geouwehoerd kon worden
 • Menno geblesseerd bij de training afhaakte
 • niet duidelijk is of het een met het ander te maken heeft
 • Wybo niet meer wist hoe laat hij zondag thuis was
 • wij hem dat niet kwalijk nemen
 • hij natuurlijk wat te vieren had
 • "zijn" DEM namelijk het kampioenschap van de hoofdklasse A behaalde
 • er bij de wedstrijd vele IJmonders aanwezig waren
 • zelfs good-old Piet langs de zijlijn was te vinden
 • dit enigszins gecorrigeerd dient te worden
 • Piet namelijk niet langs de zijlijn, maar op de tribune was te vinden
 • hij daar gezellig samen met Henk W. zat
 • Piet bij het 2e DEM-doelpunt volgens Henk helemaal uit zijn dak ging
 • wij niet wisten dat Piet zo'n DEM-supporter was
 • het ongelooflijke is gebeurd
 • Jay zijn woorden echt waar maakte
 • hij nu echt aanwezig was
 • dit zowel op de training als bij de nazit was
 • Jay ook nog trakteerde in verband met zijn verjaardag
 • deze verjaardag al in november was geweest.....
 • Jay heeft beloofd dat hij zijn best zal doen om vaker te komen
 • hij ook heeft toegezegd om voor IJmond een Instagram-account te gaan beheren
 • wij benieuwd zijn naar de resultaten
 • voor diverse IJmonders misschien nog een korte toelichting nodig is
 • Instagram is te vergelijken met Twitter, maar dan net even anders.....
 • Pim volgende week een belangrijke klus heeft te klaren
 • hij dan de nieuwe telefoon van Henk W. gaat installeren
 • Pim denkt hiermee ongeveer een uur bezig te zullen zijn
 • wij vermoeden dat hij dit te optimistisch inschat
 • het namelijk niet om een gewone mobiel gaat, maar om een Huawei...
 • Henk W. na een geslaagde installatie ook toegevoegd kan worden aan de IJmond-app
 • er dan een nieuwe wereld voor Henk zal opengaan
 • Martien gelukkig weer aanwezig was
 • zijn vervangers nu echter door afwezigheid schitterden
 • dit om Henk M en Jacques ging
 • Jacques te kampen had/heeft met een blessure
 • wij voor hem hopen dat deze snel geneest
 • er anders werk is voor Willy Willy
 • Willy echter volgende week voorlopig voor het laatst kan meetrainen
 • hij daarna namelijk voor 5 a 6 weken naar Portugal vertrekt
 • hij daar in zijn eentje aan een lange fietstocht begint
 • zijn vrouw hem halverwege voor een paar dagen komt opzoeken
 • Willy waarschijnlijk dan zo uitgeput zal zijn dat hij dan zelf een opkikkertje kan gebruiken
 • zijn vrouw daartoe wel in staat moet worden geacht
 • wij ons afvragen wie de "lief en leed-pot" gedurende de afwezigheid van Willy beheert
 • het bestuur daarvoor vast en zeker wel een oplossing paraat heeft
 • het bestuur gisteren weer volledig was
 • de tijdelijk afwezige Carel namelijk ook weer was teruggekeerd van zijn vakantie
 • er dan ook gelijk een vergadering werd belegd
 • deze vergadering weer na 30 minuten klaar was
 • Fred bij binnenkomst ditmaal niet gelijk een biertje kreeg aangeboden
 • hij ditmaal voor de verandering zelf voor de hele groep een rondje ging halen
 • Fred zelf het zuinig aandeed met bier
 • dit te maken had met een kuurtje dat Fred aan het volgen was
 • de nakompetities nu in volle omvang starten
 • er diverse IJmonders zijn aangesteld.
 • voor een handig overzicht van de wedstrijden gekeken kan worden op: https://www.hetamsterdamschevoetbal.nl/nacompetitie/zaterdag/
 • voor de zondagwedstrijden geklikt kan worden op: https://www.hetamsterdamschevoetbal.nl/nacompetitie/zondag-2/
 • wij een ieder een prettig en zonnig weekend toewensen met leuke en spannende wedstrijden ........

Wist u dat (23 mei 2019)

 • Deze rubriek in eerste instantie over de gastredacteur gaat.
 • Menno naar mening van de trainingsgroep niet vaak genoemd werd
 • Menno spontaan werd verrast door een liefdesverklaring van Ruud
 • Menno hierbij uit zijn broek scheurde vlak bij zijn spreekwoordelijke fluit.
 • Bij Ruud direct de liefde werd bekoeld en overging naar stekelige opmerkingen richting Menno
 • Menno het (weer) presteerde om pionnen om te lopen tijdens de training
 • Menno zich van geen kwaad bewust was 
 • Menno zich bij elke oefening als eerste zich liet gelden
 • Dit vooral in het verbale moet worden gezocht 
 • Menno hierbij liet zien dat hij een enorm herstelvermogen heeft
 • Hier toch enige twijfels over bestaan
 • Menno over zijn eigen prestatie altijd een vertroebeld beeld heeft 
 • Het voor nu weer even genoeg is
 • bovenstaande tekst van de sub- plv, loco- res, redacteur komt
 • wij dus nu een 1e, 2e en 3e wistudat-redacteur kennen
 • wij blij verrast waren van de komst van Willem van der Horst
 • het ons goed doet dat hij probeert het leven weer op te pakken
 • wij hopen hem snel weer eens te zien
 • "HIJ" er gisteren ook weer was
 • "HIJ" eenmalig toestemming heeft gegeven om zijn naam hier te vermelden
 • wij daar onmiddellijk gebruik van zullen maken
 • "HIJ" naar de naam Rene luistert
 • Rene afgelopen zaterdag niet alleen namens sv IJmond een stem op de nieuwe COVS-voorzitter mocht uitbrengen
 • hij ook zelf in het zonnetje werd gezet
 • Rene vanwege al zijn verdiensten voor de COVS tot Lid van Verdienste werd benoemd van de COVS
 • wij hem hiermee uiteraard van harte feliciteren
 • er na een korte speech van de secretaris bij de nazit flink op werd geproost
 • Rene echter aangaf de komende 9 weken niet meer te komen
 • dit niets te maken heeft met onwil, onvrede of verzadiging
 • hij gewoon met zijn Sophie 9 weken lang met zijn caravan op een boerencamping zal verblijven
 • wij Rene wel adviseren zijn COVS-speld mee te nemen
 • Rene hieronder door de ex-voorzitter Pol Hinke wordt toegesproken voordat hij de speld kreeg uitgereikt
 • D62CfleWwAAYSJz
 • ook trainer Sander in het zonnetje werd gezet
 • hij na afloop van zijn laatste training (van dit seizoen) een rijk gevulde tas kreeg overhandigd door Willy
 • hierin vele (bier)lekkernijen en een leuk spel zaten
 • de tas zo zwaar was dat Sander hulptroepen inschakelde om deze naar het thuisfront te brengen
 • Sander de komende periode bij elk biertje nog even aan zijn IJmond-vrienden zal denken
 • hij zelf weer vanaf half augustus op het trainingsveld zal verschijnen
 • het stokje tot die tijd wordt overgenomen door Ron "Van Gaal"
 • wij hopen dat Ron de trainingsintensiteit afstemt op zijn inmiddels bereikte leeftijd
 • Folkert ditmaal vroeger naar huis ging dan normaal
 • dit kwam doordat hij de volgende ochtend extra vroeg op moest staan
 • Folkert op tijd in het stemlokaal te Bergen moest zijn om daar toe te zien op het eerlijke verloop van de verkiezingen
 • zijn maatje Fred hem dus ditmaal moest missen
 • toen Fred op zijn normale tijd binnenkwam Folkert al was verdwenen
 • ook barkeeper Martien niet aanwezig was
 • wij hem nu al voor de 2e keer achter elkaar moesten missen
 • wij niet hopen dat 3x scheepsrecht is
 • zijn broer en Jacques hem ook ditmaal weer goed vervingen
 • Aron na zijn wedstrijd bij AFC'34 ook nog even aanschoof voor de nazit
 • hij aangaf dat hij de laatste 3 wedstrijden weer goed aan zijn gemiddelde aantal kaarten heeft gewerkt
 • hij op dit moment al 105 wedstrijden heeft geleid
 • hij daarmee zeer waarschijnlijk de koploper van IJmond genoemd mag worden
 • Aron ditmaal geen nieuwe aanstellingen kon aanleveren
 • dit waarshcijnlijk te maken heeft met het einde van de normale kompetitie
 • er na komend weekend alleen nog nakompetitiewedstrijden op het programma zullen staan
 • dat natuurlijk altijd extra spanning oplevert
 • Wybo met zijn club DEM zondag as. kampioen van de hoofdklasse A kan worden
 • Henk W al aangaf daarbij aanwezig te zullen zijn
 • ook Rafael en Menno bevestigden dat zij daarbij zullen zijn
 • Wybo veel vuurwerk verwacht zondag as
 • de vakantie van voorzitter Carel er nu ook bijna weer opzit
 • wij hem dan ook volgende week woensdag weer op de training verwachten
 • hij dan waarschijnlijk niet voorop zal lopen
 • alleen Ed nog niet is genoemd
 • dat hierbij dan is rechtgezet
 • Jay in de IJmond-app heeft toegezegd volgende week aanwezig te zullen zijn
 • wij dat echter eerst moeten zien en dan pas geloven
 • Jay dat namelijk al enkele malen heeft beloofd
 • hij inmiddels wel zijn SO-III heeft gehaald
 • Wybo ook geslaagd is
 • dit de SO II-cursus betrof
 • Wybo daar zeer veel van heeft opgestoken
 • wij iedereen weer een leuk (voetbal)weekend toewensen

 Wist u dat ..... (16 mei 2019)

 • de club klein was gisteren
 • het daarom niet minder gezellig was
 • Sander nog 1 keer training geeft dit seizoen
 • iedereen de komende periode dus gewoon weer onder de steen vandaan kan komen
 • wij ons wel afvragen wie Sander vervangt
 • de geruchten zijn dat dit ene RD zal zijn
 • hij al enige keren de honneurs heeft waargenomen
 • "HIJ" zaterdag tijdens de ALV van de COVS nog een belangrijke taak te vervullen heeft
 • "HIJ" dan sv IJmond vertegenwoordigt bij het stemmen op een nieuwe voorzitter
 • wij ervan uitgaan dat "HIJ" weet op wie hij moet stemmen
 • Ireentje met twee maten meet
 • zij Menno trakteert op een zak Engels drop
 • de andere leden het moeten doen met een suikerklontje
 • de opkomstlijst wordt aangevoerd door Willy
 • hij nog wel de nodige concurrentie heeft te duchten
 • barkeeper Martien ditmaal een keer verhinderd was
 • hij andere verplichtingen had
 • zijn broer en oud-trainer Henk M hem - samen met Jacques - op waardige wijze verving
 • Henk M echter wel even op de klok keek tegen 00.00 uur
 • hij een ieder toen vriendelijk, doch dringend verzocht aan het laatste drankje te beginnen
 • Ron zijn standpunt over de KNVB in de Telegraaf heeft laten optekenen
 • de liefhebbers dit via de volgende link kunnen lezen: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/3590740/knvb-laat-steken-vallen
 • Ron - zoals we van hem gewend zijn - ongezouten zijn mening geeft over de KNVB 
 • hij toch even vergeten is om sv IJmond te noemen
 • dit mischien juist wel bewust is gedaan
 • Rafael ook weer eens voor de nazit verscheen
 • hij echter niet al te lang kon blijven vanwege de nachtdienst die hij moest lopen
 • hij in ieder geval met een goed gevoel de nachtdienst in kon gaan
 • zijn club Ajax er namelijk in slaagde het 34e landskampioenschap te veroveren
 • zijn 2 favoriete clubs daar allebei in slaagden dit seizoen
 • het toch ook heel mooi was geweest als deze clubs tegen elkaar hadden kunnen uitkomen in de Champions League-finale
 • Fred dit keer bij binnenkomst een biertje van Henk W kreeg aangeboden
 • Henk hierin in de voetsporen van de afwezige Aron trad
 • het zo langzamerhand dus een echte traditie begint te worden
 • de oer-Feijenoord-supporter Rob (van av DEM) bij het langslopen het volgende opmerkte: "Gefeliciteerd met het gekochte kampioenschap"
 • hieruit toch een zekere frustratie bleek
 • er volgend seizoen weer met een schone lei wordt gestart
 • er dan ook weer alle kansen voor Feijenoord zijn
 • er zelfs dan ook kansen zijn voor de favoriete club van de in de regels 8 t/m 10 genoemde persoon
 • deze club uit het oosten van het land komt
 • de kompetitie nu echt op het einde loopt
 • de nakompeties over enkele weken zullen starten
 • daar vast ook nog wel enkele IJmonders actief zullen zijn
 • Ruud zich blijft inspannen voor vermaak en vertier in de IJmond-app
 • degenen die (nog) niet in deze app zitten echt iets missen
 • daar met enige regelmaat ook zeer serieuze zaken in worden gemeld
 • de redacteuren het voor nu wel weer genoeg vinden
 • zij u allen een prettig en hopelijk zonnig weekend toewensen met veel voetbalplezier!!!

Wist u dat ..... (9 mei 2019j

 • zelfs fanatieke Feyenoord-supporters gisteren echt bedroefd waren
 • HIJ bijzondere voorspellende gaven heeft
 • Folkert daar niet van gediend was
 • Henk de wedstrijd niet alleen goed heeft kunnen zien
 • hij ook de verslaggever goed kon horen
 • zijn Ireentje met twee maten meet
 • zij Menno voortrekt
 • zij Menno wel beloont omdat Menno 10 minuten op Henk past
 • zij ook moet weten dat de hele groep de hele avond op Henk past
 • wij Henk volgende week wel zien komen met 10 zakken Engels drop
 • ze bij de ING nog op zoek zijn bij een relatiebeheerder
 • het penningmeesterschap nog steeds niet helemaal rond is
 • Ron op het allerlaatste moment ten tonele verscheen
 • dit Ruud de opmerking ontlokte dat Ron zichzelf dit keer was vergeten
 • dit gelukkig toch niet zo bleek te zijn
 • Ron gewoon de hele training uitliep en ook de hele wedstrijd uitkeek
 • hij net als alle andere aanwezige IJmonders bijzonder baalde van de uitslag
 • het vooral voor Rafael een zware week was
 • hij en zijn beide favoriete clubs niet zag doordringen tot de Champions League-finale
 • dit dus om Barcelona en Ajax ging
 • wij wel hopen dat Rafael deze zware teleurstelling te boven komt
 • hij zich nu voor wat Ajax betreft maar moet concentreren op het behalen van het kampioenschap
 • Jacques ook weer terug van weggeweest was
 • hij 2 weken niets had gedaan aan zijn conditie
 • hij het dus extra zwaar had dit keer
 • trainer Sander onmiddellijk na de training naar huis ging
 • hij namelijk heel geconcentreerd naar de wedstrijd van Ajax wilde kijken
 • dit helaas niet heeft geholpen om Ajax in de finale te laten komen
 • hij voortaan dus maar beter gewoon bij IJmond kan blijven kijken
 • Pim tijdens de training last kreeg van een terugslag
 • hij de training op 50% afmaakte
 • Pim zaterdag as. hopelijk weer op 100% zit
 • hij dan de westrijd Zaandijk 1 - Jong Hercules 1 moet fluiten
 • Fred keurig na de 1e helft aanschoof voor de nazit
 • hij toen onmiddellijk door Aron werd voorzien van een biertje
 • dit inmiddels een vaste gewoonte is geworden
 • Aron het zelf altijd nog gewoon op een watertje en chips houdt
 • er via de volgende link nog kan worden geoefend met spelregelsituaties vanuit VAR-perspectief
 • https://www.aragvarquiz.nl/
 • wij iedereen een prettig en sportief weekend toewensen

 

Wist u dat ...... (2 mei 2019)

 • Henk graag vertelt dat hij een boefje is
 • hij nu de zak Engelse drop voor Menno tot het laatst bewaarde
 • zijn Ireentje het zo sneu vond dat Folkert c.s. vorige week Menno zijn drop had opgegeten
 • dat ze daarom Henk opnieuw een zak drop had meegegeven
 • om te voorkomen dat de zak opnieuw zou worden geconfisqueerd Henk de zak pas bij vertrek aan Menno mocht geven
 • Ron vandaag zijn 50e verjaardag viert
 • wij wel hopen dat er een Abraham in de tuin zal staan
 • zijn Martine dit waarschijnlijk "opzettelijk" is vergeten
 • Ron zijn nieuwe levensfase niet zo wenst te benadrukken
 • het wel passend is voor deze fase dat hij opnieuw iets vergat
 • het dit keer om een sok ging
 • wij ons echt afvragen wat het de volgende keer nu weer zal zijn
 • "HIJ" er gisteren niet was
 • dat voor Fred niet zo leuk was
 • hij op die manier namelijk alleen naar buiten moest om even van een trekje nicotine te kunnen genieten
 • het de redacteur trouwens is opgevallen dat de E-sigaret van Fred al een tijdje niet meer is gesignaleerd
 • trainer Sander weer terug was van even weggeweest
 • hij de training begon met een relatief lichte oefening
 • hij dat daarna echter ruimschoots compenseerde met zwaardere oefeningen op het eind
 • de balans hiermee weer in evenwicht was
 • de training werd geobserveerd door Aron
 • Aron na afloop mededeelde dat hij tevreden was over de inzet van een ieder
 • hij daarvoor een collectieve 8- uitdeelde als cijfer
 • Carel zijn rapport van de heer Rein.... helaas nog niet had kunnen uitprinten
 • Carel daarentegen aan Fred heeft toegezegd het naar hem te mailen
 • Fred heeft moeten beloven dat het alleen door hem mag worden gebruikt
 • de privacyregels - zowel voor de oude als de nieuwe voorzitter - natuurlijk moeten worden gerespecteerd
 • het alleen jammer is dat de overige IJmonders nu geen inkijkje krijgen in de bespiegelingen van de heer Rein....
 • zij daar ook nog wat van hadden kunnen opsteken ("ter lering en vermaak....")
 • wij daar met z'n allen wel zeer nieuwsgierig naar zijn
 • er wellicht een ICT'er onder de IJmonders is die de mail van Fred kan hacken?
 • een onbewuste datalek ook niet echt strafbaar is
 • Wybo een inkijkje verschafte in de SO-II-cursus
 • hij meldde dat hij daarvoor een "Gestapo"-opdracht moet uitvoeren
 • dit heeft te maken met de uitingen van scheidsrechter op de social media
 • Wybo werd geadviseerd daartoe een kijkje te nemen in de geschiedenis van de IJmond-appgroep
 • daarin genoeg bruikbaar materiaal voorhanden is 
 • vooral ene Ruud uit IJ daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd
 • Menno en Wybo deze week eenzelfde verzoek ontvingen
 • aan hen door een collega werd gevraagd of zij van wedstrijd wilde ruilen
 • Wybo neen en Menno ja zei
 • Wybo daartoe overigens plausibele redenen had
 • Menno nu niet naar Barendrecht hoeft, maar naar Hollandia
 • het enige nadeel daarvan is dat er zeer waarschijnlijk dan ook weer beelden beschikbaar zullen komen van die wedstrijd...
 • de voorzitter 3 weken afwezig is
 • hij met zijn Gina 3 weken lang door Noorwegen gaat reizen 
 • Carel zijn fluit thuis laat
 • hij die na 3 weken rust dan weer volop hoopt te kunnen gebruiken
 • alleen rapporteur Rein.... hoopt dat dat dan niet al te "volop" zal zijn
 • Pim as. zaterdag naar AFC 2 te Amsterdam moet
 • hij voor de zekerheid alvast naar de parkeermogelijkheden informeerde
 • Pim namelijk nogal slechte ervaringen heeft beleefd aldaar
 • Amsterdam sowieso niet meer leuk is om te parkeren
 • het in allerlei andere opzichten natuurlijk nog wel heel leuk is
 • Pim overigens nog steeds toestemming moet geven om zijn wedstrijden te kunnen publiceren op de site
 • Aron in afwachting is van een berichtje van Pim
 • dit trouwens ook voor Lars geldt
 • volgende week woensdag de wedstrijd van AJAX - Tottenham Hotspur live in de av DEM-kantine kan worden gevolgd
 • wij dan alleen maar rood-witte supportes hopen te zien
 • bargast "Rob" (van av DEM) zeer waarschijnlijk dan niet aanwezig zal zijn
 • hij namelijk een fervente Feijenoord-supporter is
 • het zeer opvallend is te noemen hoe Willy Willy over het trainingsveld zoeft
 • hij de laatste weken steeds vooraan in de groep is te vinden
 • volgende week de nestor van IJmond (Piet) weer een jaartje ouder wordt
 • hij tegelijkertijd jarig is met Rafael (6 mei)
 • ook de av DEM-penningmeester dan zijn verjaardag viert
 • de traktaties volgende week dan niet van de lucht zullen zijn
 • er na een eventuele overwinning van Ajax er waarschijnlijk nog veel meer zullen volgen
 • wij een ieder weer een prettig en sportief weekend toewensen

 

Wist u dat ..... (25 April 2019)

 • Ron bijna een satanisch genoegen beleefde bij het afknijpen van de trainingsgroep
 • dit gedrag waarschijnlijk gekopieerd is uit zijn assesment voor zijn nieuw baan
 • hij overigens zelf ook gewoon meetrainde
 • dit ook voor het gehele bestuur gold
 • Willy (voor het eerst in de geschiedenis??) de ranglijst aanvoert
 • Menno zelf niet zo goed op de hoogte is van de periodes waarop hij relaties is aangegaan
 • de man die niet genoemd mag worden ook weer ten tonele verscheen
 • hij een langdurig onderhoud had met de huidige voorzitter
 • bekend is dat sommige mannen niet kunnen inschatten hoe lang hij is
 • dit later op de avond ook niet beter wordt
 • de vergeetachtigheid van Ron steeds grotere vormen begint aan te nemen
 • hij gisteren zijn aantekeningenmap vergat mee te nemen
 • hij nu elke week wel iets vergeet
 • Ron misschien zijn EHBO-kennis eens moet gaan toepassen op zichzelf
 • Carel ook kennis heeft gemaakt met de hand van rapporteur Rein....
 • de laatste 4 letters in het kader van de privacy zijn weggelaten
 • deze 4 letters zelf wel kunnen worden ingevuld met de volgende aanwijzing
 • een Olympische winnaar dit altijd krijgt
 • Carel door dit rapport van de 12e naar de 38e plaats tuimelde
 • de rapporteur ook opmerkingen had op de fluit(toon) van Carel
 • dat al onmiddellijk bij de aftrap het geval was
 • de rapporteur vond dat Carel een te harde fluit(toon) etaleerde
 • de ook aanwezige rapporteur Fred nieuwsgierig informeerde of hij het rapport mocht inzien
 • Carel heeft beloofd dit de volgende keer mee te nemen
 • Aron toch ten tonele verscheen
 • dit kwam doordat zijn wedstrijd bij AFC'34 op het allerlaatste moment niet doorging
 • Aron toen al wel in Alkmaar was
 • hij toen echter besloot de koers naar av DEM te verleggen
 • Aron ook nog meldde dat het met zijn kaartenbeleid best nog wel meevalt
 • daaraan toegevoegd moet worden dat dit relatief gezien is
 • hij zich namelijk vergelijkt met Sander die in zijn hoogtijdagen volgens Aron op een gemiddelde van 4 per wedstrijd zat
 • Aron op 1,25 per wedstrijd uitkomt
 • Henk W weer eens een zak engelse drop had meegekregen van Irene
 • deze voor zijn vaste chauffeur Menno was
 • de zak echter niet de kans kreeg om de DEM-kantine te verlaten
 • dit kwam doordat Folkert tjidens de nazit ineens opmerkte dat hij wel zin had in een lekker (engels) dropje
 • Menno de beroerdste niet was en de zak opmiddellijk uit zijn tas opviste en op tafel deponeerde
 • hij hoopt dat Irene hiermee kan instemmen
 • de inhoud in ieder geval nu in diverse IJmond-magen terecht is gekomen
 • er komend weekend weinig voetbal in de regio is
 • dat natuurlijk ook wordt veroorzaakt door Koningsdag (zaterdag as.)
 • Ruud zijn schoonvader aardig weet te beinvloeden
 • Ed namelijk de opdracht van Ruud had meegekregen om minimaal 10 stekelige opmerkingen te maken
 • Ed gelukkig na 1 stekelige opmerking al ophield
 • Ruud het stokje toen maar weer zelf overnam
 • deze taak aan Ruud zeer goed besteed is
 • op de foto van vorige week een zeer jeugdige Henk W was te zien
 • vele IJmonders hem hadden herkend
 • hierbij de oproep wordt gedaan om ook jeugdige of andere foto's in te sturen
 • dit niet geldt voor de inmiddels al vaak gebruikte moslimafoto van Ruud  
 • Ruud al wel heeft laten weten dat hij deze op Koningsdag opnieuw in de IJmondapp zal plaatsen
 • Ruud daarmee zijn oranjegevoel wil laten spreken
 • het voor nu wel weer genoeg is
 • de redacteuren een ieder een prettige Koningsdag toenwensen