Scheidsrechtersvereniging IJmond

Opgericht 21 augustus 1972

Wist u dat ...... (14 juni 2018)

 • er gisteren ondanks eerdere berichten niet op het veld bij DEM getraind kon worden
 • het veld en de baan beide voor een aantal weken gesloten zijn
 • Jacques desondanks de koffie niet voor niets had gezet
 • acht leden de stoute schoenen (lees loopschoenen) hebben aangetrokken
 • Pim hierop toch niet helemaal goed was voorbereid
 • de acht een loop over de Aagtenbelt hebben gemaakt
 • dit zelf voor een ras-Beverwijker als Henk W de eerste keer was dat hij hier kwam
 • een aandere Ras, genaamd Michael kwam vertellen dat hij gepromoveerd was
 • zijn overstap naar SVDU hem dus geen windeieren heeft gelegd
 • wij hem binnenkort wel in Studio-Sport zullen zien
 • een andere sportieve prestatie is dat Menno, René en Fred aan de RABO fietstocht hebben meegedaan
 • zij hiermee de kas van sv IJmond hebben gespekt
 • Menno hiervoor niet de fiets van Folkert heeft gebruikt
 • hij hiervoor de be#chikking haD over de fiets van zijn vader, of was het die van zijn moeder
 • het in ieder geval een model was waarmee hij volgend jaar in zijn toga de tocht kan volbrengen
 • Ron en Fred om de beurt gister een vriendje waren van René
 • de Aagtenbeltloop niet door iedereen in dezelfde tijd werd afgelegd
 • Willy, als Sociaal Medewerker van sv IJmond er op de fiets werd uitgestuurd om te kijken waar de rest bleef
 • Henk W en Folkert echter op de terugweg een sluippad hadden gevonden
 • Willy hen daarom niet kon vonden
 • Jacques een goed netwerk om zich heen heeft
 • hij, nu Martien met vakantie is vertrokken, wordt afgelost door Sebastián 
 • wij Sebastián dankbaar zijn dat hij deze rol op zich wil nemen
 • Jeroen en Ron gister recht tegen over elkaar stonden
 • dit niet had te maken met hun persoonlijke relatie
 • het hier om een diepgaande maatschappelijke discussie ging
 • Aron het tijdens deze discussie te moeilijk vond om te vertrekken
 • hij trekjes kreeg van Heintje Davids
 • hij nog gaat opzoeken wat dit betekent
 • Ruud, nu hij is gestopt met rapporteren, veel tijd over heeft
 • hij zijn creatieve geest nu gebruikt om samen met Menno de App te vullen
 • Henk M gisteren liep als een schip dat slagzij maakt
 • een bezoek aan de fysio geen overbodige luxe lijkt
 • dit het is voor deze week .....

 week24.jpeg

Wist u dat (7 juni 2018]

 • Willy door Irene voor een enge man werd aangezien
 • het daarna toch wel weer goed tussen beiden is gekomen
 • Willy steeds meer toont een veelzijdig persoon te zijn
 • hij naast de lief-en-leed pot die hij beheert steeds vaker ook de training leidt
 • hij nu zelfs ook zijn bestuurlijke ambities toont
 • hij daarvoor wel een voorwaarde stelt aan Menno
 • de druk op Menno steeds verder wordt opgevoerd
 • 10 oktober de kogel door de kerk gaat
 • er dan, gelet op de resterende tijd, geen ‘nee’ meer kan worden gezegd
 • uit bovenstaande blijkt dat de bestuursperikelen weer hoog op,de agenda stonden
 • Ron zich ook niet onbetuigd liet
 • hij de rol van informateur op zich nam
 • René nog wel wat moeite heeft met de noodzakelijke geachte koerswijziging
 • Ron samen met Jeroen ook wilde plannen heeft voor een ’dagje-uit’
 • Henk en Folkert beiden voor Heintje Davids speelden
 • zij weg gingen, maar onverwacht toch weer terugkwamen 
 • Henk geen tijd heeft voor dat soort flauwe kul
 • hij eerst zijn boontjes nog moet plukken
 • Folkert een enorme miscommunicatie had met de chirurgen
 • het te hopen is dat Jacques zijn Ella nog herkent
 • Aron is geadviseerd een meer complete uitgewerkt plan bij het bestuur te deponeren
 • Aron dit wel durft
 • hij ook het ook wel aandurft om bij een rondje iets te vragen, voordat het iets is aangeboden
 • Fred aan kwam, toen het nog licht was
 • het wel al donker was toen hij weer wegging
 • we Martien een paar weken moeten gaan missen
 • hij dan namelijk een glaasje madeira drinkt op Madeira
 • dit het weer is voor deze week
 • de opkomst nog volgt .....

 

Wist u dat (30 mei 2018j

 • er gister overwogen is een Ambert-alert de deur uit te doen
 • onze ‘Benjamin’ Menno namelijk niet kwam opdagen
 • we uiteindelijk toch het vertrouwen hebben dat het allemaal wel op zijn pootjes terecht zal komen
 • Ron toch niet de eerder in deze rubriek genoemde promotie heeft gehad
 • dit zijn baas weer een hoop geld bespaart
 • we nog we hebben nagepraat over ‘eerste’ en ‘beste’
 • de getallen die vorige week genoemd zijn bij Aron niet helemaal juist zijn
 • maar het niet  erg bezijden de waarheid was
 • Aron dit seizoen op 7 juli zijn laatste wedstrijd fluit
 • hij vermoedelijk 8 juli de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen fluit 
 • Willy waarschijnlijk volgend seizoen Aron gaat na-apen
 • hij dan een vaste aanstelling krijgt bij Vv Kennemerland
 • René bij zijn aankomst maar weinig schaapjes kon tellen
 • hij dan ook op dat moment beter naar rechts had kunnen kijken
 • René wel vanochtend naar de Breestraat gaat om een nieuwe spaarpot te kopen
 • Folkert de grootste moeite had de aanwezigen bij de koffiepot vandaan te krijgen
 • er uiteindelijk wel is getraind
 • hierbij moet worden opgemerkt dat de intensiteit nou niet bepaald hoog was
 • de meeste voetballers hier echter toch nog een puntje aan kunnen zuigen
 • de geplande verbanning van IJmond van het trainingsveld van de baan is
 • Fred door de aanwezigen ondubbelzinnig op zijn woordgebruik werd gewezen
 • hij wel beterschap heeft beloofd
 • hierbij wel van toepassing is: eerste zien ..... dan geloven
 • Henk Polman ons toevertrouwde hoe Jacques en Ella elkaar hebben ontmoet 
 • het niet te hopen is dat er een ‘end’ aan die relatie komt
 • Menno de komende periode deze rubriek gaat vullen
 • hem hierbij veel succes wordt toegewenst
 • Folkert in ieder geval hoopt dat hij wekelijks van iemand doorkrijgt wie aanwezig zijn geweest
 • hij tijdens zijn afwezigheid dan in ieder geval de ‘opkomst’ kan bijhouden
 • in de opkomst nu geen ex-equo voorkomt in de top-25
 • dit het weer is voor deze week .......week22.jpeg

Wist u dat (23 mei 2018)

 • Willy gister wel scoorde, maar toch geen heel punt kreeg
 • hij dacht er zelfs twee te krijgen
 • hij eerst kwam voor de koffie, toen naan SVIJ ging om te fluiten, later weer terugkwam voor een biertje
 • hij dus niet mee deed aan de training bij IJmond
 • hij dus geen vol punt krijgt
 • de koffie van Jacques gister bijna helemaal opraakte
 • iedereen een kopje nam
 • er kennelijk een sfeer heerste van: wie koffie drinkt kan niet tegelijkertijd traininen
 • Fred gister beter op zijn tellen paste
 • hij een stuk vroeger kwam dan vorige week
 • hij wel een bijzondere reden heeft om niet te werken aan de verhoging van de waarde van zijn woning
 • Henk W ondanks de slechte berichten meetrainde alsof er niet aan de hand was
 • hij een geweldige instellig moet hebben
 • René een tijdje geleden al 'onder een steen' vandaan kwam bij de aanschaf van een smartphone
 • Carel gister ook welkom werd geheten in 'het land der levenenden'
 • hij nu ook is toegetreden tot befaamde app-groep van IJmond
 • Ron en Jeroen snode plannen hebben om weer een uitje te organiseren
 • zij aan het peilen zijn hoeveel men er voor over heeft
 • zij de planning zo serieues nemen dat ze daar een hele woensdagavond voor hebben uitgetrokken
 • Ruud opnieuw de training leidde
 • hij er wel een bijzondere wijze van 'een zomeravonde-training' op na houdt
 • hij zijn training zo opbouwde dat schoonpapa Ed al gelijk er de brui aan gaf
 • hij Menno steeds aanspoorde om meer zijn best te doen
 • dit allemaal ging voor een hogere score
 • Rafael overweeg te stoppen met fluiten voor de bond
 • hij aangeeft dat hij voor 60/40 het nu weet
 • dat dat dus eigenlijk fifty-fifty is
 • het tegen het zonlicht in niet helemaal duidelijk was wie er bij Rafael stond
 • toen het vele gepraat werd gehoord het wel duidelijk was wie dit was
 • Sander namelijk van vakantie terug was gekeerd
 • Ruud voor de bond zijn laatste wedstrijd heeft gerapporteerd
 • hij nu overweegt weer te gaan fluiten (voor een club)
 • het bijhouden van zijn conditie dus niet voor niets is geweest
 • Aron kennelijk geen vrachtautorijbewijs heeft
 • hij aangeeft niet overal te kunnen komen met zijn fiets
 • hij toch heel wat afreist
 • hij namelijk dit seizoen al 123 wedstrijden heeft gefloten
 • Folkert hem de vraag stelde: heb jij anders niets te doen
 • Folkert Menno heeft uitgedaagd om deze rubriek nog aan te vullen
 • hij hiermee alvast voor de komende weken, bij afwezigheid van Folkert. in de mood komt
 • René niuewsgierig is naar de 'Opkomst'
 • deze weer is toegevoegd
 • dit het weer is voor deze week ..........

week 22.jpeg

Wist u dat (16 mei 2018)......

 • de training gisteren onder leiding stond van Ruud
 • hij een echte ouderwetse "Mart"-training in petto had
 • Ruud na afloop ook cijfers uitdeelde aan de deelnemers
 • Menno maar liefst een 8,5 kreeg van Ruud
 • hij daar vanzelfsprekend zeer blij mee was
 • het dan ook een raadsel is waarom Ruud doorgaans als een zeer strenge rapporteur wordt gezien
 • Folkert ditmaal moest verzaken wegens andere verplichtingen
 • hij wel enkele foto's appte waaruit bleek dat hij op dat moment in Duitsland aan het werk was
 • dat uiteraard op de vrachtauto was
 • Willy Willy het maar druk heeft (gehad) met zijn lief en leed-taken
 • hij nu weer een geod gevulde envelop bij zich had voor trainer Henk M
 • deze zeer dankbaar was en de groep daarna onmiddellijk op een rondje trakteerde
 • wij ons afvragen of er daarna nog wel iets overbleef voor Henk zelf
 • Carel ook weer eens zijn gezicht liet zien
 • het vreemd was dat hij geheel niets losliet over zijn positie bij het CDA Heemskerk (zie het bericht van vorige week)
 • wij dan ook maar aannemen dat dit bericht geheel juist was
 • voor de nazit Ron, Fred en René nog aanschoven,
 • zij dat ook in die volgorde deden
 • Fred het presteerde rond 22.30 uur aan te schuiven en René rond 22.45 uur
 • Fred en René er sowieso een raar ritme op nahouden
 • zij de nacht ervoor beiden rond 02.53 uur nog met elkaar aan het appen waren in de IJmondApp
 • dit de dag erna tot de nodige opmerkingen en speculaties leidde
 • er ondermeer werd opgemerkt dat zij beide pensionada's zijn die in de nachtelijke uren weleens tijd hebben voor andere dingen
 • de hapjes ditmaal niet door Martien, maar door Jacques werden bereid
 • Martien deze keer namelijk was verhinderd door een VVE-vergadering
 • VVE voor Vereniging Van Eigenaren staat
 • dit ook betekende dat de aanwezigen voor de nazit ditmaal iets eerder naar huis moesten
 • zij zich nu met de lichten nog aan naar de uitgang konden begeven
 • dit dus inhield dat dat voor 00.00 uur was....
 • Ron een interessante discussie begon over privacy
 • hij zijn verhaal ophing aan de casus "Dorenbos"
 • Menno en Wybo hier meer van afweten
 • Menno trouwens binnenkort naar Friesland wordt gestuurd door de KNVB
 • het Folkert wel zal aanspreken dat hij zijn fluitkunsten in Heerenveen moet laten zien
 • de gastredacteur het voor deze keer wel genoeg vindt 

 

Wist u dat (9 mei 2018)......

 • het de gastredacteur opviel dat er nog geen nieuwe "wist u datjes" op de site stonden
 • hij dan ook maar zijn verantwoordelijkheid heeft genomen door zelf alvast maar te beginnen met deze rubriek
 • hij ervan uitgaat dat de vaste redacteur later nog voor de nodige aanvullingen zal zorgen
 • de training woensdag goed werd bezocht
 • dit eigenlijk de laatste, speciale training van het siezien van Henk M. zou zijn
 • deze echter op het laatst verhinderd was
 • zijn plaats nu werd ingenomen door gasttrainer RonnieFlex
 • deze naam in dit geval wel passend is te noemen door de flexibele instelling van Ron
 • hij een  behoorlijk zware training op het programma had staan
 • dit tot diverse voortijdige uitvallers leidde
 • deze training dus zeker niet de relaxte training was zoals Henk M. die voor ogen had
 • Henk bij de nazit wel aanwezig was en toen zijn circuittraining liet zien zoals hij deze op papier had gezet
 • we deze training nog van hem tegoed houden
 • de zomertrainingen voorlopig nog bij av DEM gehouden kunnen worden onder leiding van gasttrainers uit eigen gelederen
 • de trainingen vanaf medio juni tijdelijk elders zullen moeten worden gehouden
 • IJmond hier ook flexibel mee zal omgaan
 • de naam IJmondFlex dan ook een passende naam is in dit verband
 • de Rabobankfietstocht op zondag 10 juni as. voor alle IJmonders, aanhang, familie en kennissen open staat
 • er voor meer info gekeken kan worden op https://www.rabobank.nl/lokale-bank/ijmond/rabobank-fietsdag-zondag-10-juni/
 • wij die dag op goed weer en een hoge opkomst rekenen
 • de naam die die dag op de stempelkaart moet worden ingevuld niet die van sv IJmond is
 • er die dag onder de naam van sv Beverwijk wordt meegedaan
 • deze samenwerking wellicht in de toekomst nog verder kan worden uitgebreid
 • er na afloop van de training volop met elkaar werd gediscussieerd over de toekomst van IJmond
 • Ron de discussie begon naar aanleiding van de mail van de voorzitter en secretaris
 • er goede ideeen naar voren kwamen
 • besloten werd hier met enige regelmaat op terug te komen
 • Willy Willy niet meetrainde, maar wel aanschoof voor de nazit
 • hij rechtstreeks van zijn vakantie-adres in Twente kwam
 • Willy Willy toen onmiddellijk zijn inzamelingsactie voortzette
 • de kenners weten wat hiermee wordt bedoeld
 • Pim ook weer actief aan de training deelnam
 • hij dit seizoen maar sporadisch actief was voor de KNVB
 • hij dit graag anders had gezien, maar een vervelende blessure roet in het eten gooide
 • een andere opvallende aanwezige Aad was
 • hij door erelid Piet mee naar de training was genomen
 • Aad weer als vanouds meetrainde
 • wij hopen dat dit een vervolg zal krijgen
 • Piet hiervoor ook zijn best wil gaan doen
 • de handschoen echter vooral op het bordje van Aad zelf ligt
 • de verjaardagen van Rafael en Ron nog werden gevierd
 • er tussen de 2 heren een leeftijdsverschil van 12 jaar aanwezig is
 • Carel met foto en al te zien was op een verkiezingsposter van het CDA te Heemskerk
 • wij ons afvragen of Carel hiervan afwist
 • wij ons namelijk niet kunnen voorstellen dat Carel een CDA'er is
 • het bewijs is te zien op https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D1561670543913820&imgrefurl=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FCDAHeemskerk%2F%3Flocale2%3Dnl_NL&docid=-NHex_6DroB3FM&tbnid=tqOoC8-9-g4qGM%3A&vet=10ahUKEwje-NPKq_3aAhVHb1AKHXBBD1IQMwgmKAAwAA..i&w=960&h=960&itg=1&bih=654&biw=1366&q=Foto%20Alle%20Heemskerkse%20kinderen%20gratis%20lid%20van%20een%20club%20CDA%20Heemskerk&ved=0ahUKEwje-NPKq_3aAhVHb1AKHXBBD1IQMwgmKAAwAA&iact=mrc&uact=8
 • Carel misschien nog een beroep kan doen op schending van zijn portretrecht
 • de gastredecteur het voor nu wel weer genoeg vindt .....

 

Wist u dat (2 mei 2018)......

 • volgens Hawkins het heelal eindig is
 • hij het hier waarschijnlijk heeft over ‘fysieke’ afstand
 • IJmond binnenkort ook een fysieke afstand moet afleggen
 • de baan van DEM dan 2 maanden niet mag worden gebruikt
 • dit ook betekent: niet oversteken naar het grasveld
 • er dus gezocht moet worden naar een alternatieve ruimte
 • de kleedgelegenheid en kantine wel beschikbaar blijven
 • we dan gelukkig niet hoeven om te kleden in de nieuwe caravan van René
 • Folkert ondanks zijn eerdere mededeling wel op kwam dagen
 • dit wel pas na de training was
 • Willy en Folkert democratisch besloten dat René eerst een rondje moest geven voordat hij vertrok
 • Fred weer zijn regenkleding nodig had om droog over te komen
 • hij bij zijn terugtocht even zijn turbo nodig had om Folkert weer in te halen
 • Henk W heeft beloofd ook een nieuwe smartphone te kopen
 • hij als laatste niet wil achterblijven 
 • Rafael wel bijzonder veel avonddiensten en nachtdiensten achtereen werkte
 • hij bij de verklaring hiervan zelfs het schrikkeljaar inschakelde 
 • het in 2018 toch echt geen schrikkeljaar was
 • Menno oorspronkelijk deze week deze rubriek zou maken
 • hij nu heeft toegezegd nog een vervolg te schrijven
 • we daar met smart op wachten
 • hier de aanvulling van de gastredacteur volgt:
 • een ieder zondag 10 juni as. vrij moet houden in zijn agenda
 • er dan een fietstocht wordt gehouden waaraan sv IJmond ook meedoet
 • deze fietstocht wordt georganiseerd door de Rabobank
 • elke deelnemer met een volle stempelkaart geld verdient voor de club
 • meer informatie hierover spoedig zal volgen
 • wij op vele IJmond-deelnemers hopen
 • vrienden & familie ook van harte welkom zijn
 • zij ook gewoon geld opbrengen voor IJmond @
 • de jeugd het tegenwoordig een beetje laat afweten op de trainingen
 • Menno gisteren de jongste was
 • trainer Henk M. dit seizoen nog 1 training verzorgt
 • wij een ieder oproepen bij deze training aanwezig te zijn
 • Henk nl. heeft beloofd hier een bijzondere training van te willen maken
 • Henk W. bij Martien een frikandel bestelde
 • hij deze met vork en mes voorgeschoteld kreeg
 • Martien overweegt een menukaart op te stellen voor de IJmonders
 • de bestellingen namelijk steeds diverser beginnen te worden
 • Willy Willy de enige is die vasthoudt aan de traditionele hapjes
 • Willy ditmaal ook weer kwam en ging in korte broek
 • dit koukleum Folkert de rillingen bezorgde
 • hij zich namelijk gezamenlijk met Fred in warme kleding had gehuld om de reis naar huis te fietsen
 • er ook nog werd gesproken over de kwaliteiten van Ruud
 • Ruud in de WhatsApp-groep bewees goed te kunnen fotoshoppen
 • wij hopen dat er iemand is die dit ook wil/kan doen met een foto van Ruud
 • Henk W. weer eens een lekkere zak engelse drop had meegekregen van zijn vrouw Irene
 • deze was bestemd voor zijn vaste chauffeur
 • deze er weer zeer blij mee was
 • maar deze niet met een volle zak naar huis ging
 • die namelijk al aardig was geleegd door diverse IJmonders
 • het motto dan ook was: "hoe leger de zak, hoe meer plezier en vertier"
 • er door de KNVB weer tussenstanden zijn gepubliceerd
 • Wybo de hoogst genoteerde bleek te zijn
 • uit de hierna opgenomen opkomstlijst blijkt wie er nog  wel wat trainingen kunnen gebruiken .......

 week18.jpeg

Wist u dat ......

 • de opkomst gister tegen viel
 • veel leden vermoedelijk de zolder aan het leeg halen waren om morgen op de vrijmarkt te staan
 • je bij IJmond na de training rustig naar de Europacup wedstrijden kunt kijken zonder dat je vriendin sikkeneurig zit te doen
 • Henk zijn programma moest aanpassen
 • hij voor volgende week 'apenkooi' heeft beloofd
 • Jacques een nieuwe kleding spornsor heeft gevonden
 • hij nu in KNVB-kleding rond loopt
 • wij benieuwd zijn naar waar dat van de vrachtwagen is gevallen
 • Folkert iedereen bedankt voor de belangstelling en voor het ontvangen pretpakket
 • hij gister wel gewoon meetrainde
 • dit wel met gepaste inzet gebeurde
 • Wybo op de training erg zijn best deed
 • dit volgens Ron dan vooral bij het buikrollen moet hebben plaatsgevonden
 • Ron bij zijn projectenbaas gepromoveerd is
 • hij binnenkort wel CEO zal zijn
 • Aron (TC) bezig is met de voorbereiding van een technische middag voor clubscheidsrechters
 • dit nog wel in een vroeg stadium is
 • Willy, het is tenslotte zomertijd, gewoon in de korte broek kwam
 • het niet anders kan dan dat hij het koud heeft gehad op de terugweg
 • hij dit natuurlijk nooit zal bekennen
 • René met zijn nieuwe speeltje ook lid is geworden van de app-groep
 • er nog overwogen is om hem alleen een 'leesfunctie' te geven
 • Menno nog eens aan de tand is gevoeld over de mail van van de heer D uit E
 • Menno daar op zijn Mennoaans mee om is gegaan
 • hij namelijk tegen alle adviezen is >niets< heeft gedaan
 • Menno, tot nu toe, de meeste trainingsuren heeft gemaakt
 • Fred probeerde tussen de buien door te komen
 • dit niet lukte, hij gewoon midden in een bui zat
 • hij zijn telefoon niet regelmatig gebruikt 
 • nog steeds niet duidelijk is wat de realtie is tussen Jeroen en Manuel
 • wellicht het puntentellingsysteem van de opkomst binnenkort nog weer een keer moet worden aangepast
 • dit het weer is voor deze week ......

week 17.jpeg

Wist u dat .......

 • Jacques gelukkig na vorige week weer is vrijgelaten
 • er binnen de trainingsgroep na een ‘Careltje’ nu ook een ‘Sjakie’ is
 • Folkert het presteerde met 2 verschillende schoenen naar de training te komen
 • Jacques daarin ook zijn ervaringen heeft
 • Menno gister ook iets met schoenen had
 • hij na afloop van de training bijna naast zijn schoenen moest lopen
 • enkele onverlaten namelijk zijn schoenen hadden verstopt
 • Ruud niet altijd alles kan zeggen wat hij wil
 • ’zijn schoonvader namelijk ook lid van deze club is’
 • Ron voor de training aankondigde het rustig aan te willen gaan doen
 • het de vraag is of we daarvan iets hebben gemerkt
 • Carel na het seizoen op trainingskamp gaat
 • hij hiervoor IJmuiden aan Zee heeft uitgekozen 
 • we bij de training werden belaagd door kogelstoters, discuswerpers en speerwerpers
 • trainer Henk toch uiteindelijk een veilig plekje wist te vinden
 • Wybo het presteert een speler weer binnen de lijnen te duwen, die niet buiten de lijnen was geweest
 • (spel)regels soms moeilijk zijn
 • dit vooral komt omdat het spelregels zijn
 • deze ervaring afgelopen vrijdag is opgedaan Jay, Pim en Jeroen
 • door hen in ieder geval één doelstelling is gehaald
 • ze namelijk boven de HSV zijn geëindigd 
 • Pim na lang blessureled ook weer mee trainde
 • René zijn kleitabletten nu kan verkopen
 • hem hartelijk welkom wordt toegeroepen in de digitale wereld
 • de woensdag voor Fred een speciale avond is
 • hij namelijk gisteravond zijn nieuwste overhemd had aangetrokken
 • Willy, qua kleding, gister dacht aan een wielerwedstrijd mee te zullen doen
 • het niet duidelijk is of Aron aan het afvallen is 
 • de meningen daarover verdeeld zijn
 • het weer een stuk gezelliger is bij IJmond nu Henk W zijn trainingskleren weer heeft teruggevonden
 • geconcludeerd kan worden dat de trainingsopkomst gister zeer goed was
 • Henk M helemaal in zijn nopjes was
 • de auteur van deze rubriek hoopt iedereen volgende week weer te ontmoeten
 • dit het weer is voor deze week.......

 week16.jpeg

Wist u dat ..... 11 april 2018

 • Jacques voor het eerst dit jaar verstek liet gaan
 • hij overigens wel de koffie-ontvangst goed had laten regelen
 • Willy het mooie weer aangreep om gewoon weer in de korte broek op de fiets te verschijnen
 • Henk (onze trainer) ook niet op tijd voor de training kon zijn
 • hij op het veld werd vervangen door duo-trainers
 • Ron de warming-up voor zijn rekening nam en Willy de rest leidde 
 • Wybo zich weer verbaasde over de gebrekkige informatie stroom vanuit de KNVB
 • er een aantal niet regelmatig trainende leden verschenen
 • Carel met deze temperaturen weer uit zijn winterslaap was ontwaakt
 • Lars, met het oog op het klaverjassen, voor het eerst zijn gezicht weer liet zien
 • Henk W (bolle Henk) de rol van Heintje Davids op zich neemt
 • hij toch weer van plan is regelmatig te komen trainen
 • de gezelligheid hiermee zeker weer verhoogd wordt
 • Fred, gelet op het klaverjassen ook vroeg aanwezig aanwezig was
 • door de komst van Carel en Lars en de als gewoonlijk aanwezige Ruud en Ed, waren de zuiderlingen sterk vertegenwoordigd
 • Folkert voor het eerst de organisatie van het kaarten voor zijn rekening nam
 • ons ere-lid Piet met de eerste prijs aan de haal ging
 • Sander namens de winnaars (Cynthia en Jeroen) de prijs bij het kezen uitzocht
 • Menno kennelijk nu ook tijdens de training ‘kantoor houdt’
 • Menno de rol van auteur van deze rubriek in de afgelopen 4 weken uitstekend heeft waargenomen
 • we hem veel dank verschuldigd zijn
 • we hem ook veel sterkte wensen
 • het weer tijd wordt dat de ‘opkomst’ wordt geactualiseerd 
 • dit het weer is voor deze week ....

 week15 2.jpeg