Scheidsrechtersvereniging IJmond

Opgericht 21 augustus 1972

Wist u dat....(8 oktober 2020)

 • onze trainer Sander vandaag in het huwelijksbootje stapt
 • wij het jonge stel en hun kids een prachtige toekomst toewensen
 • onderstaande 'opkomst' de eerste ooit is zonder 'ex aequo'
 • de top 3 de 3 al in het opkomstcijfer heeft staan
 • de training gisteren onder leiding stond van Willy Willy
 • hij ook de 3 centraal had staan tjidens de training
 • alle oefeningen 3x moesten worden gedaan
 • de aanwezigen dat dan ook keurig deden
 • dat alleen niet voor Folkert gold
 • hij langs de lijn moest blijven staan
 • hij teveel last had van zijn heupen
 • zijn metgezel op dit gebied (Rafael) zijn vaste loopmaatje dus moest missen
 • zij na afloop van de training alsnog met elkaar werden verenigd
 • dit in de kleedkamer plaatvond onder het genot van een door Willy meegenomen versnapering
 • Ruud al voor het eindigen van de training onder de douche stond
 • hij dat met een speciale reden deed
 • Ruud geen risico wil nemen in kleine ruimtes
 • hij nu dus de gehele doucheruimte tot zijn beschikking had
 • hij nu dus alle tijd had om alle zweetdruppels van zijn lichaam te wassen
 • deze zweetdruppels door Menno waren veroorzaakt
 • hij Ruud namelijk op de hielen zat tijdens de training
 • Aron ook weer van de partij was
 • hij de dag ervoor ook al had getraind
 • hij dat toen samen met Jeroen had gedaan
 • secretaris Ron in geen velden of wegen viel te bekennen
 • Chris hem nog wel had gespot in een filmpje met Touzani
 • de beelden zijn te zien via
 • wij vooral aandacht vragen voor de fragmenten op circa 09.00 en 14.00 minuten
 • het laatste fragment gelijk een spelregelvraag is
 • deze als volgt luidt: mag tekort gespeelde tijd in de 1e helft worden toegevoegd aan de 2e helft?
 • de redacteur alvast wijst op spelregel 7 waarin het antwoord is te vinden
 • Jacques dit keer weer op tijd bij zijn Ella was
 • alle overige IJmonders ook op tijd bij hun partners waren
 • dit ook volgende week het geval zal zijn
 • wij hopen dat er daarna weer een nazit mogelijk zal zijn
 • wij echter verwachten dat dat nog niet het geval zal zijn
 • het conrona-virus daarvoor nog teveel in beeld is helaas
 • het nu de Week van de Scheidsrechter is
 • deze nog tot 11 oktober as. duurt
 • wij verwachten dat er dit jaar weinig van te merken zal zijn
 • de redacteur een ieder een prettig (voetbal)weekend toewenst......

 

Schermafbeelding 2020-10-08 om 11.05.38.png

 

Wist u dat....(1 oktober 2020)

 • we weer te maken hebben gekregen met de verscherpte corona-maatregelen
 • de training gelukkig wel kon doorgaan
 • dat niet gold voor de nazit
 • de kantine van av DEM strikt gesloten bleef
 • wij hopen dat dit na 3 weken weer voorbij zal zijn
 • er tijdens de komende wedstrijden geen publiek is toegestaan
 • rapporteurs echter wel mogen komen
 • zij dus dan wel heel duidelijk in beeld zijn
 • trainer Sander zijn laatste voorhuwelijkse training gaf
 • hij volgende week in het huwelijksbootje hoopt te stappen
 • Sander om aan dat idee te wennen 2x afwezig zal zijn tijdens de training
 • Willy Willy is getipt als zijn tijdelijke vervanger
 • het IJmuidense duo Ed en Ruud ook weer gezamenlijk aanwezig was
 • dat niet gold voor Ron, Jay en Hessel
 • Jeroen daarentegen nog wel even zijn gezicht liet zien
 • hij in verband met een blessure echter niet mee kon trainen
 • Jeroen waarschijnlijk op de traktatie van Carel was afgekomen
 • Carel zijn IJmondleden trakteerde op lekkere drankjes uit de meegenomen koelbox
 • deze versnaperingen in de kleedkamer werden genuttigd
 • alle IJmonders en overige aanwezigen om circa 21.00 uur het sportpark verlieten
 • wij dus niet hebben kunnen constateren of Fred wellicht nog om 22.00 uur aan de poort heeft gestaan
 • wij ervan uitgaan dat Fred als wijze, oude man had begrepen dat er geen nazit zou zijn
 • Folkert geheel tegen zijn gewoonte in niet op de fiets was gekomen
 • Henk geheel tegen zijn gewoonte in wel op de fiets was verschenen
 • corona er dus voor zorgt dat alles anders is dan normaal
 • Jacques ook weer terug was van zijn 2 midweekse vakanties
 • hij zeer tevreden was
 • Pim en Rafael gespreksstof genoeg hadden over Tata
 • Tata volop in het nieuws was ivm allerlei schimmige transacties vanuit India
 • Rafael zich hier niet zo druk om maakt
 • hij toch al met 1 been in het pensioengat is gestapt
 • dit voor Pim nog wel zo'n 45 jaar duurt
 • Aron de aanstellingen weer keurig heeft bijgewerkt
 • deze onder de knop "aanstellingen" zijn terug te lezen
 • er voor de liefhebbers van IJmond ook aan de Grote Clubactie kan worden meegedaan
 • dat via de onderstaande link met een paar muisklikken kan:
 • http://lot.clubactie.nl/lot/sportvereniging-beverwijk/131138
 • er dan weliswaar sv Beverwijk tevoorschijn komt als naam, maar dat van de opbrengst van de door IJmond gekochte loten 50% naar IJmond gaat
 • het dus om meerdere redenen leuk is om mee te doen
 • er ook nog leuke prijzen verdiend kunnen worden
 • wij iedereen een prettig en sportief voetbalweekend toewensen

Wist u dat....(23 september 2020)

 • Willy zich erg aangesproken voelde toen Folkert het over een aardige man uit Uitgeest had
 • Ed weer alleen naar IJmond kwam
 • dit in huize de Bie wel de nodige hilariteit opleverde
 • hij nu weer op gelijke hoogte met Ruud staat
 • het gisteravond wel regende na afloop
 • het te hopen is dat het blijft regenen
 • Sander anders nooit met zijn huwelijksbootje bij de trouwlocatie kan komen
 • zij gelukkig een kundige BABS hebben
 • Menno weer een drukke avond had
 • Siem zijn juridische hulp nodig had
 • hij zich daarna moest verdedigen tegen zijn beslissing om een assistent scheidsrechter een gele kaart te geven
 • het hem nog niet gelukt is om de jury te overtuigen
 • hij zelfs ook ook nog juridische bijstand kreeg van Aron en Sander
 • deze hulp voor Menno nog niet het gewenste effect heeft opgeleverd
 • hij nu een schorsing moet vrezen van de bond
 • Menno heeft gezegd dat hij vandaag (24 september) met de nodige bewijzen voor zijn gelijkheid zal komen
 • we dus maar even afwachten
 • Menno inmiddels in het spelregelboek is gedoken
 • hij naar eigen zeggen het antwoord heeft gevonden
 • dit antwoord op de pagina's 17 en 25 is terug te vinden
 • de relevante teksten hieronder voor de liefhebbers zijn opgenomen:
 • De trainer/coach en andere officials die op de elftallijst staan vermeld (met uitzondering van spelers of wisselspelers) worden beschouwd als teamofficials. Een ieder die niet als speler, wisselspeler of teamofficial op de elftallijst is opgegeven wordt gezien als een onbevoegd persoon (pag. 17 Spelregelboek, regel 3, punt 7)
 • De scheidsrechter treedt op tegen teamofficials die zich niet op een verantwoorde manier gedragen en vermaant ze, of toont een gele kaart voor een waarschuwing of een rode kaart voor een verwijdering van het speelveld en de directe omgeving, inclusief de instructiezone. Als de overtreder niet kan worden geidentificeerd, dan ontvangt de coach die op dat moment in de instructiezone optreedt als hoofdcoach de straf. Een medisch teamofficial die een overtreding begaat die met een verwijdering bestraft moet worden, mag blijven als het team geen ander medisch persoon beschikbaar heeft, en behandelen als een speler medische verzorging nodig heeft (pag. 25 Spelregelboek, regel 5, punt 3);
 • uit het voorgaande volgens Menno zeer duidelijk blijkt dat hij gewoon gelijk heeft en dus geen schorsing hoeft te vrezen
 • een club-assistent-scheidsrechter namelijk gewoon op de elftallijst is vermeld en dus als een teamoffical moet worden gezien
 • Menno voor degenen die nu nog twijfelen de kwestie voor de zekerheid ook aan de KNVB heeft voorgelegd
 • hij een ieder uiteraard op de hoogte stelt van het antwoord van de KNVB
 • dit antwoord inmiddels binnen is en hieronder letterlijk is vermeld: 
 • Hallo Menno,

  Je kunt assistent-scheidsrechters geen gele of rode kaarten tonen, dat kan alleen met teamofficials op de bank. Een assistent-scheidsrechter is een wedstrijdofficial.

  Wel heb je de mogelijkheid om een assistent-scheidsrechter van de verenging die niet functioneert te verzoeken om zijn taak neer te leggen.

  Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog andere vragen hebben, weet me te vinden!

  Met vriendelijke groet,  

 • Clay Ruperti

 • Menno ook nog even aan de KNVB kan vragen of er een verschil is tussen een 'spelerslijst' en het (digitale)'wedstrijfdformulier' 
 • een assistent-scheidsrechters namelijk niet tot de spelers kan worden gerekend
 • wij Hessel al enige tijd hebben moeten missen op de training en/of nazit
 • datzelfde geldt voor Jay en Chris
 • er dit jaar ook weer "De Week van de Scheidsrechter" is
 • deze van 3 tot en met 11 oktober plaatsvindt
 • wij benieuwd zijn of de IJmond-scheidsrechters hier nog iets van gaan merken
 • er meer informatie hierover is te lezen op: https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/week-van-de-scheidsrechter
 • het leuk zou zijn als de scheidsrechters extra in het zonnetje worden gezet
 • Jeroen nog aanschoof voor de nazit
 • hij wel op tijd naar huis ging om naar zijn vriendin te gaan
 • wij ons afvragen welke vriendin dat was
 • Fred nu ook weer van de partij was
 • Martien M. namelijk weer de scepter zwaaide over de bar
 • Fred een geluidsfragment in de IJmond-app had geplaatst
 • dit bericht eigenlijk niet voor IJmond bestemd was
 • er sprake was van een onbedoelde opname
 • de opname gelukkig geen onoirbare zaken bevatte
 • we nu wel weten dat Fred zijn kleine teen goed verzorgt
 • Jacques vanaf volgende week ook weer aanschuift
 • zijn 2 midweekvakanties er dan weer opzitten
 • Jacques niet heeft mogen klagen over het weer
 • Martien M dat ook niet deed
 • Henk W. weer als vanouds bezig was
 • dit zowel tijdens als na afloop van de training was
 • het opvallend was te noemen dat Fred en Folkert niet samen naar huis fietsen
 • Fred hem al vooruit was gegaan
 • dit zeer waarschijnlijk te maken had met de regen
 • Fred tussen de regendruppels door naar huis wilde gaan
 • wij benieuwd zijn of de kleine teen van Fred nat is geworden
 • wij dat volgende week graag van hem horen
 • wij het voor nu wel weer genoeg vinden
 • wij iedereen een prettig en sportief voetbalweekend toewensen 

 

Image.png

Wist u dat....(17 september 2020)

 • dat de opkomst gister goed was te noemen
 • 11 personen de training (bijna geheel) volgden
 • Rafael en Folkert zo hun eigen programma hadden
 • dit van Rafael te billiken valt
 • hij namelijk van een zware blessure terugkomt
 • het van Folkert onduidelijk is
 • er meer koppeltjes te vinden waren
 • Ruud en Ed beide voortijdig de traning verlieten
 • Folkert en Rafael ook bij de nazit een koppeltje waren
 • Ron en Jeroen als rechtgeaard debaters ook naast elkaar zaten
 • Henk W en Menno W ook weer een vast duo vormden
 • de service die Jacques en Mariten ons gewoonlijk bieden nu door Henk M werd geleverd
 • hij hierbij gesteund werd door Henk P
 • de hapjes voortreffelijk waren
 • Henk M nog wel even zijn systematiek van de administratie moest aanpassen
 • deze systematiek iets anders was als die van zijn broer
 • de bestelde hapjes niettemin allemaal op de goede plaats terecht kwamen
 • wij Henk & Henk dankbaar zijn voor hun goede hulp en inzet
 • Martien het spreekwoordelijke stokje volgende week weer overneemt
 • Jacques er dan nog niet is
 • hij dan namelijk zijn 2e midweek vakantie heeft
 • Jacques die midweek dan in Zeeland zal verblijven
 • de eerste week in ieder geval van zeer goed weer viel te genieten
 • 3 IJmonders het KNVB-webinar op maandagvond hebben bijgewoond
 • zij niet bijster enthousiast over de inhoud waren
 • daar best nog wel de nodige verbeterpunten waren te melden
 • het initiatief zelf echter wel goed is te noemen
 • alle begin even wennen is natuurlijk
 • Pim van diverse IJmonders feedback kreeg over zijn optreden bij de wedstrijd Beverwijk 1 - Waterloo 1
 • een ieder het er wel over eens was dat Pim een prima wedstrijd had gefloten
 • er alleen nog even discussie was over de vraag of er een strafschop moest worden gegeven of niet
 • Pim duidelijk was in zijn beslissing en motivering
 • Rafael een pittige discussie ontlokte
 • dit te maken had met de door hem geleide (jeugd)wedstrijd bij ODIN
 • Rafael scheidsrechter was bij een wedstrijd van Chris
 • vader Jeroen zich niet met de leiding heeft bemoeid tijdens de wedstrijd
 • hij daarentegen na de opmerking van Rafael bij de nazit losging
 • ras-discussieerder Ron zich uiteraard ook in de discussie mengde
 • er na afloop van de training een schoenenwissel had plaatsgevonden in de kleedkamer
 • wij ons nog steeds afvragen wie de dader daarvan was
 • Menno al onmiddellijk zijn verdachte noemde
 • de voornaam van deze persoon wederom met een R begon
 • wij echter niet 100% met zekerheid kunnen vaststellen of dat klopt
 • IJmond overweegt om cameratoezicht in de kleedkamer te gaan toepassen
 • Fred dit keer niet kwam opdagen
 • hij dat vorige week al min of meer had laten weten
 • Fred namelijk van laat komen en laat gaan houdt
 • dat deze week niet mogelijk was
 • wij Fred volgende week wel weer gewoon verwachten
 • de redacteuren het voor nu wel weer genoeg vinden
 • zij u alleen nog even op de aanstellingen wijzen
 • Aron deze weer keurig heeft bijgewerkt

 

Wist u dat....(10 september 2020)

 • dat in deze rubriek vaak de naam van Jacques het laatst wordt genoemd
 • deze keer er mee wordt begonnen
 • hij extra "vroeg" naar huis ging
 • hij wel eens rustig alleen thuis wilde zijn
 • dit "vroeg" overigens na 00.00 uur was
 • Jacques niet opteert voor het voorzitterschap van avDEM
 • Henk Warmerdam hier wel voor in aanmerking komt
 • Folkert een profielschets voor het voorzitterschap oplas
 • Henk hier uitstekend in past
 • Henk ook als voorzitter van sv IJmond werd genoemd in de kwis van afgelopen zaterdag
 • de startavond goed bezocht werd en heel gezellig was
 • dit zeker voor herhaling vatbaar is
 • Henk dan in ieder geval weer kruipend naar huis kan
 • hij dan wel het openstaande hek moet zien te vinden
 • dat Henk afgelopen zaterdag niet zelf lukte
 • hij hiervoor de hulp van Jacques nodig had
 • de hulp van Jacques sowieso vaker nodig was om mensen buiten het hek te dirigeren
 • Henk gelukkig gister weer netjes door Menno naar huis is gebracht
 • de startavond goed georganiseerd was
 • hulde aan Ron en zijn team op zijn plaats is
 • hulde aan Jacques en zijn team eveneens op zijn plaats is
 • alle aanwezigen lekker hebben gesmuld van al het lekkers
 • er woensdag na de training nog van de restanten genoten kon worden
 • de IJmonders dit zelfs toen ook nog niet opkregen
 • er aan de bar gelukkig ook nog welkome hulptroepen zaten
 • alles nu echt op is
 • zaterdag as. vele IJmonders bij de wedstrijd van Beverwijk 1 - Waterloo 1 worden verwacht (16.00 uur)
 • de reden hiervan niet zozeer de wedstrijd zelf is
 • Pim dan als scheidsrechter bij deze wedstrijd zal optreden
 • diverse IJmonders al hebben aangegeven aanwezig te zijn
 • wij Pim aanraden zichzelf te blijven en zijn kaarten zoveel mogelijk op zak te laten
 • een goede scheidsrechter het vooral met zijn mond afdoet
 • Ed dit keer zonder Ruud was gekomen
 • Jay nog steeds niet is gesignaleerd
 • wij overwegen de IJmonders die in Uitgeest woonachtig zijn een zoekactie te laten starten
 • de grote vraag "Waar is Jay" dan hopelijk kan worden beantwoord
 • komende woensdag zowel Jacques als Martien afwezig zijn
 • zij beiden van een korte vakantie in Nederland genieten
 • de honneurs dan worden waargenomen door Henk M. 
 • wij alvast uitkijken naar zijn baktalent
 • dat vast wel goed zal komen.... 
 • wij een ieder een prettig en sportief (voetbal)weekend toewensen

Schermafbeelding 2020-09-10 om 11.14.29.png

Wist u dat....(3 september 2020)

 • vorige week in deze rubriek werd gerept over Corona
 • Henk W de 'anderhalve meter-regel' voor 'geen meter' ziet zitten
 • hij zich daarzelf in ieder geval niet aan houdt
 • hij bij de nazit de hele avond bijna bij Menno 'op schoot' zat  
 • zij natuurlijk wel als een gezin worden gezien
 • zij ook samen (zonder mondkapje) in de auto stappen
 • Menno hiervoor weer door Irene is getracteerd
 • de overhandiging in het grootste geheim plaats vond
 • koste-wat-kost een hernieuwe verduistering moest worden voorkomen
 • er anders ook weer volop gediscussieerd zou worden
 • Menno daarvoor normaalgesproken wel te porren is
 • de afwezigheid van Jay zo langszamerhand verdacht begint worden
 • er de afgelopen periode taal noch teken van hem is vernomen
 • zelfs Ron nog op een antwoord wacht
 • Ron zich echter niet zo snel en makkelijk laat afschepen
 • wij ons wel afvragen wat er met Jay aan de hand is
 • Willy als scheidsrechter bij de bekerwedstrijd Beverwijk 1 - Sporting Krommenie 1 was aangesteld
 • deze op dinsdagavond werd gespeeld nadat die op zaterdag nog was afgelast vanwege de vele regen
 • Willy de wedstrijd zonder kaarten afdeed
 • menig IJmonder hier een voorbeeld aan kan nemen
 • Beverwijk de wedstrijd ook nog eens met 1-0 won
 • wij hopen dat Pim die binnenkort een wedstrijd van Beverwijk 1 moet leiden hier een voorbeeld aan neemt
 • de thuiswedstrijden van Beverwijk dit seizoen om 16.00 uur beginnen
 • Pim deze week trouwens ook een "thuiswedstrijd" heeft
 • hij dan naar Jong Hercules moet
 • hij na afloop onmiddellijk naar de feestavond van IJmond kan doorgaan
 • deze vanaf 17.00 uur aanvangt
 • alle aanstellingen weer door Aron zijn aangevuld
 • Jeroen ook nog even aanschoof voor de nazit
 • hij onmiddellijk de nodige opmerkingen kreeg over zijn uiterlijk
 • Jeroen toegaf dat hij zijn oogleden had laten liften
 • hij ook nog eens een hippe bril op had om een en ander te verbloemen
 • hiermee maar weer duidelijk wordt dat scheidsrechters ook ijdel zijn en oog hebben voor detail
 • het befaamde duo Ed en Ruud ook weer aanwezig was
 • zij weer op hun bekende wijze van zich lieten horen
 • het duo zaterdag as. ook aanwezig is
 • wij benieuwd zijn of ze dan op de fiets komen
 • Carel erg moe was
 • dat niet alleen door de pittige training kwam
 • hij de hele dag in de tuin lichamelijke arbeid had verricht
 • Carel dat natuurlijk niet gewend is
 • Folkert de opkomstlijst weer heeft bijgewerkt
 • hieruit blijkt dat er een grote kopgroep is met kleine onderlinge verschillen
 • we nu stoppen
 • Jacques dan ook een keer tevreden zal zijn
 • wij iedereen zaterdag as. hopen te zien in de DEM-kantine
 •  

Schermafbeelding 2020-09-03 om 13.50.03.png

Wist u dat....(27 augustus 2020)

 • het gisteren de vraag was of we het droog zouden houden tijdens de training
 • dat gelukkig wel het geval bleek te zijn
 • het weer sowieso compleet anders was dan de week ervoor
 • toen het kwik nog ruim boven de 25 graden uitkwam
 • Jacques bijna de hele training aan kop liep
 • hij op de voet werd gevolg door Menno
 • Carel Menno weer op de hielen zat
 • het voor Menno zo erg verwarrend werd
 • hij normaalgesproken Jacques en Carel toch al niet zo goed uit elkaar kan houden
 • Michael ook weer eens aanwezig was
 • dat niet tijdens, maar na afloop was
 • Michael met een doos ten tonele verscheen
 • de grote vraag wat hierin zat snel duidelijk werd
 • Michael rechtstreeks uit Zeist kwam met een doos vol nieuwe kleding
 • Michael deze in de kleedkamer showde
 • Willy Willy onmiddellijk een mooi shirt had uitgekozen
 • Michael echter geen Aron bleek te zijn
 • alle kleding dan ook weer de doos in moest
 • de doos uiteindelijk op dezelfde plek verdween als de zak engelse drop van Menno vorig seizoen
 • de dader hiervan in dezelfde kring moet worden gezocht als de verdachten van destijds
 • de doos - net als de zak engelse drop - uiteindelijk weer bij de rechtmatige eigenaar terecht kwam
 • hiervoor wel de hulp nodig was van enkele getuigen
 • ook Hessel zich niet voor de training, maar wel voor de nazit meldde
 • Hessel zich tot het veganisme bleek te hebben bekeerd
 • vooral Ron hierover de nodige vragen aan Hessel stelde
 • het ons niet zal verbazen als Ron binnenkort ook een veganist is
 • Ron namelijk nogal makkelijk beinvloedbaar is
 • Hessel ook een compliment van Ron ontving
 • Hessel namelijk bijna direct na ontvangst van het betaalverzoek voor de openingsavond tot betaling overging
 • dat lang niet voor alle IJmonders geldt
 • wij er echter vanuit gaan dat voor de openingsavond van 5 september een ieder dit in orde heeft gemaakt
 • anders de voorzitter zijn deurwaarderspet moet gaan opzetten
 • Fred de aanwezigen op lekkere kaas trakteerde
 • dit zo langszamerhand een goede traditie begint te worden
 • wij hier nog lang van hopen te kunnen blijven genieten
 • dat volgens Fred nog wel zeker zo'n 20 jaar zal zijn
 • wij de leeftijd van Fred tegen die tijd niet zullen vermelden
 • dat overigens dezelfde leeftijd zal zijn als Henk W. die tegen die tijd hoopt te hebben
 • Aron wegens lichte klachten niet was verschenen
 • hij bij aanhoudende klachten zelfs een coronatest zou moeten ondergaan
 • innmiddels duidelijk is dat de klachten weg zijn
 • Aron dit weekend dan ook waarschijnlijk gewoon op de velden is te bewonderen
 • dit waarschijnlijk niet voor Rafael geldt
 • hij wel gewono aan de hele training deelnam
 • hij echter toch nog niet helemaal 100% fit was naar eigen zeggen
 • Folkert hem dan ook het advies gaf dit weekend nog niet te gaan fluiten
 • Rafael zich dan maar op de wedstrijd van de week erna moet gaan richten
 • hij dan Wijk aan Zee 1 moet fluiten
 • het IJmond-trio (Carel, Jeroen en Pim) dit afgelopen zaterdag al hadden gedaan
 • zij een prima, doch makkelijke wedstrijd hadden
 • Carel het kobalt-blauwe shirt van Ron prima paste
 • Michael alleen een opmerkinghad over de kleur kousen
 • het wellicht een idee is dat Michael uit zijn doos een bijpassende kleur aan Carel aanbiedt
 • Aron ons nog wees op de volgende handige link: https://www.knvb.nl/downloads/bestand/23733/049a-onepager-begin-seizoen-scheidsrechter-veld
 • deze zeker is aan te raden even door te nemen
 • Aron ook weer keurig alle aanstellingen heeft bijgewerkt
 • de resultaten hiervan op de site zijn terug te vinden
 • hieruit blijkt dat bijna alle IJmonders al weer zijn ingedeeld
 • opvallend het aantal wedstrijden van Willy Willy is
 • hij zowel zaterdag als zondag als doordeweeks (zaal) actief is
 • Willy dus heel wat wedstrijdgelden en kilometergelden tegemoet kan zien
 • de Jacques-limiet nu is bereikt
 • de redacteuren u een plezierig en goed (eerste) voetbalweekend toewensen.

Wist u dat....(20 augustus 2020)

 • deze rubriek ditmaal begint met een aantal rectificaties
 • de redacteuren niet te beroerd zijn om aan de verzoeken te voldoen
 • Pim wel tot het trio Jeroen-Ron behoorde dat vorige week bij ADO'20 een wedstrijd had geleid
 • de afwezigheid van Carel niets te maken had met de hitte
 • hij als scheidsrechter actief was bij de wedstrijd SVIJ - IJmuiden
 • hij deze echte derby tot een goed einde had gebracht
 • wij van de voorzitter voortaan wel verwachten dat hij het goede voorbeeld geeft
 • dat betekent dat de training op woensdagavond prioriteit dient te hebben
 • datzelfde natuurlijk geldt voor de secretaris
 • de redactie overweegt om de waarschuwingszin die vroeger bovenaan de rubriek stond weer te gaan vermelden
 • deze zin als volgt luidde: "Let op; deze rubriek bevat veel zin, maar soms ook onzin"
 • de meeste IJmonders dat inmiddels wel weten
 • Aron gisteren met een nieuwe fiets het terrein betrad
 • hij gelukkig naar de goede adviezen had geluisterd om deze bij av DEM te parkeren
 • Aron nu een nieuwe fiets, een nieuwe woning en een nieuwe telefoonprovider heeft
 • wij ons afvragen of de volgende stap een nieuwe vriendin zal zijn
 • Aron in ieder geval weer heeft gezorgd voor het overzicht van de aanstellingen van de IJmonders
 • dit overzicht op de bekende plek op deze site is te vinden
 • de meeste IJmonders vanaf volgende week actief zijn bij bekerwedstrijden
 • Ron zelfs 2 bekerwedstrijden moet leiden: 1 op zaterdag en 1 op zondag
 • en van de wedstrijden een dameswedstrijd betreft
 • Ron daar graag naar toe gaat
 • er komende zaterdag weer een IJmond-trio actief is op de velden
 • dit trio bestaat uit Carel, Jeroen en Pim
 • zij zaterdag om 14.00 uur een wedstrijd leiden op het terrein van Wijk aan Zee
 • er bij de nazit nog even discussie was over (de kleur van) het tenue van het trio
 • er uiteindelijk overeenstemming werd bereikt over de kleur (kobalt)blauw
 • er gisteren 2 (recent)jarigen aanwezig waren
 • dit Sander en Fred betrof
 • Sander gisteren trouwens een lang gesprek had tijdens de nazit
 • hij in zijn rol als coach een gesprek met zijn pupil had ingepland in de kantine
 • Sander dus 2 petten had meegenomen
 • de eerste de trainerspet was en de tweede de coachpet
 • wij ons afvragen of Sander nog meer petten in zijn bezit heeft
 • wij ons ook afvragen wat er toch met Jay aan de hand is
 • sinds in deze rubriek de oproep stond om een traning te gaan leiden niets meer van hem is vernomen
 • wij bij deze kunnen bevestigen dat dit slechts een vrijblijvende oproep betrof
 • Jay zich dus niet verplicht moet voelen
 • dit Jay misschien over de streep kan trekken
 • Folkert nog veel Fries bloed door zijn aderen heeft stromen
 • hij bijvoorbeeld zo alle 26 grensgemeentes van Friesland uit zijn hoofd opdreunde
 • Ron en ARon even in discussie met elkaar waren beland over een spelregel
 • Aron zich als een echte drs. Voetbal opstelde en Ron van izjn gelijk overtuigde
 • Ron nederig moest knikken dat hij ongelijk had
 • Henk W. even van zijn troon werd gestoten
 • hij namelijk op enig moment niet de leiding kreeg toegewezen tijdens een dribbelronde
 • Henk W zijn positie daarna echter gewoon weer opeiste
 • door de afwezigheid van barkeeper Martien de klok van 00.00 uur dit keer niet werd gehaald
 • de laatste IJmonders nu om 23.30 uur het pand verlieten
 • de redacteur dat ook een allsezins redelijk tijdstip vindt
 • Hessel zijn gezicht ook nog even liet zien
 • zijn werk ervoor zorgde dat hij alleen voor de nazit kon komen
 • de nazit natuurlijk ook een fenomeen op zich is
 • je daarvoor ook punten voor de opkomstlijst kunt scoren
 • Folkert voor Rafael een heel punt in petto had voor de vorige training
 • dit geheel volgens de regels was
 • Jeroen dit keer zonder zijn Chris was gekomen
 • Chris toch nog even in beeld was tijdens de nazit
 • dit geheel online plaatsvond
 • Folkert hiervoor wellicht ook nog een (1/4)punt kan toekennen?
 • de startavond nu snel nadert
 • deze op 5 september plaatsvindt
 • de aanvang 17.00 uur is
 • wij daar vele IJmonders hopen te zien
 • wij nu stoppen
 • Jacques anders boos en/of verdrietig wordt.......... 

 Schermafbeelding 2020-08-20 om 09.03.09.png

 

Wist u dat....(13 augustus 2020)

 • de IJmonders gisteren als enigen trainden
 • de atletiekmensen van DEM verstek lieten gaan
 • trainer Sander wel rekening hield met de tropische temperaturen
 • Menno zoals beloofd zich in het zweet had gewerkt
 • dat ook voor alle andere IJmonders gold
 • Ron helaas verstek liet gaan
 • hij via de app vooraf nog wel de nodige praatjes had
 • wij dit dan maar als grootspraak moeten betitelen
 • Ron een afspraak had met Jeroen
 • zij - zonder hun triogenoot Pim - bij ADO'20 in het zweet hadden gewerkt
 • zij na afloop nog wel aanschoven voor de nazit bij IJmond
 • beiden het zelfs presteerden om nog later dan Fred aan te schuiven
 • tradities er zijn om gebroken te worden
 • wij dit echter als een eenmalig incident beschouwen
 • Fred namelijk wel van zijn traditie houdt
 • het voor Ron overigens geheel ongebruikelijk was om zo laat nog aan te schuiven
 • hij normaalgesproken namelijk dan juist weggaat
 • de reden hiervan al snel duidelijk werd
 • Ron op dit moment van een (welverdiende?) vakantie geniet
 • hij een deel daarvan al achter de rug had
 • dit achter de rug van zijn Martine was
 • Ron nu duidelijk toe was aan een verzetje
 • de hele IJmond- en av DEM-delegatie de nazit buiten hebben volbracht
 • het daar zeer aangenaam vertoeven was
 • er zoals gebruikelijk weer over van alles en nog wat werd gepraat
 • penningmeester Siem (van av DEM) zijn "probleem" op tafel gooide
 • hij verdacht werd van het nodeloos gebruik maken van de vluchtstrook op de A9 bij Alkmaar
 • de aanwezige Jacques zijn deskundig oog over het geheel liet gaan
 • hij oordeelde dat als een agent het heeft gezien en heeft verklaard je eigenlijk kansloos bent
 • Henk P en Menno daar nog wel iets tegen in te brengen hadden
 • het alleszins de moeite waard is om voor je recht te gaan
 • dat in dit geval EUR 360 kan schelen
 • dat namelijk de boete is voor het ongeoorloofd gebruikmaken van de vluchtstrook
 • Aron toch is komen trainen
 • hij eigenlijk een wedstrijd had
 • deze echter door de hitte werd gecanceld
 • Aron dit keer zijn "rode" wondermiddel had meegenomen
 • wij benieuwd zijn wat Aron volgende week voor stimulerende middelen in zijn tas zal hebben
 • het wellicht een idee is dat Jacques eens een onverwachte controle gaat uitoefenen
 • Rafael ook weer van de partij was
 • hij echter niet aan de training kon deelnemen, maar deze wel geheel heeft kunnen bekijken
 • wij van mening zijn dat hij hiervoor eigenlijk beloond moet worden met een heel punt
 • Folkert hier echter de regie over voert
 • wij in het opkomstschema zullen zien wat Folkert heeft besloten
 • de openingsavond op zaterdag 5 september as. wordt gehouden
 • een ieder zich hiervoor kan opgeven bij de secretaris
 • de aanvangstijd nu zodanig is (19.00 uur) dat ook de zaterdagscheidsrechters deze zonder problemen kunnen bijwonen
 • Henk W en Henk M in een pittige discussie waren beland
 • de derde Henk (Henk P) zich er wijselijk niet mee bemoeide
 • deze Henk vorige week een jaartje ouder is geworden
 • daarop uiteraard werd gedronken
 • de trainer volgende week aan de beurt is
 • Sander tijdens de training al "rondjes" kan geven
 • je van deze rondjes alleen maar calorieen verliest
 • Willy opmerkte dat de voorzitter niet van regen en hitte houdt
 • het eerste al algemeen bekend was
 • dat niet geldt voor het tweede
 • Carel dan ook schitterde door afwezigheid
 • wij hem - en ook zijn plaatsgenoot Ruud - volgende week wel weer hopen te zien
 • de verwachte temperatuur dan minimaal 10 graden lager zal zijn dan gisteren
 • Aron zijn oude taak binnenkort weer oppakt
 • deze taak bestaat uit het verzamelen van alle aanstellingen van de IJmond-scheidsrechters
 • deze aanstellingen vanaf volgende week weer op de website te zien zullen zijn
 • wij benieuwd zijn naar "hij-die-niet-genoemd-wil-worden"
 • wij maar uitgaan van het gezegde "geen bericht = goed bericht"
 • het leuk zou zijn als HIJ zijn comeback zou maken
 • Heintje Davids zich daar tenslotte ook niet te groot voor voelde.......
 • wij speciaal voor Jacques nu zullen stoppen

 

Wist u dat....(6 augustus 2020)

 • er gisteren flink werd gedronken tijdens de training
 • dit wel nodig was gezien de temperatuur en de oefenstof die trainer Sander in petto had
 • er ook na de training voldoende bijgetankt moest worden
 • dit ook voor de komende dagen geldt
 • de voorspelling is dat er tropische temperaturen bereikt gaan worden
 • het maar goed is dat de meeste IJmonders nog geen wedstrijden hoeven te leiden
 • zij anders de kans lopen op oververhitting
 • er gisteren door Folkert goed en slecht nieuws werd verteld
 • wij blij zijn voor Piet en Folkert sterkte toewensen
 • Jacques er gisteren "onherkenbaar" uitzag
 • hij namelijk niet in zijn traditionele outfit aan de training deelnam
 • Jacques zich dit keer in de DEM-kleuren blauw-wit had gestoken
 • Rafael gelukkig wel goed herkenbaar was
 • hij namelijk in zijn Barcelona-shirt aan de training deelnam
 • hij na de training nog even dacht dat zijn Ajax-jas was verdwenen
 • Rafael er na enig nadenken achterkwam dat hij deze gewoon thuis had gelaten
 • Jay nog steeds in geen velden of wegen viel te bekennen
 • wij ons vooralsnog nog niet ongerust maken
 • het tenslotte nog volop vakantietijd is
 • in de kleedkamer soms een "strijd" uitbreekt om de beste plekken
 • alleen Henk W. een eigen plek heeft
 • deze zelfs is voorzien van een naambordje
 • Henk opperde dat er meer naambordjes moeten komen
 • Aron een "wondermiddel" mee had genomen
 • dit een pot met gifgroene inhoud betrof
 • Jeroen hier zo door geobsedeerd was dat hij het niet kon nalaten om (een deel van) de inhoud tot zich te nemen
 • wij ons afvragen hoe Jeroen er volgende week uitziet
 • Aron meldde dat hij ook nog een rode variant heeft
 • deze middelen volgens Aron alle spieren stimuleren
 • Jeroen dan ook extra vroeg naar huis wilde gaan
 • wij benieuwd zijn naar de resultaten
 • bij positieve geluiden er vast veel aftrek zal zijn voor de groene en rode wondermiddelen
 • Rafael af en toe ook "wondermiddelen" uit Spanje meebrengt
 • Menno deze vorige week ook even mocht gebruiken
 • de Spaanse "shampoo" helaas geen wonderen verrichtte
 • de haardos van zowel Rafael als Menno ongewijzigd bleef
 • zij hier beiden niet onder gebukt gaan
 • Henk W. er helaas weer niet in was geslaagd om voor 00.00 uur thuis te zijn
 • het voor Henk te hopen is dat zijn Irene dit niet heeft gemerkt
 • Willy tegenwoordig zijn smartphone thuis laat
 • Willy hiermee tot de uitzonderingen behoort
 • de aanwezigen hem ervan probeerden te overtuigen dat het altijd goed is om een telefoon bij de hand te hebben
 • Willy deze wijze raad langs zich heen liet glijden
 • Pim en Chris voorop in de strijd gingen
 • zij dan ook niet voor niets de jongsten van de groep waren 
 • er nog enige discussie was over het aanvangstijdstip van de startmiddag/avond op 5 september
 • het bestuur hierop nog terugkomt
 • Fred dit keer helemaal alleen naar huis moest fietsen
 • hij dat in ieder geval in eigen tempo kon doen
 • de redacteur het voor nu wel genoeg vindt
 • hij iedereen volgende week woensdag weer hoopt te mogen ontmoeten
 • er dan vast en zeker weer gespreksstof genoeg is
 • hij voor nu een ieder een prettige en hopelijk niet al te tropische week toewenst

Wist u dat....(30 juli 2020)

 • Rafael voor het eerst sinds bijna een jaar weer op het trainingsveld stond
 • hij het kennelijk toch weer een keer op de heupen kreeg
 • hij, zoals een echte Rafaël betaamt, zich niet druk maakte
 • Rafael bij de nazit vaderlijk tussen de jonkies in zat
 • naast Aron ook Pim nu zijn eigen nieuwe stekkie heeft 
 • hij omstandig aan Chris uitlegde waar zijn adres eigenlijk te vinden is
 • Chris kennelijk geen navigatie heeft 
 • de avond nog lang duurde
 • er nog veel te vertellen valt
 • dit de laatste training van zomertrainer Willy was
 • deze werd gadegeslagen door de hoofdtrainer
 • Sander het stokje vanaf volgende week weer overneemt
 • wij Willy vanaf deze plek van harte bedanken voor de door hem verzorgde trainingen
 • wij hopen dat Sander vanaf volgende week rustig aan begint
 • Jay zijn gezicht niet liet zien
 • wij dus nog in afwachting zijn van een door hem geleide training
 • Jeroen zich pas meldde voor de nazit
 • de reden hiervan was dat hij met Aad een trio vormde
 • Aad de leiding had in dit trio
 • zij de wedstrijd ADO'20 - Velsen leidden
 • de uitslag uiteindelijk 8-0 voor ADO'20 is geworden
 • Ruud en Ron de nodige pikante moppen etaleerden
 • de jeugd hiervan rode oortjes kreeg
 • het maar goed was dat vader Jeroen er toen nog niet was
 • Aron na de laatste mop zelfs hard zuchtend opstond en aankondigde te vertrekken
 • dat vertrek uiteindelijk nog wel zo'n 30 minuten duurde
 • Aron ook nog opmerkte dat Ruud dergelijke moppen waarschijnlijk thuis niet durft te vertellen
 • Sander daarop reageerde dat dat niet zo was
 • Ruud in dat opzicht een echte IJmuidenaar is
 • Ruud meldde van een zekere IJmonder aandrang te krijgen
 • dit te merken was tijdens de training
 • het voor de stoelgang van Ruud dus goed is om met enige regelmaat aan de bewuste IJmonder te denken
 • Henk dit keer geheel onaangekondigd op de fiets was verschenen
 • zijn vaste chauffeur dus ditmaal helemaal alleen naar huis moest rijden
 • Henk van zijn Irene wel een zak lekkere zoute drop had meegekregen voor zijn vaste chauffeur
 • deze tijdens de nazit al redelijk werd leeggegeten
 • Fred inmiddels in het bezit is van de VOG-verklaring
 • hij deze met hulp van Jeroen had kunnen aanvragen
 • Jeroen ook nog zijn hulp heeft aangeboden voor nazorg
 • dit vooral gaat om het verzenden van de VOG naar de KNVB
 • Fred met al deze hulp zeer in zijn nopjes is
 • hieruit maar weer blijkt waar een vereniging goed voor kan zijn 
 • Folkert samen met Fred naar huis fietste
 • Folkert dat op een splinternieuwe fiets deed
 • het voor Fred nog lastiger werd om hem bij te houden
 • Hessel na het weggaan toch weer terugkwam
 • hij enigszins ontzet was dat hij zijn telefoon nergens meer kon vinden
 • Menno toen op het lumineuze idee kwam om aan de verdwenen telefoon van Carel te refereren
 • deze destijds op een stoel in de kantine was terug te vinden
 • ditzelfde met het toestel van Hessel het geval was
 • Hessel dan ook alsnog tevreden huiswaarts kon gaan
 • de les die hieruit geleerd kan worden dus is dat de geschiedenis zich herhaalt
 • en dat het geen kwaad kan om als eerste de stoelen in de kantine te checken
 • Jacques nog niet genoemd is
 • dat bij deze is rechtgezet
 • hij vast wel opmerkingen heeft over de lengte van deze rubriek
 • wij dat maar voor lief moeten nemen
 • wij een ieder een prettig en zonnig weekend wensen

Schermafbeelding 2020-08-01 om 10.52.49.png
Wist u dat....(23 juli
 2020)

 • Jay volgende week een herkansing krijgt
 • Willy gister nog weer een keer de training leidde
 • hij geen vast contract wil
 • Sander er over 2 weken weer is
 • Menno het nu zeker weet
 • het hebben van een fanclub niet gemakkelijk is
 • dit zeker het geval is als de leden minderjarig zijn
 • Menno overigens een buitengewone prestatie heeft geleverd
 • hij de nouten van de ALV binnen een week had gemaakt
 • Jacques wel enige opmerkingen had over zijn opmerking mbt de contributie
 • evt. wijzigingen tijdens de volgende ALV kunnen worden ingediend
 • deze al over circa 9 maanden zal worden gehouden 
 • Jeroen nu weet wat de rode blokjes in onderstaand schema betekenen
 • hij dit, als rechercheur, niet zelf kon uitvinden
 • Jeroen ook voorstelde om niet alleen de opkomst bij te houden
 • hij ook graag andere statistieken wenst terug te zien
 • Folkert hier niet onmiddellijk voor viel te porren
 • Sander opmerkte hierover ook wel ideeen te hebben
 • hij als trainer graag punten wil geven voor de inzet tijdens de training
 • niet iedereen hier even positief op reageerde
 • Hessel en Fred voor de nazit aanschoven
 • Rafael alleen bij de "voorzit" aanwezig was
 • dit een relatief nieuw fenomeen is
 • Rafael daarna gelijk naar zijn werk moest afreizen
 • de Ooijkaasjes er voor zowel de voor- als de nazit waren
 • driekwart deel van de Ooijkaasjes eerder naar huis ging
 • het niet moeilijk te raden is welk deel dit betrof
 • er gelukkig enigszins positief nieuws over erelid Piet viel te beluisteren
 • Folkert van zijn Greetje heeft vernomen dat Piet binnenkort naar huis mag
 • wij daar uiteraard zeer blij mee zijn
 • wij ook hopen dat Piet wellicht bij de opening van het nieuwe seizoen kan zijn
 • dit op 5 september as. wordt gehouden bij av DEM
 • een ieder hierover al een mail heeft ontvangen
 • Hessel zich gediscrimineerd voelde
 • hij als 20-jarige het gevoel kreeg vanwege zijn leeftijd geen baan als winkelmedewerker te krijgen
 • dit natuurlijk wel betreurenswaardig is
 • Hessel inmiddels wel een functie heeft aanvaard als medewerker bij een pizzeria in Heemskerk
 • de jonkies van IJmond nu beiden in de foodsector werkzaam zijn
 • Chris namelijk ook bij een eettent (Family) in Heemskerk werkt
 • zijn vader daar in het verleden ook zijn eerste sporen op werkgebied heeft nagelaten
 • Chris en Hessel wellicht nog collega's gaan worden
 • Aron inmiddels op zichzelf woont
 • hij enigszins werd doorgezaagd over de reden van wijziging van zijn mobiele nummer
 • oud-rechercheur Jeroen uiteindelijk de redenen boven tafel kreeg
 • het ook wel opvallend was dat Aron daarna redelijk vroeg naar (zijn nieuwe) huis vertrok
 • wij ons afvragen of de ondervragingstactiek van Jeroen misschien te confronterend was
 • Aron voor evt. klachten terecht kan bij de herkozen Paul
 • dit toch als een vorm van (geestelijke) molestatie kan worden opgevat
 • Fred als laatste aanschoof
 • hij ook als laatste vertrok
 • de klok toen al ruimschoots 12x had geslagen
 • de redacteuren het voor nu wel even genoeg vinden (en Jacques waarschijnlijk ook....)

Schermafbeelding 2020-07-23 om 11.04.04.png

Wist u dat....(16 juli 2020)

 • gister de ALV is gehouden
 • deze nog nooit zo laat in het kalenderjaar is gehouden
 • het de 50e ALV van IJmond was
 • het bestuur onder leiding van Carel de agenda er vlot doorheen loodste
 • alle voorstellen van het bestuur zijn aangenomen
 • het dus straks mogelijk wordt om niet meer automatisch lid van de COVS te zijn
 • de bijdrage van de 'jongeren 'hartverwarmend' kan worden genoemd
 • de contributie straks via een 'betaalverzoek' (tikkie) kan worden voldaan
 • IJmond hiermee met zijn tijd meegaat
 • niet onvermeld mag blijven dat onze jarige Henk gewoon de hele avond meetrainde 
 • hij ook tijdens de vergadering van zijn aanwezigheid liet blijken
 • zijn grootste pijnpunt na de vergadering bleek onnodig te zijn
 • de wisselbeker van de Rotonde-bokaal gewoon boven op de prijzenkast bleek te staan 
 • Folkert daar achterkwam na een kort onderzoek
 • Henk zeer verbaasd was en zich afvroeg waarom niemand eerder daar achter was gekomen
 • Menno weer de notulen heeft gemaakt
 • wij die binnenkort wel door de digitale brievenbus te zien zullen krijgen
 • Aron dit weekend op zichzelf gaat wonen
 • Aron niet alleen een nieuwe woning krijgt, maar ook een nieuw telefoonnummer
 • de redacteur inmiddels in het bezit is van het nieuwe adres en telefoonnummer van Aron
 • Willy weer een goede zomertraining in elkaar had geknutseld
 • hij zelfs over de tijd van 20.30 uur heenging
 • menige IJmonder al begon te klagen
 • trainer Sander vanaf zijn vakantieadres was trainingstips aan Jay had doorgegeven
 • de belangrijkste tip daar waarschijnlijk niet bij zat
 • dat de tip is om een hele training mee te doen
 • Jay halverwege even uitviel, maar daarna toch wel weer sterk terugkwam
 • Jay ook aanbood om een keer een training te verzorgen
 • de trainingsopkomst goed was te noemen
 • Pim en Hessel ervoor zorgden dat de jeugd ook goed vertegenwoordigd was
 • er gisteren tijdens de ALV ook uitgebreid werd gesproken over het naderende jubileum in 2022
 • IJmond dan haar 50-jarig bestaan gaat vieren
 • er al de nodige suggesties konden worden genoteerd
 • Ron en Menno ook met elkaar gaan samenwerken
 • wij benieuwd zijn waar dit toe gaat leiden
 • Jacques een drukke avond had
 • hij voor en na de training Martien verving
 • Martien en zijn broer Henk M. er even tussenuit waren geknepen
 • zij dit wel van tevoren hadden aangekondigd
 • Henk P. geen uitnodiging voor de ALV had ontvangen
 • Henk P. niettemin van harte welkom was
 • hij de ALV vanaf gepaste afstand volgde
 • het presentieboekje van de ALV al zeer gedateerd is
 •  dit een echt collectors-item is
 • het wellicht een idee is om dit voor het jubiluem op een of andere manier te gebruiken
 • Ron en Menno zich daarover kunnen ontfermen
 • zij gezamenlijk aan de slag gaan om de geschiedenis van IJmond op een of andere manier in kaart te brengen
 • goede ideeen uiteraard welkom zijn
 • de kompetitie 2020-2021 hopelijk soepeler gaat verlopen dan die van 2019-2020
 • de redacteuren een ieder een prettig weekend toewensen

Schermafbeelding 2020-07-16 om 22.06.58.png

Wist u dat....(9 juli 2020)

 • Menno nu weet hoe het is als de toorn van de belastingdienst over je valt
 • hij nu al bijna schuldig is verklaard voor elke omgevallen pion
 • dit net zoiets is als etnisch profileren
 • Willy het traingingsboek kennelijk op zijn kop leest
 • hij de training eindigt met de warming-up
 • hij in het boek wel een aantal nieuwe loopvormen heeft gevonden
 • jullie volgende week allemaal worden verwacht bij de veplaatste ALV
 • Henk W gister de catering verzorgde
 • je hierbij moet denken aan het koffie serveren
 • wij voor Henk hopen dat zijn Ireentje hier maar niet achter komt
 • hij dan thuis ook alle dagen koffie moet serveren
 • Aron waarschijnlijk als eerste IJmonder weer zijn fluit weer kan gebruiken
 • wij ons wel afvragen welke fluit dat zal zijn
 • de KNVB inmiddels een protocol heeft opgesteld hoe als scheidsrechter te handelen bij de wedstrijden
 • dit protocol hier is te vinden: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage
 • Fred ook weer aanschoof voor de nazit
 • hij dacht dat dit de eerste keer was dat de nazit weer kon worden gehouden
 • Fred dus 1 weekje achterliep
 • hij dit keer niet met Folkert kon terugfietsen
 • dit niet aan Folkert lag
 • Folkert wel gewoon met de fiets was gekomen
 • Jeroen en Chris goed meetrainden
 • Jeroen alleen helaas voortijdig moest afhaken
 • hij teveel van zichzelf had gevergd
 • hij ook niet meer de jongste is
 • datzelfde van Ron kan worden gezegd
 • Ron op tijd naar huis ging
 • hij de volgende ochtend namelijk al om 04.30 moest opstaan
 • de meeste IJmonders dan nog in dromenland verkeren
 • Carel en Jacques zeker tot die categorie behoren
 • zij tenslotte vakantie vierden
 • zij beiden volgende week weer aanwezig zijn
 • dat niet voor Jeroen en Chris geldt
 • zij naar de Zeeuwese kust gaan
 • dit bij Fred goede herinneringen naar boven haalde
 • Menno tijdens en na afloop van de training ook nog wat juridische adviezen verstrekte
 • Hessel en Ron daar hun voordeel mee konden doen
 • Jeroen nog wat advies aan ex-ambtenaar Folkert vroeg
 • er dus niet alleen maar wordt getraind bij sv IJmond
 • de nazit ook nog andere voordelen oplevert
 • wij iedereen dan ook oproepen om daarbij aanwezig te zijn
 • Henk W. en Fred weer ouderwets bezig waren
 • Henk volgende week zijn verjaardag bij IJmond viert
 • wij op een feestelijke bijeenkomst rekenen
 • wij ook hopen dat de situatie van ons erelid Piet stabiel blijft
 • wij Piet alle sterkte en kracht toewensen

Wist u dat....(2 juli 2020)

 • het gisteren ouderwets gezellig was
 • we eindelijk weer helemaal konden genieten van de service van DEM
 • je hierbij natuurlijk vooral moet denken aan Jacques en Martien
 • zij dus ook een beetje in het zonnetje zijn gezet
 • er wel een minpuntje was
 • er geen warm water was om te douchen
 • er heel wat werd afgerild onder het nagenoeg koude water
 • Menno weer zijn gelijk bewees dat achteraanlopen soms zijn voordelen biedt
 • hij namelijk wel warm water kreeg
 • Henk M. (met bril) iedereen een (koude) versnapering aanbood ivm het ongemak
 • hij zich enigszins schuldig voelde omdat hij de boiler had "uitgezet"
 • wij Henk M. dit vergeven hebben
 • de vorige week genoemde ALV wordt gehouden op woensdag 15 juli a.s.
 • de ALV van IJmond nog nooit zo laat in het jaar is gehouden
 • deze datum wel een bijzondere is
 • Henk W. dan zijn verjaardag viert
 • hij dat dan mooi gezamenlijk met zijn IJmond-vrienden kan vieren
 • 'Henk heeft gezegd zijn best te zullen doen er bij te zijn
 • er nog een datum moet worden geplaatst in je agenda
 • 5 september op de agenda staat: 'startavond'
 • IJmond dus nog steeds leeft
 • het wel opvallend was te noemen dat de goede opkomst van de laatste weken nu iets minder was
 • we juist bij de heropening van de accommodatie meer leden hadden verwacht
 • er nog enige discussie was wie de training zou gaan leiden
 • Willy Willy uiteindelijk zijn positie als zomertrainer "opeiste"
 • hij een degelijke training in petto had
 • het getal 5 daarbij centraal stond
 • dit opvallend genoeg ook vaak bij trainer Sander het geval was
 • wij ons afvragen wat er met dit getal is
 • Jay ook weer present was
 • hij geschiedenis schreef
 • hij namelijk de gehele training uitliep
 • Jay weer "genezen" is
 • zijn herstelproces uiteindelijk 5 weken heeft geduurd
 • dat precies tussen de voorspelling van hem en Sander lag
 • de een namelijk 4 weken voorspelde en de andere 6 weken
 • de waarheid dus uiteindelijk weer eens in het midden bleek te liggen
 • Jay een grote tas mee had genomen naar de training
 • hierin geen lekkernijen zaten, maar headphones voor het bekende IJmond-trio
 • Jay deze naar eigen zeggen helemaal gebruiksklaar had gemaakt
 • het bekende IJmond-trio (op Pim na dan) vol verwachting aan het testen ging
 • de test uiteindelijk negatief uitpakte
 • ons advies aan het IJmond-trio dan ook is om maar gewoon op de ouderwetse manier met elkaar te communiceren
 • dat vaak het beste werkt
 • Ron, Jeroen en Chris aanschoven voor de nazit
 • Rafael daarentegen nog niet aanschoof
 • wij hem spoedig wel weer verwachten
 • ook Fred ditmaal geheel onzichtbaar bleef
 • Folkert eindelijk weer eens op de fiets kwam
 • hij zijn fietsmaatje op de terugweg dus moest missen
 • Folkert trouwens op een fiets met accu was gekomen dit keer
 • hij dus zeker op tijd terug was in Castricum
 • dat overigens wel na 00.00 uur was
 • de oude tijden dus weer herleefden
 • Henk en Menno de fiets hadden laten staan
 • zij als vanouds weer gezamenlijk in de auto terugreden
 • alles zo zoetjes aan dus weer "normaal" begint te worden
 • alleen de 1,5 meter voorlopig nog van toepassing zal blijven
 • de mannen van AV DEM voor een corona-proof-opstelling in de kantine hadden gezorgd
 • Martien het bakken niet was verleerd
 • hij bijna alle IJmonders weer van zijn lekkernijen liet smullen
 • het opvallend was te noemen dat diverse IJmonders dubbele porties bestelden
 • hieruit wel blijkt hoezeer zij de lekkernijen de afgelopen 3 maanden hebben gemist
 • Carel en Jacques volgende week afwezig zijn
 • zij dan van een korte vakantie in Nederland genieten
 • wij hen alle plezier en goed weer wensen
 • de redacteuren het voor nu wel weer genoeg vinden
 • we namelijk ook rekening willen houden met Jacques..... 

 

Image.png

Wist u dat....(25 juni 2020)

 • de gebeden van vorige week gehoord zijn
 • het nu wel erg warm was
 • scheidsrechters altijd wat te zeuren hebbdn
 • het of te koud is of te warm
 • Sander nu gaat genieten van zijn zomerreces
 • het nog onduidelijk is waar dit gaat gebeuren
 • hij in augustus weer ten tonele verschijnt
 • hij dan misschien inmiddels wel getrouwd is
 • hij mist dat volgende week de kantine weer open is
 • dat we dus voor de training weer een bakje koffie kunnen krijgen
 • er ook voor de liefhebbers de gelegenheid is om na de training nog een versnapering te consumeren
 • we benieuwd zijn of Martien dan ook weer aanwezig is
 • anders Jacques vast en zeker voor een adequate vervanging zorgt
 • Jacques weer aan de training kon deelnemen
 • hij dus nu ook weer een heel punt heeft verdiend
 • ook Fred weer aanwezig was
 • hij zelfs een krantenartikel uit de oude doos had meegenomen
 • hij hierop samen met Menno was te zien
 • zij beiden een stuk jonger waren
 • het artikel namelijk uit 1994 stamde
 • hun club sv Beverwijk toen 75 jaar bestond
 • Fred nu ook bleef hangen voor de versnapering van Willy
 • hij bekende dat dit zijn eerste biertje weer was na de laatste in maart bij av DEM
 • Fred er dus niet beticht van kan worden dat hij niet zonder alcohol zou kunnen
 • dat niet voor Folkert geldt
 • Folkert namelijk zelf bekent elke dag een biertje te nemen
 • hij dat vorige week ook vanaf de boot in Friesland deed
 • hij als echte Fries bier boven een Berenburger stelt
 • Folkert misschien toch niet meer als echte Fries door het leven gaat
 • hij inmiddels al langer in het Westen woont dan dat hij in Friesland heeft gewoond
 • hij afgelopen maandag ook weer een jaartje ouder is geworden
 • het hele bestuur aan de training deelnam
 • voorzitter Carel zijn medebestuursleden op sleeptouw nam
 • dat ook voor Ron gold
 • Ron zich graag liet meeslepen
 • dit niet voor Aron gold
 • Aron ditmaal vanaf de zijlijn toekeek
 • hij zijn training de vorige dag al had gedaan
 • Hessel, Jeroen, Pim en Chris ondanks de warmte voorop liepen
 • Henk het hele spul weer meenam voor de dribbelrondes
 • Henk daar inmiddels uitermate bedreven in is
 • wij ons afvragen wanneer de uitgestelde algemene ledenvergadering zal worden gehouden
 • het bestuur ons dit vast binnenkort zal laten weten
 • de redacteuren het voor nu wel weer genoeg vinden
 • zij iedereen een prettig weekend toewensen
 • en iedereen oproepen om volgende week te komen voor de training of de nazit
 • dat dan namelijk weer als vanouds mogelijk is 

Wist u dat....(18 juni 2020)

 • gisteren de eennalaatste training onder leiding van Sander op het programma stond
 • Sander zichzelf namelijk de maand juli vrijaf heeft gegeven
 • vanaf dan het fenomeen "zomertrainer" weer om de hoek komt kijken
 • er bij IJmond diverse goede zomertrainers voorhanden zijn
 • Willy en Ruud bijvoorbeeld aan het profiel voldoen
 • als alles goed verloopt er vanaf 1 juli weer gebruik kan worden gemaakt van de kantine en douches van DEM
 • de traditionele nazit dan ook weer in ere hersteld kan worden
 • barman Martien dan hopelijk ook weer zijn oude beroep kan gaan uitoefenen
 • wij zijn traditionele hapjes wel gemist hebben
 • Jacques helaas weer alleen vanaf de zijlijn passief kon toekijken
 • er in eerste instantie helemaal niemand anders aan de zijlijn was om mee te kletsen
 • Jacques toen maar zelf telefonisch contact opnam met Rafael
 • Rafael al geruime tijd niet meer was gesignaleerd
 • Jacques te horen kreeg dat Raffie zich binnenkort weer zal laten zien
 • Fred gelukkig ook nog even langskwam
 • Jacques zodoende ook nog een real-life-gesprek kon voeren langs de kant
 • Folkert afwezig was
 • hij dit van tevoren had aangekondigd
 • Folkert volgende week gewoon weer op Noord-Hollandse bodem is
 • Jeroen en Chris gezamenlijk kwamen en gingen
 • zij zeer milieuvriendelijk op 1 vervoermiddel kwamen
 • dit een scooter was
 • bijna alle overige IJmonders op de fiets waren gekomen
 • Aron en Hessel er ook waren
 • de gemiddelde leeftijd dus aardig omlaag ging
 • wij hopen dat deze trend zich doorzet
 • Patrick er ook weer was
 • hij de smaak kennelijk een beetje te pakken krijgt
 • er na de training weer een lekkere verkoeling wachtte
 • dat niet alleen de inmiddels traditionele versnapering van Willy betrof
 • ook het weer was omgeslagen
 • er later op de avond behoorlijk veel regen uit de hemel neerdaalde
 • alle IJmonder toen al lang weer thuis waren
 • wij de afgelopen weken niet hebben mogen klagen over het weer
 • wij hopen dat dat zo blijft
 • de redacteur nu weer met andere zaken aan de slag moet
 • er later wellicht nog iets meer volgt

Wist u dat....(11 juni 2020)

 • de opkomst prima is te benoemen
 • hopelijk dit zo blijft
 • Menno van Folkert uitgebriede complimenten kreeg
 • dit niet alledaags kan worden genoemd
 • Folkert de training erg zwaar vond
 • Henk wel een heel bijzonder model fiets heeft
 • het lijkt alsof hij op de pispot zit
 • hij daarentegen nog steeds loopt als een trein
 • er sowieso veel kritiek is op de fietsen van enkele IJmonders
 • de fiets van Menno het ook weer zwaar kreeg te verduren
 • Menno zelf wel tevreden is over zijn tweewieler
 • hij toch ook weer verlangt naar zijn vierwieler
 • de vraag is of Menno vanaf 1 juli op 2 of 4 wielen komt aanrijden
 • het opvallend was dat Henk en Menno allebei nieuwe schoenen hadden tijdens de training
 • Henk de beste aankoop had gedaan 
 • hij voor zijn schoenen slechts 15 had betaald
 • de schoenen van Menno maar liefst 5 duurder waren
 • Henk en Menno dus niet beticht kunnen worden van geld over de balk smijten
 • voorzitter Carel daarentegen  trots meldde dat zijn schoenen maar liefst 6x zo duur waren als de duurste van Henk en Menno
 • de rekenliefhebbers dus weten wat Carel aan zijn voeten heeft
 • Jacques helaas nog niet kon meedoen aan de training
 • een vervelende achillespeesblessure hem aan de kant hield
 • hij aan de kant gelukkig nog een IJmonder trof
 • dit Fred was
 • Fred dit keer aardig lang bleef kijken naar de trainende IJmonders
 • hij echter vlak voor de traktatie van Willy van het toneel verdween
 • Willy voor een nieuwe traditie heeft gezorgd
 • de IJmonders van een dergelijke traditie houden
 • Folkert volgende week een keer moet overslaan
 • hij zich dan op de Friese meren bevindt
 • Folkert dan vanaf een boot zijn "heimat" bezoekt 
 • wij hem een behouden vaart toewensen
 • Patrick na zijn vorige bezoek zich niet voor de 2e keer liet zien
 • dat ook wel heel bijzonder zou zijn geweest
 • Jeroen echter wel weer van de partij was
 • het illustere trio echter weer niet compleet was
 • ditmaal Ron afwezig was
 • wij toch weer graag eens het volledige trio (Ron, Pim en Jeroen) bijeen zouden zien
 • hijdienietmeergenoemdwilworden toch weer genoemd moet worden
 • hij namelijk in een plaatselijke supermarkt werd gespot
 • duidelijk werd dat hij voorlopig nog geen voornemen heeft om langs te komen
 • de redacteur hem nog wel heeft geprobeerd te enthousiasmeren
 • Aron ons aanraadt naar een webinar te kijken
 • dat kan via knvb.nl/samenvooruit
 • https://www.knvb.nl/webinars_event/53/de-nieuwe-spelregels-voor-het-seizoen-2020/21.
 • Ruud en Ed zich niet altijd aan de 1,5 meter hielden
 • zij echter volgens sommigen als 1 huishouden kunnen worden gezien
 • de 1,5 meter dan niet geldt
 • trainer Sander er met zijn oefeningen echter voor zorgde dat Ed en Ruud toch voldoende afstand van elkaar hielden
 • de redacteuren een ieder een prettig weekend toewensen

Wist u dat....(4 juni 2020)

 • ondanks moed, beleid en trouw Jacques geen heel punt krijgt
 • hij daardoor ook de koppositie is kwijtgeraakt aan Menno
 • Patrick, kent u herm nog, na lange tijd weer eens op het trainingsveld verscheen
 • het 3 jaar geleden is dat we hem voor het laatst zagen in trainingskledij
 • Patrick zelf dacht dat het veel langer geleden was
 • Ron en Pim na het begin van de corona-crisis het trainingsveld ook weer hebben ontdekt
 • zij dus aan de oproep in deze rubriek gehoor hadden gegeven
 • nu alleen de nummer 3 van hun trio - Jeroen - afwezig was
 • fietsen ook helemaal 'in' is bij de IJmonders
 • Ron na zijn akkefietje in Assendelft zelfs een nieuwe racefiets heeft gekocht
 • Willy Willy een volbepakte fiets had
 • hij wederom een goed gevulde koelbox vol lekkers had meegenomen
 • wij voor Willy hopen dat hij de bonnetjes heeft bewaard
 • hij die dan bij het bestuur kan indienen
 • Aron verstand heeft/krijgt van behangen
 • hij de lang verwachte sleutel in ontvangst heeft genomen
 • de datum 1 juli een bijzondere datum zal zijn
 • dan de deuren van av DEM weer geheel opengaan
 • er vanaf dan ook weer gedoucht en nagezeten kan worden
 • de 1,5-meter-regel natuurlijk nog wel blijft gelden
 • dat alleen anders zal zijn als Femke Halsema op bezoek komt
 • wij die kans niet zo groot achten
 • Ruud en Ed weer gezamenlijk waren gekomen
 • zij de enige van onder het Noordzee-kanaal waren
 • Carel namelijk de oversteek niet had gemaakt
 • hij dat in de toekomst echter wel vaker moet gaan doen
 • zijn werkgever namelijk naar Heemskerk verhuist
 • Carel zich daar vast en zeker gaat thuisvoelen
 • hij dan in de omgeving vertoeft waar de meeste IJmonders wonen
 • we al enige tijd niets van Rafael hebben vernomen
 • wij hopen dat alles goed met hem gaat
 • hetzelfde trouwens voor hij-die-niet-genoemd-mocht-worden geldt
 • hij zich al maanden niet heeft laten zien
 • Folkert en Fred een ding gemeen hadden
 • zij beide niet met de fiets kwamen
 • de rollen de laatste tijd zijn omgedraaid
 • Menno en Henk namelijk wel (weer) op de fiets kwamen
 • wij ons afvragen of zij dit ook na 1 juli zullen voortzetten
 • de KNVB inmiddels de scheidsrechters heeft geinformeerd in welke groep zij volgend seizoen actief zijn
 • dit voor de meeste IJmonders dezelfde groep zal zijn
 • wij graag horen als dit anders is
 • Ron en Ruud niet de gehele training volbrachten
 • zij op een gegeven moment aan het "Jay-en" waren
 • Jay wel weet wat dit inhoudt
 • het gisteren even duurde dat de training op gang kwam
 • dit kwam doordat de trainer nog uitvoerig bezig was zijn plannen te bespreken
 • het uiteindelijk allemaal goed kwam
 • wij een ieder weer een goed weekend toewensen

Image.png

Wist u dat....(28 mei 2020)

 • iedereen erg blij is dat we vanaf 1 juli weer koffie kunnen drinken bij DEM
 • redacteur Folkert er zich met deze zin wel heel makkelijk heeft afgemaakt dit keer
 • Folkert kennelijk meende dat hij - net als Menno 2 weken terug - ook recht had op een min of meer vrije dag
 • de andere redacteur gelukkig iets meer inspiratie heeft
 • de trainingsopkomst weer zeer goed genoemd mocht worden
 • het wel weer jammer was om te constateren dat Ron en Pim er weer niet waren
 • zij zich kennelijk op de oorspronkelijke datum van 3 juni hebben gefocust
 • het wel goed was dat Ed zijn gezicht weer liet zien
 • datzelfde voor Aron gold
 • dat zomaar anders had kunnen zijn
 • Aron afgelopen zaterdag namelijk bij een kop-staart-botsing was betrokken
 • dat niet als chauffeur, maar als passagier was
 • in de vorige wist-u-dat nog werd gemeld dat Aron les zou hebben met een brommobiel
 • deze les ook nog gewoon is doorgegaan
 • hieruit blijkt dat Aron gewoon wel een kei is
 • hij zich niet zo snel uit het lood laat slaan
 • trainer Sander een pittige training in petto had voor de IJmonders
 • deze training werd gadegeslagen door Fred, Henk P. en Jay
 • laatstgenoemde zijn eigen training afwerkte aan de zijlijn
 • Jay zelf voorspelde dat hij over 4 weken weer aan de normale training kan deelnemen
 • een enkeling opmerkte dat een normale training voor Jay geen 60 minuten duurt
 • Willy Willy dimaal met een koelbox naar de training was gekomen
 • Willy deze na afloop opende
 • er voor iedere IJmonder toen een lekkere versnapering wachtte
 • een enkeling opmerkte dat dat eigenlijk niet conform de (corona)regels was
 • scheidsrechters echter veelal eigenwijze mensen zijn
 • zij zich overigens wel redelijk goed aan de 1,5-meter-regel hielden
 • wij voorlopig nog wel met die regel te maken zullen hebben
 • het nog de vraag is hoe het voetbal er vanaf 1 september as. gaat uitzien
 • we dan wellicht allemaal "walking football" moeten gaan spelen
 • bij deze variant elk lichamelijk contact verboden is
 • Hessel opvallend aan kop liep tijdens de training
 • er al werd opgemerkt dat er prestatiebevorderende middelen in het spel zouden zijn
 • wij Hessel daar echter niet voor aanzien
 • Hessel overigens wel weer als laatste bij zijn fiets was
 • het jammer was dat hij niet met Folkert naar huis kon fietsen
 • Folkert namelijk weer niet met de fiets was gekomen
 • dat niet voor Menno gold
 • hij voor de 2e achtereenvolgende keer met de fiets was gekomen
 • deze fiets in de ogen van Ruud niet bij het formaat van Menno paste
 • Sander, Menno en Aron gezellig met zijn drieen terug naar Heemskerk fietsten
 • zij een tussenstopje moesten maken
 • dat te maken had met een technisch probleempje bij Aron
 • zijn accu even niet goed zat
 • Aron dit probleem echter binnen no-time had opgelost
 • Sander en Menno Aron anders op sleeptouw hadden moeten nemen
 • dat dan al de 2e keer in 1 week zou zijn dat Aron weggesleept moest worden
 • deze rubriek voor Jacques hier nu gaat eindigen
 • hij anders problemen krijgt met scrollen
 • wij een ieder een prettig lang (Pinkster)weekend toewensen
 • wij woendag weer vele IJmonders op en rond het veld te mogen begroeten
 •  

Wist u dat....(21 mei 2020)

 • Menno zich zelf vorige week een vrije week had gegund
 • deze rubriek dus korter was dan gewoonlijk
 • hij het van te voren wel even had kunnen aankondigen
 • het er naar uitziet dat de kantine van av DEM pas op 1 september weer open mag
 • we het voorlopig even moeten doen zonder de koffie van Jacques
 • hij dus Jacques heet en niet altijd de Sjaak is
 • Hessel vorige week zijn fiets kwijt was
 • dit alleen gold voor 'in zijn hoofd'
 • de fiets gewoon stond waar hij hem had gestald
 • wij Hessel feliciteren met zijn 20e verjaardag vandaag
 • Chris nu de enige tiener nog is bij/van IJmond
 • Henk W aankondigde volgende week al om 19.00 uur met de warming-up bezig te gaan
 • Jeroen dat gister al deed
 • hij vanaf zijn huis in Heemskerk kwam hardlopen
 • de bijgewerkte opkomst hieronder is te zien
 • hopelijk Menno niet nog een week verlof heeft opgenomen
 • Menno heeft besloten niet nog een week verlof te nemen
 • hij vanaf hier het redactiestokje dan ook weer overneemt
 • good old Fred gisteren hoogstpersoonlijk een kijkje kwam nemen tijdens de training
 • hij volgens sommige IJmonders dan ook eigenlijk een heel punt verdient voor de opkomstlijst
 • Folkert echter zijn eigen regels volgt
 • Fred dan ook in onderstaand schema een geel blokje heeft gekregen
 • hij het zoals mr. Frank Visser het altijd zei "hiermee dan ook moet doen"
 • Aron de smaak weer helemaal heeft te pakken
 • hij zowel op dinsdag als woensdag bij av DEM heeft getraind
 • het met de conditie van Aron dan ook wel goed moet zitten
 • hij deze conditie straks ook beslist nodig heeft
 • hij namelijk aan het einde van deze maand de sleutel krijgt van zijn eigen appartement
 • Aron ook nog eens praktijkles op de brommobiel krijgt zaterdag as.
 • dit op een afgesloten terrein gaat plaatsvinden
 • niemand dus bang hoeft te zijn dat Aron ineens op de openbare weg opduikt
 • dit pas is toegestaan nadat hij is geslaagd voor zijn praktijk- en theorie
 • Willy Willy ditmaal gewoon op de fiets was gekomen
 • hij nu op de 5e plaats op de opkomstlijst is te vinden
 • Willy als voormalige nummer 1 dus nog wat heeft goed te maken
 • dat goed mogelijk is gezien de kleine achterstand
 • Pim en Ron zich nog niet hebben gemeld voor de trainingen
 • wij ons afvragen of zij wel op de hoogte zijn van de gedeeltelijke opheffing van de corona-maatregelen
 • zij beiden volgens ons ook niet tot een risicogroep behoren
 • Ron daar zelf misschien anders over denkt
 • voorzitter Carel gelukkig ook weer aanwezig was
 • bijna het volledige bestuur meetrainde
 • zij dus het goede voorbeeld gaven
 • Carel ook bekende dat het bestuur de afgelopen periode niet heeft vergaderd
 • Menno nog wel opperde dat dat ook gewoon online kan
 • Menno zelf trouwens ditmaal op de fiets was gekomen
 • dit ook makkelijk kon aangezien zijn maatje Henk ook was komen fietsen
 • Ruud alle IJmonders zijn hielen liet zien
 • hij dat ook voortzette na de training
 • hij onmiddellijk na de training het terrein afspurtte
 • wij ons afvragen of Ruud wellicht nog andere plannen had die avond
 • de trainingsopkomst weer zeer goed was te noemen
 • wij hopen dat deze trend zich blijft doorzetten
 • trainer Sander dan ook in zijn nopjes is
 • er zaterdag 23 mei een webinar door de KNVB wordt georganiseerd
 • je je daarvoor via de volgende link kunt aanmelden: https://www.knvb.nl/webinars_event/37/in-gesprek-met...-jeroen-manschot-en-sander-de-brito-roque
 • het voor deze week nu wel weer genoeg is
 • de redacteuren een ieder een zonnig en mooi weekend toewensen

 

Image.png

Wist u dat....(14 mei 2020)

 • het bestuur deze rubriek ook leest
 • zij namelijk met DEM/Sjaak in overleg zijn geweest
 • dit leidde tot een hervatting van de training
 • gister dus weer voor het eerst aan het gras kon worden geroken
 • het wel bijzonder was dat velen vanuit struikgewas in trainingspak naar de training kwamen
 • de opkomst bemoedigend was te noemen
 • Henk W veruit als eerse ophet veld was
 • iedereen zich prima hield aan de anderhalve meter regel hield
 • Sander er gelijk de (koude noorde) wind er onder had
 • hij had aange kondigd het rustig aan te zullen doen
 • hij kennelijk gefrustreerd was dat zijn trouwdag zonder trouwdag was verlopen 
 • er nog meer volgt
 • de opkomst ook nog volgt

Wist u dat....(7 mei 2020)

 • er in week 8 van de corana-maatregelen postief nieuws is te melden
 • premier Rutte namelijk aankondigde dat ook volwassenen weer mogen trainen vanaf 11 mei
 • zij dan wel 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden
 • Chris nu niet meer alleen hoeft te trainen
 • wij hopen dat het bestuur spoedig kan laten weten dat de trainingen vervolgd worden
 • dat dan natuurlijk nog niet alles als vanouds zal zijn
 • er bijvoorbeeld nog geen toestemming is om te douchen of de kantine te gebruiken
 • het echter wel weer alvast goed is om elkaar te kunnen ontmoeten en te trainen
 • dat online namelijk nog niet zo goed lukt
 • de pubquiz van woensdag jl. prima in elkaar was gezet door Michael (die op 3 mei jarig was)
 • het dan ook bijzonder jammer was dat er relatief weinig IJmonders "aanwezig" waren
 • Ruud de eerste prijs in de wacht sleepte
 • Menno 2e werd en Ron 3e
 • Henk ook aanwezig was als toeschouwer
 • Ruud de door Michael toegezegde (bier)prijs binnenkort tegemoet kan zien
 • opa Piet en Rafael op 6 mei jarig waren
 • Piet maar liefst 83 jaar is geworden
 • hij via de mail hartelijke felicitaties ontving van diverse IJmonders
 • Piet heeft gevraagd de volgende tekst in wistudat te plaatsen
 • "Beste collegae-leden van IJmond, ik bedank het bestuur van de sv IJmond en persoonlijk Carel,
 • Folkert, Menno, Jeroen, Ruud, Cynthia en Sander voor mijn 83e verjaardag. Hartelijk dank bij voorbaat en een
 • hartelijke groet aan allemaal van Piet"
 • Aron liet weten dat hij inmiddels de sleutel van zijn nieuwe huis heeft ontvangen
 • Aron binnenkort dus vast een adreswijziging naar de secretaris zal zenden
 • sv IJmond een keurige 25e plaats (van de 57) op de ranglijst van de spelregelkennistoets van de COVS inneemt
 • dat te zien is via de volgende link: https://www.covs.nl/system/files/Openbaar/1894/COVS_Spelregels_per_vereniging_na_3_ronden.pdf
 • er elke week kan worden deelgenomen
 • het inmiddels wel bekend zal zijn hoe een en ander werkt
 • wij ook de aragspelregelquiz nog even in herinnering brengen
 • deze is te bereiken via www.aragspelregelquiz.nl
 • onze leden niet kunnen zeggen dat er te weinig aandacht is voor de spelregels
 • op deze dag onze trainer eigenlijk als getrouwd man door het leven zou moeten gaan
 • de corona-crisis hier echter roet in het eten heeft gestrooid
 • Cynthia dan ook nog even geduld moet hebben voordat zij zich (officieel) de vrouw van Sander mag noemen
 • het hopelijk dit jaar nog gaat gebeuren
 • er dan sprake is van een echt Keez-echtpaar
 • zij vast en zeker nog vele spelletjes met elkaar zullen spelen
 • de redacteur het voor nu wel weer genoeg vindt
 • hij iedereen een prettig weekend toewenst en de hoop uitspreekt elkaar spoedig weer op het trainingsveld te kunnen ontmoeten

Wist u dat....(30 april 2020)

 • dit week 7 van de corana-maatregelen is
 • er gisteren wel een bijeenkomst van sv IJmond plaatsvond
 • deze geheel corona-proof was
 • de bijeenkomst namelijk online via Microsoft Teams werd gehouden
 • de IJmonders hier nog even aan moesten wennen
 • in ieder geval Jeroen, Chris, Ron, Menno en Sander aanwezig waren
 • er voor volgende week woensdag weer een bijeenkomst is ingepland
 • er dan spelregelvragen en andere vragen aan de orde zullen komen
 • het zeker is aan te bevelen om er dan bij te zijn
 • deelname zeer eenvoudig is
 • alle IJmonders hiervoor een uitnodiging per mail hebben ontvangen
 • de bijeenkomst om 20.30 uur start
 • dat na de gebruikelijke trainingstijd is
 • meedoen niet alleen leuk is, maar ook goed om de ondelringe contacten aan te halen
 • de echte nazit nog wel even op zich kan laten wachten
 • we het tot die tijd even op een andere wijze moeten doen
 • de KNVB inmiddels heeft laten weten dat voor de scheidsrechters dezelfde lijn wordt gevolgd als voor de clubs
 • dat betekent dat er geen degradaties zullen zijn (en wellicht wel enkele promoties, indien mogelijk)
 • we eigenlijk ook niet anders hadden verwacht
 • Aron ons nog wees op www.aragspelregelquiz.nl
 • hier 4 weken lang een spelregeltoets gedaan kan worden
 • er ook nog een bijzondere prijs mee valt te verdienen
 • er op www.covs.nl ook nog aan de spelregelkennis gewerkt kan worden
 • daar elke woensdagavond vanaf 20.30 uur nieuwe vragen staan
 • die tot zaterdagavond 20.30 uur kunnen worden beantwoord
 • er voor iedereen dus volop oefenmogelijkheden zijn
 • Ron een klein ongelukje is overkomen
 • hij op zijn racefiets is aangereden door een bestelbus
 • zijn mond gelukkig niet was aangetast
 • er op zijn gezicht nog wel enkele sporen zichtbaar waren
 • wij Ron een voorspoedig herstel toewensen
 • trainer Sander en zijn Cynthia nog even samen in beeld kwamen
 • ditzelfde gold voor Ron en zijn fret
 • dit dus niet "onze" Fred was
 • deze Fred zich opvallend rustig houdt
 • dit ook voor enkele andere IJmonders geldt
 • wij hen oproepen uit hun isolement te komen en de connectie weer te zoeken
 • Chris inmiddels als koerier in Heemskerk is te bewonderen
 • hij bestellingen van Family rondbrengt
 • hij dus zomaar bij IJmonders op de stoep kan komen te staan
 • een belletje naar Family hiervoor genoeg is
 • Chris zijn bestellingen corona-proof aflevert
 • wij wel hopen dat er nog wel fooien kunnen worden verstrekt
 • vader Jeroen anders zelf voor beloningen moet zorgen
 • Jeroen overigens aangaf elke week voor zichzelf te trainen
 • het met zijn conditie dus wel snor zit
 • de redacteur het voor nu wel weer genoeg vindt
 • hij iedereen een prettig weekend wenst
 • en hij iedereen volgende week wonesdag om 20.30 uur bij de pubquiz hoopt te "zien"

Wist u dat....(23 april 2020)

 • er in week 6 van de corana-maatregelen nog geen vooruitzicht bestaat op hervatting van de trainingen
 • alleen ons lid Chris volgens de nieuwe richtlijnen vanaf volgende week mag trainen
 • voor de overige IJmonders nog geldt dat zij (zoveel mogelijk) thuis moeten blijven 
 • wij hopen dat er in mei ook voor de overige IJmonders goed nieuws zal volgen
 • de trainingsopkomst dan waarschijnlijk zeer goed zal zijn
 • er ook met worden nagedacht over de nieuwe 1,5-meter-norm
 • dit zowel de trainingsvormen als de nazit in de kantine betreft
 • het bestuur wellicht alvast een protocol kan gaan opstellen
 • wij ons afvragen wie er van IJmond meedoen met de COVS-spelregelwedstrijd
 • deelnemen iedere week vanaf woensdag t/m zaterdag 20.30 uur mogelijk is (zie www.covs.nl)  
 • wij de trainingsopkomstlijst nog maar even in de herinnering roepen
 • Schermafbeelding 2020-03-12 om 12.25.46.png
 • Jacques en Menno gezamenlijk aan kop gaan
 • Michael en Hessel de lijst completeren
 • wij niet hopen dat deze lijst tevens als eindstand van het jaar 2020 moet gaan gelden
 • dat wel voor alle kompetities van de KNVB geldt (profs en amateurs)
 • Ajax dus als nummer 1 de kompetitie 2019-2020 heeft afgesloten
 • wij positief blijven denken
 • wij iedereen een prettig en hopelijk zonnig weekend toewensen
 • het een extra-lang weekend zal zijn ivm Koningsdag op maandag
 • het ditmaal een Woningsdag zal zijn

Wist u dat....(16 april 2020)

 • dit alweer de 5e week van de corana-maatregelen is
 • er volgende week dinsdag bekend zal worden gemaakt hoe het na 28 april verdergaat
 • het in ieder geval duidelijk is dat er voorlopig nog niet getraind kan worden
 • wij wel hopen dat onze IJmond-leden zichzelf enigszins in conditie houden
 • er anders vanaf het nieuwe seizoen veel extra werk is voor trainer Sander
 • de redacteur vorige week heeft meegedaan aan de spelregelquiz van de COVS
 • dit nog slechts een test betrof
 • er vanaf deze week voor het "echie" kan worden meegedaan via https://www.covs.nl/spelregels/2020-04-07/spelregels-met-socrative-op-covs-site
 • er kan worden ingelogd met de eerste 3 letters van IJmond (IJM) en je volledige naam
 • de inlogcode LCS2020 is
 • de vragen elke week vanaf woensdag 20.30 uur beschikbaar zijn (tot vrijdagavond)
 • de antwoorden van de test hier zijn te raadplegen: https://www.covs.nl/redactie/2020-04-12/antwoorden-covs-spelregels-2020-week-15
 • de redacteur zich wel verwondert over de onderstaande vraag en het feit dat antwoord A ook goed is?
 • 6       Drie goed & drie fout

  In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een strafschop?

  A       Een verdediger die naast zijn eigen doel aan een blessure is behandeld, betreedt zonder toestemming het speelveld en kopt in zijn eigen doelgebied de bal over het doel.

  B       Een verdediger die net buiten zijn eigen strafschopgebied staat, probeert een aanvaller te slaan die net binnen het strafschopgebied staat. De aanvaller kan de klap net ontwijken.

  C       De doelverdediger ontneemt in zijn eigen strafschopgebied een aanvaller een duidelijke scoringskans door hem ten val te brengen. De scheidsrechter past de voordeelregel toe, maar een andere aanvaller schiet de bal naast het lege doel.

  D       Een verdediger spuwt in de netruimte van zijn eigen doel een aanvaller in zijn gezicht, terwijl de bal buiten het strafschopgebied in het spel is.

  E       Een verdediger krijgt in zijn eigen strafschopgebied de bal van dichtbij tegen zijn knie, waarbij de bal opspringt tegen zijn uitgestoken arm.

  F       Een verdediger slaat terwijl de bal in het spel is in zijn eigen strafschopgebied een toeschouwer die het speelveld betreedt.

  Juiste antwoorden: ___A___ , ___B___ & ___D___

 • het leuk zou zijn als er vele IJmonders aan de quiz meedoen
 • dit dan in ieder geval nog een gezamenlijke IJmond-activiteit is in deze periode
 • alle andere activiteiten zijn opgeschort
 • de redacteur het voor nu wel weer genoeg vindt
 • hij iedereen een goed weekend toewenst

Wist u dat....(9 april 2020)

 • dit alweer week 4 van de IJmondloze trainingsperiode is
 • het er naar uitziet dat deze periode nog wel even zal voortduren
 • wij uitkijken naar het moment dat corona is verdreven
 • gezondheid natuurlijk voorop moet staan
 • wij iedereen dan ook adviseren zich te houden aan de richtlijnen zoals deze zijn voorgeschreven
 • Sander, Menno en Cynthia hun eigen keez-avond hadden georganiseerd
 • zij zich daarbij keurig aan de richtlijnen hebben gehouden
 • Cynthia de mannen heeft verslagen
 • zij dus niet voor niets de Keez-queen is
 • wij hopen dat de volgende Keez-wedstrijd gewoon weer in de kantine van DEM kan worden gehouden
 • de COVS een nieuw initiatief heeft ontwikkeld voor deze bijzondere tijden
 • zij een online-spelregelquiz hebben ontwikkeld
 • deze vanaf volgende week woensdag start
 • er nu alvast een test kan worden gedaan via https://www.covs.nl/spelregels/2020-04-07/spelregels-met-socrative-op-covs-site
 • er kan worden ingelogd met de eerste 3 letters van IJmond (IJM) en je volledige naam
 • de quiz via Socrative wordt gespeeld
 • de inlogcode voor Socrative LCS2020 is
 • de redacteur de test al heeft gedaan
 • hij het een ieder kan aanraden
 • de echte quiz vanaf volgende week woensdag start
 • het leuk zou zijn als meerdere IJmonders gaan deelnemen
 • de resultaten van IJmond dan ook zichtbaar zullen worden
 • er voor volgend seizoen al enkele spelregelwijzigingen zijn aangekondigd
 • daar hier meer over valt te lezen: https://www.nu.nl/voetbal/6043633/aanvallend-hands-wordt-per-volgend-seizoen-niet-altijd-meer-bestraft.html
 • het in deze bijzondere tijden altijd goed is om je te ontspannen
 • het wellicht ook een goed idee is om een online borrel te organiseren
 • dat tegenwoordig heel modern is
 • wij ons afvragen of er nog andere ideeen bij de IJmonders leven
 • deze uiteraard kunnen worden ingediend
 • wij een ieder - ondanks de bijzondere situatie waarin we met z'n allen verkeren - toch een goed Paasweekend toewensen
 • er gelukkig geen contactverbod is voor eieren
 • deze dan ook gewoon in grote getale kunnen worden genuttigd
 • dit dan wel in huiselijke kring dient te geschieden, op 1,5 meter afstand van elkaar en met niet meer dan 3 bezoekers

 

Wist u dat....(2 april 2020)

 • de redacteuren ook deze week voor een nieuwe aflevering zorgen
 • deze wel wat korter dan normaal is
 • dat vast in goede aarde zal vallen bij Jacques
 • Jacques zijn 60e verjaardag in alle rust heeft gevierd
 • wij hem jammergenoeg niet persoonlijk de hand hebben kunnen schudden
 • vele IJmonders Jacques wel per app hebben gefeliciteerd
 • inmiddels duidelijk is dat er niet meer wordt gevoetbald dit seizoen
 • het nieuwe seizoen alle clubs weer in dezelfde klasse zullen uitkomen
 • wij er ook vanuit gaan dat dat voor de scheidsrechters geldt
 • vooral Carel hier blij mee zal zijn
 • de uitgebrachte rapporten van zijn "vrienden" dan geen gevolgen krijgen
 • de IJmonders wel geacht worden in de tussentijd aan hun conditie te (blijven) werken
 • dat natuurlijk nooit zo leuk is als gezamenlijk op de woensdagavond het geval is
 • we maar moeten denken dat dit allemaal van tijdelijke aard is
 • en er hopelijk snel weer betere tijden zullen aanbreken
 • Aron meldde dat hij een woning in Heemskerk aangeboden heeft gekregen
 • de scheidsrechtersloze periode dan mooi benut kan worden
 • wij ons afvragen of er nog IJmonders zijn die gisteren in de maling zijn genomen
 • het gisteren natuurlijk 1 april was
 • de maand april nog (bijna) helemaal in het teken van de (gedeeltelijke) thuisquarantaine staat
 • dit voor velen wel vreemd en apart is te noemen
 • wij niet hopen dat er na afloop van deze periode huwelijkscrises zijn ontstaan
 • dat dan nog een extra domper is op deze bijzondere tijden en situatie
 • wij een ieder dan ook oproepen om er het beste van te maken
 • wellicht af en toe ook gewoon de (scheidsrechters)fluit kan worden gehanteerd
 • en in lastige situaties misschien ook nog de gele en rode kaarten kunnen worden getrokken
 • hobby en prive dan mooi samen kunnen komen
 • het voor deze week nu wel genoeg is
 • de redacteuren een ieder een veilige en gezonde week toewensen!

 

Wist u dat....(26 maart 2020)

 • er ook deze week een wist u dat-aflevering is
 • de redacteuren zo in ieder geval in hun wist-u-dat-rimte blijven
 • dat natuurlijk niet geldt voor de trainingen
 • wij de IJmonders dan ook oproepen om vooral voorlopig zelf aan hun conditie te werken
 • het ook in deze corona-periode is toegestaan om met maximaal 2 personen tegelijkertijd te trainen
 • we dan ook voorstellen om setjes te maken
 • Ruud aan Menno wordt gekoppeld
 • zij op deze manier aan hun conditie en stekeligheden kunnen werken
 • er vast nog wel meer leuke setjes zijn te bedenken
 • de redacteur bijvoorbeeld ook wel iets ziet in Ron en Jeroen
 • zij normaalgesproken al onderdeel zijn van een trio
 • Pim de 3e van het trio is
 • Pim nu even niet tegelijkertijd toegelaten kan worden
 • wij voor Pim een ander lid in gedachten hebben
 • wij de naam van dat lid nog even geheim houden
 • voor alternatieve trainingsstof gekeken kan worden op de volgende sites
 • https://www.dutchreferee.com/training-at-home-for-referees/
 • https://www.knvb.nl/nieuws/assist-scheidsrechters/assist-scheidsrechters/59729/trainingsschemas-scheidsrechters-april
 • er hier vast wel iets voor iedereen tussen zit om op een alternatieve wijze fit te blijven
 • we ons ook afvragen hoe het nu met de promoties/degradaties gaat als er dit seizoen niet meer wordt gevoetbald
 • de KNVB hier vast nog wel op terug zal komen binnenkort
 • we toch hopen dat de bal nog gaat rollen dit seizoen
 • het anders toch wel een heel abrupt einde van het seizoen is voor een ieder
 • het in de geschiedenis van IJmond nog niet eerder is voorgekomen dat er zolang geen trainingen werden gehouden
 • dit dus in de geschiedenisboeken mag worden opgenomen
 • de jubileumcommissie dit vast zal "meenemen"
 • er voor de fijnproevers ook nog volop geoefend kan worden met de spelregels
 • een leuke optie hier is te vinden: https://www.voetbalmasterz.nl/oefenen/wat-is-buitenspel-wanneer-kan-je-wel-en-niet-buite/
 • wij iedereen het beste wensen de komende periode
 • wij ervan uitgaan dat alle IJmonders de corona-richtlijnen strikt zulen volgen
 • wij een iedereen nog willen meegeven dat dit weekend de zomertijd ingaat
 • dat inhoudt dat er in de nacht van zaterdag op zondag een uur verdwijnt
 • er volgende week gewoon weer een nieuwe editie zal verschijnen

 

Wist u dat....(19 maart 2020)

 • Deze rubriek voor het eerst geschreven is zonder dat er daadwerkelijk getraind is bij AV DEM
 • Dit alles te maken heeft met de huidige coronaperikelen
 • Alles wat met sport te maken heeft tot nader order stil ligt.
 • Ook jaarvergaderingen, bijeenkomsten etc ook zijn afgelast
 • Wij dus niet bij de verjaardag van Jacques het bier kunnen opdrinken
 • Iedereen op zichzelf is aangewezen om in vorm te blijven
 • De redacteur zich afvraagt of Menno thuis ook afsnijdt
 • Binnen de SV Ijmond gesuggereerd werd dat Menno in quarantaine zat
 • Er een foto circuleerde in de app waarop Menno met een getekend mondkapje te zien was
 • Uiteraard dit niet de werkelijkheid was
 • Folkert een oplossing heeft gevonden voor het wc-papier
 • Hij zijn pensioencentjes kan gebruiken om zijn uitgang schoon te houden
 • Dit tot de verbeelding mag spreken
 • Ruud hierin een oplossing voor zichzelf had bedacht
 • Hij hierin een (wc)-rol zag voor zijn 2 katten
 • Hun vachtkleur prima aansluit bij de kleurcodering van de rol
 • Ook hier geldt: dit mag tot de verbeelding spreken
 • Ondanks de trainingsloze woensdag de leden zich niet weerhielden van de 3e helft
 • Wij ons afvragen of hier ook de befaamde warme versnapering bij heeft gezeten
 • Het te hopen is dat de crisis ons niet verder zal raken
 • Het advies daarom is: let goed op jezelf en je dierbaren om je heen
 • Dit premier Rutte ons vriendelijk,doch indringend heeft verteld in een tv-toespraak
 • Hij suggereerde dat grotendeels iedereen het virus zal gaan krijgen
 • Het te hopen is dat dit ook een verkiezingsbelofte is
 • Namelijk hij meerdere beloftes niet heeft waargemaakt
 • Het voor nu wel weer genoeg is

 

Wist u dat ..... (12 maart 2020)

 • De waarschuwinszin boven deze rubrek vanaf nu vervallen is
 • Iedereen wel weet dat hier veel zin en (soms) onzin beschreven wordt
 • Willy als trainer gister de mouwen eens goed opstroopte
 • hij dit gelukkig niet niet met zijn trainingsbroek deed
 • deze al kort genoeg was
 • Sander ander verplichtingen had 
 • Sander wel met een keezbord aankwam
 • hij dit niet had gewonnen
 • IJmond nu zelf over een echt keezbord beschikt
 • Menno binnenkort Carel aan de deur kan verwachten
 • Carel dan niet voor een kopje koffie komt
 • Gespreide betaling dan ook niet meer mogelijk is
 • Menno zich voordat het zover is echter zeer verdienstelijk kan maken
 • alle 4 bestuurdleden gisteren aan de training mee deden
 • Ron en Folkert het einde echter niet haalden
 • Jacques wel wil dat Folkert voortaan ene beetje op tijd komt
 • het wel belangrijk is dat je 28 maart vrij houdt
 • woensdag a.s een belangrijke jaarvergadering is
 • het jubileum dan ook op de agenda staat
 • het goed is om daar vast over na te denken
 • ieder voor zich zelf moet bedenken wat hij wel, of niet wil
 • ook de wijziging van het Huishoudelijk reglement op de agenda staat
 • de 6 hiervoor geschreven (cursieve) zinnen inmiddels zijn ingehaald door de actualiteit
 • in het kader van de bestrijding van het coronavirus alle activiteiten t/m eind maart zijn geannuleerd
 • dit dus ook geldt voor de jaarvergadering, de trainingen, de nazit en alle KNVB-wedstrijden
 • alle IJmonders nu voorlopig dus andere activiteiten kunnen/moeten ondernemen
 • het gelukkig nog wel mogelijk blijft om elkaar digitaal te blijven opzoeken
 • de WhatsApp-groep hiertoe voldoende mogelijkheden biedt
 • trainer Sander dus iets langer dan 1 week de tijd heeft om een zware training voor te bereiden
 • hij wellicht ook een "online"-training kan verzorgen
 • dat dan zeer modern zou zijn
 • zelfs de thema-bijeenkomst waar Aad en Menno naar toe zouden gaan, werd afgelast
 • het afscheid van Henk M inmiddels achter de rug is
 • er helaas geen IJmonders bij aanwezig waren
 • Henk W er pas zaterdagavond laat aan dacht
 • het toen dus al te laat was
 • voor alle mensen die er wel bij hadden willen zijn, maar niet konden gelukkig nog foto's zijn
 • deze hieronder zijn te bewonderen
 • IMG 20200313 WA0003 
 • IMG 20200313 WA0004

Schermafbeelding 2020-03-12 om 12.25.46.png

Wist u dat ..... (5 maart 2020)

 • deze pagina zeer geliefd is
 • volgens de secretaris van IJmond dit de meest gelezen pagina van deze site is
 • je dit kunt lezen in de aan de leden toegezonden stukken over de jaarvergadering op 18 maart
 • je als lid ook de overige stukken hebt ontvangen 
 • er op de agenda naast de gewone onderwerpen een bijzonder onderwerp staat vermeld
 • het hier betreft gaat over: discussie over het 50-jarig jubileum
 • je je hier vast op kunt voorbereiden
 • je er rekening mee moet houden dat 'niets gaat vanzelf' hierbij van toepassing is.
 • er gisteren een pittige training op het programma stond
 • trainer Sander hier dan ook een hele week over na had kunnen denken
 • Sander er volgende week niet is
 • hij dan bij zijn dochter is die voor haar C-diploma moet afzwemmen
 • wij benieuwd zijn wie de honneurs dit keer waarneemt
 • de Henken elkaar afwisselen op de woensdag
 • vorige keer Henk P en Henk M aanwezig waren
 • het dit keer Henk P en Henk W waren
 • Henk W op de fiets was gekomen en gegaan
 • dit te maken had met het feit dat hij op tijd voor zijn medicatie thuis moest zijn
 • dit geen bier betrof
 • Henk W zelfs tijdens de nazit aan het 0% bier zat
 • dat natuurlijk wel genoeg zegt
 • Fred ook weer aanschoof voor de nazit
 • hji met de auto en met de fiets was gekomen
 • dit misschien in eerste instantie vreemd klinkt, maar toch waar is
 • hij namelijk zijn fiets in de auto had meegenomen; deze op het parkeerterrein had geparkeerd en toen naar DEM is komen fietsen
 • de logica hiervan bij Fred kan worden nagevraagd
 • dit wel inhield dat Folkert weer alleen naar huis moest fietsen
 • Jeroen ook weer eens meedeed aan de training
 • hij als laatste aanschoof en direct van zich liet horen
 • hij in dat opzicht op Menno lijkt
 • Jeroen een geheel eigen visie heeft op het voetbalgebeuren
 • hij dat ook luid en duidelijk verkondigt
 • de KNVB het daarbij menigmaal moet ontgelden
 • de voorzitter en de secretaris door afwezigheid schitterden
 • zij echter wel een zeer goede reden hadden voor hun afwezigheid
 • zij naar een scheidsrechtersbijeenkomst in Amsterdam gingen
 • wij benieuwd zijn naar de output van die bijeenkomst
 • wij daar op 18 maart vast wel over zullen horen
 • dan namelijk de algemene jaarvergadering op het programma staat
 • de grote vraag natuurlijk ook is of "HIJ" daar ook aanwezig zal zijn
 • de vraag stellen hem eigenlijk ook al gelijk beantwoorden is
 • "HIJ" namelijk geen lid meer is sinds 2020
 • Rafael even aanschoof, maar daarna naar Tata vertrok
 • hij later op de avond vast last heeft gekregen van een virus
 • dat het Utrecht-virus geweest moet zijn
 • zijn cluppie AJAX namelijk uit de beker werd geknikkerd door Utrecht
 • Jay vooraf meldde dat hij wel kwam trainen, maar dat dat binnen zou zijn
 • hij namelijk nog maar net van de griep was hersteld
 • wij hopen dat dat de "echte" griep betrof
 • er anders volgende week waarschijnlijk diverse IJmonders in quarantaine moeten
 • Aron zijn kaartgemiddelde weer heeft opgevijzeld
 • hij deze week een wedstrijd had gefloten waarin hij maar liefst 8 gele en 2 rode kaarten had uitgedeeld
 • Aron op deze manier waarschijnlijk als "strenge" scheidsrechter bekend zal staan
 • hij daarmee in het voetspoor treedt van de strenge rapporteurs
 • Martien M ook weer terug was 
 • hij zaterdag as. zijn verjaardag viert
 • zijn broer Henk M dan afscheid neemt
 • dit het afscheid betreft als basketbalscheidsrechter
 • Henk vanaf 19.00 uur in de sporthal De Walvis is te bewonderen
 • Pim, Jacques en Wil nog niet zijn genoemd
 • zij in oplopende leeftijd zijn vermeld
 • Jacques deze maand een mooi rond getal wordt
 • zijn leeftijd tussen die van Pim en Wil in ligt
 • speciaal voor Jacques de wist u dat hier stopt
 • de redacteuren iedereen alleen nog een prettig en sportief weekend toewensen

Schermafbeelding 2020-03-05 om 14.00.56.png

Wist u dat .... (27 februari 2020)

 • de "vroege" redacteur ditmaal in gebreke is gebleven
 • wij niet hopen dat hij getroffen is door de griep
 • trainer Sander daardoor wel werd getroffen
 • hij de training dan ook dit keer niet zelf kon verzorgen
 • Jacques gelukkig wel de honneurs kon waarnemen
 • hij zelf nog te geblesseerd was om zelf te trainen
 • hij weer een "ouderwetse" Mart-warming-up in petto had
 • de aanwezigen dat bijzonder op prijs stelden
 • de ook aanwezige Aron nog probeerde een deel van de training over te nemen
 • Jacques zich echter niet zo makkelijk van zijn troon liet stoten
 • er voor Aron vast nog wel een andere mogelijkheid komt
 • Aron zijn statistieken weer had bijgewerkt
 • deze er als volgt uitzien: 53 wedstrijden, 11 strafschoppen, 287 doelpunten, 83 gele kaarten en 10 directe rode kaarten
 • Aron dus weer lekker bezig is
 • ook Jay zijn statistieken goed bijhoudt
 • Jay dat zelfs doet via een smartwatch en een bijbehorende app
 • de jeugd dus goed en modern bezig is
 • ook Ruud weer goed bezig was
 • hij zonder Ed was gekomen
 • Ed namelijk dit keer andere verpichtingen had
 • hij zijn vrouw moest verzorgen
 • deze door een fietsongeval haar arm had gebroken
 • Ed als geen ander weet hoe dat voelt
 • wij de vrouw van Ed en de schoonmoeder van Ruud een voorspoedig herstel wensen
 • ook Henk W. in de ziekenboeg is beland
 • hij zich voor de training via de app afmeldde
 • Henk voor de 2e achtereenvolgende keer afwezig was
 • datzelfde gold voor Martien M.
 • de griep dus ook bij IJmond zijn sporen nalaat
 • Piet echter voor de 3e achtereenvolgende keer aanwezig was
 • hij ditmaal aanwezig was in verband met zijn positie als kascontrolecommissielid
 • Piet dat samen met Jacques deed
 • zij samen tot de conclusie kwamen dat de penningmeester de zaken goed op orde had
 • alle leden dit zelf ook kunnen constateren tijdens de komende algemene ledenvergadering
 • deze op woensdag 18 maart wordt gehouden
 • wij daar dan vele leden hopen te zien
 • er namelijk wel enkele belangrijke punten op de agenda staan
 • een daarvan het COVS-lidmaatschap is
 • Carel zijn laatste rapport had meegebracht
 • dit rapport van rapporteur Rein maar liefst uit 9 pagina's bestond
 • de nazit dan ook voor een groot deel bestond uit lezen
 • rapporteur Rein het weer vooral over de fluit (fluitsignaal) van Carel had
 • hij daar de vorige keer ook al over viel
 • Carel nog wel een nieuwe fluit had aangeschaft
 • deze kennelijk ook niet in goede aarde viel bij de rapporteur
 • Jay Carel adviseerde om de volgende keer een THunder-fluit te gebruiken
 • de commentaren na het lezen van het rapport eensluidend waren
 • rapporteurs op deze wijze scheidsrechters niet motiveren
 • de KNVB zich toch eens zou moeten beraden op een andere vorm van rapporteren
 • het nu af en toe teveel afhankelijk is van de rapporteurs die je krijgt en niet altijd even positief en transparant is
 • de scheidsrechters deze week ook een tussenstand ontvingen
 • deze tussenstand geheel geanonimiseerd was
 • je door de wijze van rapporteren en berekeningen echter nog niet weet waar je aan toe bent
 • enkele IJmonders dan ook verzuchtten dat dat vroeger wel het geval was
 • Folkert en Fred wel tegelijkertijd, maar niet samen naar huis gingen
 • Fred namelijk voor de 2e achtereenvolgende keer niet met de fiets was gekomen
 • Henk P een garage aan de Spoorsingel te koop heeft
 • hij deze graag aan de man of vrouw wil brengen
 • geinteresseerden zich bij Henk P kunnen melden
 • Henk op woensdag altijd aan de bar is te vinden
 • de "late" redacteur het voor nu wel genoeg vindt
 • hij iedereen een prettig en mooi weekend toewenst

 

Wist u dat .... (20 februari 2020)

 • op voorhand een dank aan Henk P verschuldigd is
 • hij de honeurs waarnam toen Jacques zich moest voorbereiden op het handhaven van de veiligheid van het land
 • Martien het namelijk moest laten afweten
 • hij zich net als Henk M en Henk W moest ziekmelden
 • Fred daarentegen weer verscheen
 • hij nog niet van alle ziektekiemen verschoond was
 • dit ook voor Menno gold
 • zijn niesbui niet voor de poes was
 • hij er toch in slaagde om 30 ronden in de Fifa-test ted halen
 • dat maar liefst 50% meer was dan de vorige keer
 • Ruud veel meer deed dan hij als "haas" had moeten doen
 • hij samen met Pim de volledige 40 ronden uitliep
 • de volgende test voor april gepland staat
 • er dan hopelijk nog meer IJmonders aanwezig zullen zijn
 • er voor de tweede opvolgende keer werd geklaverjast en gekeezt
 • Menno door Willy werd "gedwongen" om te klaverjassen
 • Sander en Jay toen als enige 2 met elkaar gingen keezen
 • zij later nog gezelschap kregen van Ron (toen deze door Fred bij het kaarten werd afgelost)
 • Ron, Sander en Jay toen aan "trio-keezen" deden
 • Michael de uiteindelijke winnaar van de avond werd (met 3388 punten)
 • hij dus als eerste een mooie prijs mocht uitkiezen
 • de uitslag er verder als volgt uitzag: 2e Fred/Ron (3323), 3e Menno (3227), 4e Piet (2887), 5e Willy (2846), 6e Rafael (2677), 7e Folkert (2587) en 8e Henk P (2476)
 • Henk P tijdens het klaverjassen meerder keren "meneer" werd genoemd
 • hij hier zo van geschrokken was dat hij laatste werd
 • de schuldige gastspeler Jacques was
 • deze rubriek speciaal voor Jacques hier nu eindigt
 • de rubriek voor de overige lezers hier nog even verdergaat
 • de datum van het afscheid van Henk M dichterbij komt
 • dit op zaterdag 7 maart as. plaatsvindt in De Walvis
 • het leuk zou zijn als Henk onder grote belangstelling zijn laatste fluittonen kan laten horen
 • Aron toch nog wat wijzigingen had voor de aanstellingen
 • deze inmiddels op de site zijn geplaatst
 • hieruit wel blijkt dat er de komende 2 weken maar een beperkt programma is
 • Carel vol spanning uitkijkt naar zijn rapport van afgelopen zaterdag
 • wij voor Carel hopen dat dat een gouden rapport wordt
 • wij echter vrezen dat de rapporteur alleen goud in zijn naam heeft staan
 • IJmond ook op Facebook is te bewonderen
 • dit mogelijk is via: https://nl-nl.facebook.com/pg/COVS-sv-IJmond-1437124709875106/posts/

Schermafbeelding 2020-02-20 om 13.26.55.png

Wist u dat .... (13 februari 2020)

 • het bestuur bij de ALV met een voorstel komt om het huishoudelijk reglement aan te passen
 • het bestuur wil de leden de keuze bieden dat het lidmaatschap van IJmond aan de COVS wordt gekoppeld of dat men 'alleen' maar lid van IJmond wil zijn.
 • nadere details bij het voorstel bekend worden
 • je op 19 februari je baanschoenen mee moet nemen
 • dan namelijk de (aangepaste) Fifa-test wordt gehouden
 • we benieuwd zin wie deze test helemaal uitloopt
 • er daarna wordt geklaverjast en gekeest
 • er gisteren te weinig deelnemers waren om om de prijzen te spelen
 • er voor iedereen dus volgende week een herkansing is
 • er nu informeel aan 1 tafel werd geklaverjast en aan een tafel werd gekeest
 • dit wel gezellig was
 • Piet nu wel opnieuw avondpermissie aan Greetje moet vragen
 • dit hopelijk geen probleem oplevert
 • ook voor Hessel er dus een herkansing is
 • Hessel aan de keeztafel aan Sander was gekoppeld
 • zij het moesten opnemen tegen Jay en Menno
 • het dus bijna een jongerkeeztafel was
 • we ons afvragen hoe het met Fred is
 • hij hopelijk niet door het Corona virus is getroffen
 • de redacteur contact heeft opgenomen met Fred
 • inmiddels duidelijk is dat Fred is getroffen door een ander virus
 • het een oud-Hollands-griepvirus is
 • Fred wel aan de beterende hand is
 • wij hem dan ook volgende week weer hopen te verwelkomen op het DEM-terrein
 • Jacques de vorige rubriek toch nog iets te lang vond
 • hij naar eigen zeggen nog steeds te veel moest scrollen
 • wij hopen dat we Jacques deze week van de perfecte lengte kunnen voorzien
 • Ron ietwat verstrooid begint te raken
 • dit waarschijnlijk met zijn leeftijd heeft te maken
 • Menno daar af en toe ook last van heeft
 • hij nu al voor de 2e opeenvolgende week Jay Pim noemde
 • dit een nieuwe variant lijkt te worden op de al langer bestaande Jacques-Carel-verwisseling
 • Folkert vertelde dat hij zijn schoonvader al eerder kende dan zijn vrouw
 • dat zeer opvallende genoemd mag worden
 • dit te maken heeft met het feit dat de schoonvader van Folkert onderwijzer op een school was
 • Ruud ook iets opvallends heeft met zijn schoonvader
 • Ruud zijn schoovader bijna wekelijks naakt ziet
 • dat ook best bijzonder is te noemen
 • wij benieuwd zijn naar andere opvallende weetjes over schoovaders of schoonmoeders
 • de keezers en klaverjassers gisteren niet alleen oog hadden voor hun spel
 • zij ook met een schuin oog naar de wedstrijd van AJAX keken
 • Henk W., Henk M en Henk P een ding gemeen hebben
 • dat niet alleen hun voornaam is
 • zij allen ook van Hertog Jan houden
 • barkeeper Martien weer heel wat Hertog Jannetjes door zijn handen heeft laten gaan
 • Willy Willy er daarvan ook een paar voor zijn rekening nam
 • Willy hier dit keer verder geen opmerkingen over kreeg
 • de redacteuren een ieder weer een prettig en sportief weekend toewensen
 • wellicht wel rekening moet worden gehouden met storm Dennis
 • deze hopelijk minder fel is dan zijn voorganger  
 •  Schermafbeelding 2020-02-13 om 10.50.52.png

Wist u dat .... (6 februari 2020)

 • je op 19 februari je baanschoenen mee moet nemen
 • we dan namelijk de voor IJmond aangepaste FIFA-test gaan lopen
 • we benieuwd zijn wie deze geheel kan uitlopen
 • Ruud zich al als haas voor Menno heeft aangemeld
 • via de volgende link alles te lezen is over de "normale" FIFA-test
 • https://www.dutchreferee.com/fifa-fitness-test-for-referees/
 • er volgende week klaverjassen en keezen is
 • het bestuur gisteravond het verzoek kreeg een keezbord aan te schaffen
 • het bestuur onmiddellijk positief antwoordde
 • dit ook mogelijk was doordat het voltallige bestuur aanwezig was
 • Sander als raskeezer de eer heeft om het nieuwe keezbord te mogen aanschaffen
 • Sander natuurlijk als geen ander weet wat een goede keezer nodig heeft
 • Menno soms zijn administratie prima op orde heeft
 • de concept notulen snel weer 'boven water' waren
 • de secretaris dan ook weer met een blij gezicht rondloopt
 • hij Menno dus zeer dankbaar mag zijn
 • Pim vandaag huiseigenaar wordt
 • hij dat gister al vierde met een rondje te geven
 • Folkert en Ruud een miscommunicatie over een bierglas hadden
 • het bierglas hiervan het slachtoffer werd
 • nieuwe bezems schoon vegen
 • Ed volop in de scherven zat
 • wij hopen dat het bekende spreekwoord opgaat
 • Henk W gelukkig wel aanwezig was
 • het ziekenhuisbezoek van 1 dag daarvoor dus geen roet in het eten gooide
 • Fred zich helaas wel ziek moest afmelden
 • Fred dit niet in de groepsapp deed, maar persoonlijk bij zijn fietsmaat Folkert
 • wij hopen dat Fred volgende week weer van de partij kan zijn
 • zijn historisch besef zo af en toe best wel handig is
 • Jeroen, Ron en Pim gisteren druk in de weer waren met contact met elkaar te maken
 • dat in eerste instantie niet echt goed lukte
 • een paar batterijen wonderen verrichtte
 • Ron namelijk een headset had meegenomen voor het trio
 • deze headset hen in staat moet stellen goed contact met elkaar te hebben tijdens wedstrijden
 • het IJmond-trio voor feesten en wedstrijden te huur is
 • het trio te boeken is onder de naam "JePiRo"
 • Henk M. op zaterdag 7 maart zijn afscheidswedstrijd fluit
 • hij dan vanaf 17.00 uur te bewonderen is in sporthal De Walvis te Beverwijk
 • wij hopen dat daar ook enkele IJmonders bij aanwezig zullen zijn
 • zijn broer Martien er in ieder geval niet bij is
 • Martien die dag zijn verjaardag viert
 • Jacques die maand ook zijn verjaardag viert
 • dat een bijzondere avond lijkt te gaan worden
 • daar ook zeker en vast diverse IJmonders bij aanwezig zullen zijn
 • Willy het gisteren zwaar te verduren had
 • hij door beide gebroeders Martens werd "aangevallen"
 • Henk M hem met een "chipsfoto" confronteerde
 • Martien M hem bij de toppers qua alcoholgebruik inschatte
 • Willy kort daarna schokschouderend op zijn fiets naar Uitgeest vertrok
 • hij dat nog niet in korte broek deed
 • wij echter niet verbaasd zullen opkijken als dat binnenkort anders zal zijn
 • er gisteren volop werd gediscussieerd over de scheidsrechtersbal
 • de meningen waren verdeeld over 2 punten
 • de eerste was of de ontvanger de bal meerdere keren mocht spelen
 • en de tweede was of de ontvanger een geldig doelpunt kon maken uit de scheidsrechtersbal
 • het antwoord uiteindelijk door Folkert bij elkaar werd gegoogeld
 • dit antwoord is te vinden op de pagina's 39 en 40 van het spelregelboek
 • het antwoord op de eerste vraag "ja" is
 • het antwoord op de 2e vraag "nee" is, mits er geen andere speler de bal heeft geraakt
 • het spelregelboek hierover namelijk letterlijk het volgende zegt: Als de bal in het doel gaat zonder door ten minste twee spelers te zijn geraakt wordt het spel hervat met
  • • een doelschop als de bal in het doel van de tegenpartij gaat;
  • • een hoekschop als de bal in het eigen doel gaat.
 • deze rubriek ditmaal iets minder lang is dan de vorige keren
 • dit op verzoek van Jacques is
 • hij liever niet teveel wil scrollen op zijn telefoon
 • wij hopen dat Jacques met de lengte van deze rubriek tevreden is
 • wij iedereen weer een prettig en sportief weekend toewensen

 

Schermafbeelding 2020-02-06 om 10.21.32.png

Wist u dat .... (30 januari 2020)

 • de waarschuwingszin hierboven nu eigenlijk wel verwijderd kan worden
 • Ruud niet de voorzitter wil worden van de groep: 'haal ... terug'
 • Menno daar vermoedelijk wel voor 'in' is
 • Fred vermoedelijk de wekker niet had gezet
 • het ook mogeijk is, dat hij nog steeds met een rapport bezig is van 2019
 • wij ervan uitgaan dat Fred volgende week gewoon weer van de partij is
 • dat van Henk W nog maar de vraag is
 • Henk namelijk de dag ervoor naar het ziekenhuis moet en hij nog niet weet hoe hij zich daarna voelt
 • wij Henk sterkte toewensen en hem toch op de training hopen te zien
 • Rafael de laatste tijd laat zien dat hij over een opmerkelijk historisch besef beschikt
 • hij zelfs Henk W. de loef afsteekt
 • er gisteren ook het historisch besef van Fred nodig was
 • het dan ook bijzonder jammer was dat hij niet verscheen
 • het wekelijkse "Google-moment" dit keer ging over de vraag of er een registratieplicht voor boten bestaat
 • het antwoord te gecompliceerd is om hier weer te geven
 • hieruit maar wel weer blijkt dat het tijdens de nazit niet alleen maar over voetbal of scheidsrechteren gaat
 • Aron gisteren weer een tas met shirts had meegenomen
 • diverse IJmond-leden weer met mooie shirts naar huis gingen
 • wij ons afvragen hoeveel shirts Aron wel niet heeft
 • wij niet verwachten dat hij volgende week weer met een tas vol komt
 • hij anders een nieuwe naam verdient
 • dat Sinterklaas Aron is
 • het jammer was dat Aron niet aan de training kon deelnemen
 • een vervelende knieblessure hiervan de oorzaak was
 • wel vermeldenswaardig is dat Ron weer terug was van de wintersport
 • hij zonder blessures was teruggekeerd
 • het hele bestuur aan de training deelnam
 • het hele bestuur daarna ging vergaderen
 • zij deze klus weer binnen 30 minuten klaarden
 • dit best bijzonder is te noemen
 • Ruud en Ed ook weer aanwezig waren
 • Ruud zich enorm inhield
 • hij nog steeds zijn goede voornemens voor 2020 volgt
 • er op sommige momenten wel enkele stekeligheden op zijn lippen liggen
 • Ruud er tot nu toe redelijk in slaagt deze in te slikken
 • wij hopen dat Ruud erin slaagt alles in te (blijven) slikken
 • het volgende week al februari is
 • wij ons afvragen op welke woensdag in februari de befaamde Fifa-test wordt gehouden
 • de trainer hierover nog niet heel duidelijk is geweest
 • hij het waarschijnlijk als een verrassing wil inzetten
 • het de redactie zal verrassen als er iemand is die de "normale" test haalt
 • de KNVB wel zeer hoge eisen stelt aan haar scheidsrechters
 • dit vroeger ons inziens wel anders was
 • sommigen dan ook weer terugverlangen naar de Coopertest of de Shuttlerun-test
 • deze testen ook "gezelliger" waren dan de huidige test
 • de 2 Uitgeesters weer hun traditionele Uitgeester-hapjes bestelden
 • Willy en Jay zich deze hapjes weer prima lieten smaken
 • de overige IJmonders het over een andere boeg gooiden
 • barkeeper Martien het er maar weer druk mee had
 • hij er zijn hand echter niet voor omdraait
 • Henk W met enige regelmaat laat weten dat het goed vertoeven is in de DEM-kantine
 • Henk M. binnenkort als scheidsrechter afscheid neemt
 • hij een leuke (basketbal)wedstrijd hoopt te krijgen
 • Henk M. wel graag in beweging wil blijven
 • hem geadviseerd werd de wekelijkse trainingen bij IJmond te gaan volgen
 • Henk M. dit advies in overweging neemt
 • wij een ieder weer veel plezier wensen op de velden dit weekend

Schermafbeelding 2020-01-30 om 10.56.38.png

Wist u dat .... (23 januari 2020)

 • Willy zijn welverdiende prijs 'opkomstlijst 2019' van Menno in ontvangst heeft genomen
 • Menno voor Willy een speciale bierprijs had meegenomen
 • Willy niet alleen met bier, maar ook met een extra shirt naar huis ging
 • Aron weer zo goed was om 3 van zijn KNVB-shirts aan sv IJmond te doneren
 • de aanwezigen daar gretig gebruik van maakten
 • naast Willy ook Jeroen en Menno tot de gelukkigen behoorden
 • zij respectievelijk een roze, groen en lichtgeel shirt aan hun collectie konden toevoegen
 • Aron te kennen gaf dat hij van elk jaar nieuwe shirts aanschaft van zijn scheidsrechtersvergoeding
 • de opkomst over 2020 vorige week enkele "formulefoutjes" bevatte
 • Jacques wat dat betreft ook zeer scherp is
 • de lijst weer is bijgewerkt
 • er op dit moment maar liefst 5 koplopers zijn
 • Willy Willy daar niet toe behoort
 • hij echter nog 50 weken heeft om zijn achterstand in te lopen
 • Carel en Ron door het grote verkeersinfarct van dinsdag jl. waren getroffen
 • de brainstormsessie met de clubs uit de IJmond dan ook helaas geen doorgang kon vinden
 • Jacques de enkeling die toch naar de DEM-kantine was gekomen opving
 • Menno in zijn rol als onbezoldigd adviseur van het bestuur aanraadde een WhatsApp-groep voor de deelnemers te creeren
 • Menno ook alweer zijn eerste rapport van 2020 had ontvangen
 • hij hiermee de eerste van IJmond was
 • de "deskundigen" hun oog over het rapport lieten gaan
 • de conclusie was dat het gewoon een prima rapport genoemd kon worden
 • Jay ook aanwezig was
 • hij echter niet aan de training deelnam
 • hij een afspraak bij av DEM had, maar later nog wel aan de IJmond-tafel aanschoof
 • trainer Sander heeft laten weten dat de Fifa-test in februari op het programma staat
 • dit de "aangepaste" versie zal zijn
 • voorzitter Carel net als Jay niet aan de training deelnam
 • Carel hiervoor echter een andere reden had
 • Carel elk jaar voor zichzelf evalueert of hij doorgaat of niet
 • dit zowel geldt voor zijn scheidsrechters- als zijn normale loopbaan
 •  Henk W. dit keer niet door zijn vaste chauffeur naar huis werd gebracht
 • Henk in het kader van mantelzorg op tijd thuis moest zijn
 • hij dan ook op de fiets was gekomen en gegaan
 • Henk de taak op zich had genomen om zijn Irene op tijd in te smeren
 • wij ons afvragen waarmee hij dat heeft gedaan
 • Rafael nog steeds wel wat last heeft van zijn nieuwe heup
 • hij nu niet meer verwacht nog dit seizoen in actie te komen
 • hij echter wel gewoon langskomt voor de nazit
 • dit nog steeds niet geldt voor "HIJ"
 • HIJ dan ook zijn toegezegde verrassing aan zijn neus voorbij ziet gaan
 • een andere verrassing zich afgelopen vrijdag afspeelde in de kapsalon van Aad
 • daar vrijwel tegelijkertijd Sander en Menno door Aad onder handen werden genomen
 • het resultaat voor iedereen gisteren zichtbaar was
 • Folkert al snel opmerkte dat het "matje" bij Sander was verdwenen
 • er diverse IJmonders bij de wedstrijd DEM - ADO aanwezig waren
 • zij zich verspreid rondom het veld hadden opgesteld
 • Jeroen en Pim graag een trio met Ron vormen
 • Ron naar verluidt zelfs trilvlaggen voor het trio heeft "gekocht"
 • wij ons afvragen wie de vlag het meest zal laten trillen
 • de VAR nog altijd voor discussies zorgt
 • via de volgende link gekeken kan worden naar een recent "VAR van de week-moment": https://www.knvb.nl/nieuws/scheidsrechters/arag-knvb-var-moment/58944/arag-knvb-var-moment-van-de-week-var-ziet-penalty  
 • de redacteuren iedereen weer een fijn en sportief (voetbal)weekend toewensen

Schermafbeelding 2020-01-23 om 13.45.04.png

Wist u dat .... (16 januari 2020)

 • dit een bijzondere versie is
 • hieronder allereerst de eindstand van de opkomst lijst over 2019 is te zien
 • je hierbij kunt zien dat Wil, Menno en Henk de winnaars zijn over 2019
 • er daarna een overzicht volgt over de winnaars van de afgelopen 8 jaar
 • dan de ranglijst aller tijden is te zien (waar sta jij?; wie ga jij in 2020 passeren?)
 • tot slot het begin van 2020
 • er volgende keer weer een normale versie is van wistudat
 • wij ervan uitgaan dat de nummer 1 van 2019 volgende week alsnog een passende beloning ontvangt
 • Folkert na 6 weken afwezigheid weer helemaal terug is
 • hij alle hierna volgende overzichten onmiddellijk na thuiskomst heeft samengesteld en op de site geplaatst
 • Folkert dus duidelijk geen last heeft gehad van een jetlag

 

Schermafbeelding 2020-01-16 om 13.25.47.png

 

 

Schermafbeelding 2020-01-16 om 13.23.24.png

 

Schermafbeelding 2020-01-16 om 13.22.25.png

 

Schermafbeelding 2020-01-16 om 13.26.20.png

Wist u dat .... (9 januari 2020)

 • dit de allereerste wistudat van 2020 is
 • er dit jaar (hopelijk) nog vele zullen volgen
 • wij hopen dat het voor alle IJmonders een in alle opzichten mooi en gezond jaar zal worden
 • trainer Sander voor een deel ook aan dat laatste kan bijdragen
 • de trainingen namelijk aan de gezondheid bijdragen
 • het (goede) voornemen van Menno is om dit jaar 10% meer inzet te tonen tijdens de trainingen
 • hij daar de eerste tranining al volop in is geslaagd
 • wij ook op goede voornemens van de andere IJmonders rekenen
 • een daarvan hopelijk het voornemen is om veelvuldig te komen trainen dit jaar
 • onze trainer de kerst heeft gehaald
 • hij ook met enige spanning uitkeek naar de eerste training van het nieuwe jaar
 • de vorige trainer daar namelijk minder goede herinneringen aan bewaart
 • de voorzitter tijdens zijn nieuwjaarsspeech achteruit- en vooruitblikte
 • hij ook meldde dat "HIJ" helaas niet meer zal verschijnen
 • wij dat uiteraard zeer betreuren
 • "HIJ" dat ook zal betreuren nu de vereniging nog iets leuks voor hem in petto had
 • "HIJ" nu niet zal weten wat dit leuks inhoudt
 • daarvoor het lidmaatschap wel een voorwaarde is
 • de prijswinnaar van de opkomstlijst 2019 niet aanwezig was
 • hij lekker van het zonnetje in Marokko aan het genieten was
 • hij volgende week hopelijk kan gaan genieten van zijn welverdiende prijs
 • wij het bestuur oproepen om dit niet te vergeten
 • wij ook verwachten dat de nummers 2 en 3 in het zonnetje worden gezet
 • er nog vrijwel geen aanstellingen zijn voor komend weekend
 • alleen Aron, Jay en Menno actief zijn
 • Aron en Jay bij AZ optreden
 • de ene als scheidsrechter en de andere als assistent te zien zal zijn op het jeugdcomplex in de Wormer
 • Menno naar Alphense Boys O17 tegen PSV O17 moet (beker) 
 • Folkert vanaf volgende week weer op Nederlandse bodem zal zijn
 • hij dan vast wel weer even moet gaan wennen aan de Nederlandse temperaturen en omstandigheden na 6 weken Bali
 • Fred wel gelukkig zal zijn met de terugkeer van Folkert
 • hij dan niet meer helemaal alleen naar huis hoeft te fietsen
 • erelid Piet ook aanwezig was op de nieuwjaarsbijeenkomst
 • Piet een van de 3 ereleden van sv IJmond is
 • de andere 2 Gerrits Jeursen en Janko Stumpe zijn
 • Ron zich afvroeg waarom er geen wistudat was in de kerstvakantie
 • de redacteur meldde dat ook redacteuren recht hebben op verlof
 • Jay fanatiek aan de training begon
 • hij echter in een oude val trapte
 • deze het beste getypeerd kan worden met het bekende spreekwoord "hardlopers zijn ...."
 • Jacques gelukkig ook weer aan de training deelnam
 • dit alweer enige tijd geleden was
 • Jacques heel rustig begon, maar redelijk voorin eindigde
 • dit een goed vooruitzicht is
 • barkeeper Martien zo blij was om de trainer te zien dat hij deze zelfs kuste
 • wij ons afvragen waar dit verder nog toe gaat leiden
 • Martien de overige IJmonders op "normale" wijze een gelukkig nieuwjaar wenste
 • Henk W een zeer goed werkend geheugen heeft
 • hij samen met Fred bijna alles kan oplepelen over de geschiedenis van Beverwijk
 • wij Henk aanraden lid te worden van de historische kring
 • ook Rafael geinteresseerd is in histrorie
 • hij zelf een historische auto uit Spanje heeft laten importeren
 • dit een echte collectors-item is
 • een ieder de opvallende gele bolide af en toe in Heemskerk kan zien rondrijden
 • Rafael vaak rondjes doet rond de kapsalon van Aad
 • hij wellicht ook aan Aad kan vragen om weer lid te worden van sv IJmond
 • de redacteur een ieder een prettig weekend wenst

 

Wist u dat .... (19 december 2019)

 • de allerlaatste training van 2019 gisteren in goede weersomstandigheden is afgewikkeld
 • het aantal trainende leden wel onder het niveau van de week ervoor lag
 • trainer Sander echter wel (gedeeltelijk) het "apekooi-verzoek" had gehonoreerd
 • het laatste deel van de training hierdoor werd ingevuld
 • Menno dit deel won
 • hij hiermee uitermate tevreden was
 • Menno soewieso tevreden is over zijn trainingsinzet
 • de trainer na afloop in het zonnetje werd gezet
 • hij een aantal lekkernijen kreeg aangeboden
 • het er zoveel waren dat hij deze niet eens zelf allemaal mee kon nemen naar huis
 • hij hiervoor hulptroepen moest inschakelen
 • er ook nog enkele andere personen een attentie kregen aangeboden
 • Willy Willy hiervoor verantwoordelijk was
 • Willy zelf ook in de prijzen viel
 • hij de eerste plek behaalde van de opkomstlijst 2019
 • Willy hiervoor zelf nog geen prijs voor in ontvangst mocht nemen
 • dat zeer waarschijnlijk bij de eerste training van 2020 zal gebeuren
 • Willy er dan echter zelf niet bij is
 • hij dan in Marokko vertoeft
 • dit in het kader is van de bestuursvakanties
 • Willy degene is die de rij sluit
 • alle bestuursleden halverwege januari 2020 dan eindelijk weer tegelijkertijd in Nederland zijn
 • dat alweer einge tijd geleden is
 • wij ons afvragen hoe de laatste bestuursvergaderingen zijn verlopen
 • 'het bestuur waarschijnlijk gebruik maakt van moderne technieken zoals Skype
 • Menno en Henk W de nummers 2 en 3 op de opkomstlijst zijn geworden
 • wij verwachten dat het bestuur hen ook op passende wijze zal honoreren
 • "HIJ" er ook was op de laatste nazit van 2019
 • het jaar dus op goede wijze kon worden afgesloten
 • wij er ook vanuit gaan dat "HIJ" er ook bij is tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar
 • dat op woensdag 8 januari zal zijn
 • er dus 2 weken geen trainingen zullen zijn
 • dat voor IJmond-begrippen best lang is te noemen
 • Aron zijn statistieken weer had bijgewerkt
 • zijn totaalscores voor dit seizoen er t/m heden als volgt uitzien
 • 38 wedstrijden, 207 doelpunten, 9 strafschoppen, 80 kaarten (7x direct rood)
 • Aron hiermee qua wedstrijden niet de nummer 1 is
 • die eer namelijk naar Willy gaat
 • Willy al 85 wedstrijden op zijn conto heeft staan
 • Aron voor het overige wel koploper genoemd kan worden
 • de redacteur iedereen prettige feestdagen en een in alle opzichten goed en gezond 2020 toewenst
 • er later misschien nog wel meer volgt

Wist u dat .... (12 december 2019)

 • de eennalaatste training van 2019 gisteren bijzonder goed werd bezocht
 • trainer Sander dan ook in zijn nopjes was
 • Jeroen zijn zijn zoon Chris had meegenomen
 • Chris weer als vanouds meedeed
 • dit echter niet gold voor het keezen
 • Chris daar tegen 2 nederlagen aanliep
 • hij daarmee de poedelprijs won
 • wij hopen dat de laatste training van het jaar ook goed bezocht gaat worden
 • wij tevens hopen dat trainer Sander gehoor geeft aan de oproep voor een "apekooi-training"
 • als Willy, Menno en Henk W komen zij nummer 1, 2 en 3 worden op de opkomstlijst
 • Pim ook weer eens aan de training deelnam
 • hij zich helaas voor zijn wedstrijd van zaterdag jl. ziek moest afmelden
 • Pim toen door de weekenddienst aan een soort kruisverhoor werd onderworpen
 • hij zich daardoor nog zieker begon te voelen
 • Wily deze zaterdag bij Jong Hercules moet fluiten
 • hij daar de wedstrijd van het eerste gaat leiden
 • er dan vast wel enkele IJmonders langs het veld zullen staan
 • er gisteren ook weer geklaverjast werd
 • Ron de eerste prijs won (met 3368 punten)
 • de overige prijzen naar Michael (3218), Henk W (3208), Piet (3024), Wil (2754), Jacques (2666), Fred (2582) en Henk P. (2316) gingen
 • een ieder weer een leuke prijs mee naar huis kon nemen
 • de meeste prijzen van Aron afkomstig waren
 • hij zelf echter door afwezigheid schitterde
 • Aron zich had afgemeld ivm een wedstrijd
 • Aron ook heugelijk nieuws had te melden
 • hij was geslaagd voor de KNVB-scheidsrechterscursus
 • wij Aron hiermee uiteraard van harte feliciteren
 • hij nu als een "echte" KNVB'er door het leven gaat
 • er ook aan 1 tafel werd gekeezt
 • de opperkeezer Sander dit keer niet meedeed
 • hij vanaf de zijlijn wel de nodige adviezen verstrekte aan de keezers
 • Sander zich zelf dit weekend weer gaat wagen aan het keezen
 • dat in cafe carillon te Beverwijk zal zijn
 • Rafael voor de organisatie van het klaverjassen en keezen zorgde
 • hij zelf niet actief meedeed
 • hij nu alle tijd had voor de administratie van het geheel
 • opa Piet bijna geheel is hersteld van zijn ongelukkige val in september
 • hij met zijn Greetje alweer een vakantietocht heeft gepland
 • de reis dit keer naar Tjechie gaat
 • Piet en Greetje daar met de bus naar toe gaan
 • zij net voor Oud en Nieuw weer terug zullen zijn
 • de IJmonders het dus maar druk hebben met dat gereis
 • de "engelse drop-case" na het Sinterklaasgedicht van vorige week nu een happy end heeft gekregen
 • Ron zich uiteindelijk geheel gerehabiliteerd voelt
 • een ieder daar blij mee is
 • een bozige Ron namelijk minder plezierig is dan een blije Ron
 • Fred dit keer zeer op tijd verscheen
 • hij het dus wel kan
 • Carel daarentegen vroeg vertrok
 • wij het zeer waarderen dat hij toch kwam trainen
 • Carel als voorzitter natuurlijk altijd het goede voorbeeld moet geven
 • "HIJ" er weer niet was
 • wij hopen dat "HIJ" er wel tijdens de laatste nzait van het jaar zal zijn
 • dat voor een mooie afsluiting van 2019 kan zorgen
 • wij iedereen alvast een prettig en sportief weekend toewensen  

Wist u dat .... (5 december 2019)

 • we benieuwd zijn of Sinterklaas nog langskomt
 • er na de training gister wel schuimpjes waren
 • deze er net zo goed ingaan als Engelse drop
 • engelse drop de gemoederen bij IJmond erg bezig houdt
 • Ron namelijk opnieuw zijn pijlen richtte op Menno
 • dit nog steeds gaat over de vermeende verduistering van een zak Engelse drop
 • Menno wel een staaltje van halsstarrigheid heeft afgegeven
 • hij gewoonlijk het toppunt van meegaandheid is
 • het laatste dropje over deze kwestie nog niet is opgegeten
 • de Sint wel weer een ingezonden gedicht ontving van een van de leden
 • dit als volgt luidt:
 • de Sint heeft zitten denken
 • Wat hij Ron zou kunnen schenken
 • Ron heeft al van alles in zijn bezit
 • Ja, het is een man met pit
 • Een ding heeft hij echter nog op zijn lijstje staan
 • En dat is dat hij wil horen dat hij iets niet heeft gedaan
 • Voor Ron is dat een principiele zaak
 • Ja, dat hoor je in 2019 niet vaak
 • Ik heb Piet dan ook gevraagd een onderzoek te verrichten
 • Zonder hem verder ergens toe te verplichten
 • Piet heeft het onderzoek inmiddels afgerond
 • En zijn conclusie is niet al te bont
 • Piet heeft vastgesteld dat Ron geen verdachte of dader is in deze zaak
 • Ja, ja, zijn conclusie is helder en raak
 • Ron zijn naam is hiermee gezuiverd
 • Maar wie is het dan die huivert?
 • Dat is de man die het werkelijk heeft gedaan
 • Zijn naam schijnt door de bomen en de maan
 • De eerste letter schijnt een R te zijn
 • Maar Piet vermijdt verder alle schijn
 • Het beste is om deze zaak verder in de doofpot te doen
 • En misschien een engels dropje in iedere schoen?
 • Ron kan zich nu weer richten op zijn scheidsrechtersloopbaan
 • Hij kan er vanaf januari weer volop tegenaan
 • Met de conclusie van Piet in zijn zak
 • Voelt hij zich vast en zeker op zijn gemak
 • Hopelijk laat hij zijn fluit straks weer flink klinken
 • En kunnen de spelers daarna op zijn gezondheid en onschuld drinken
 • Folkert er de komende weken warmpjes bijzit
 • de komende 6 weken temperaturen van circa 30 graden voor hem normaal zullen zijn
 • hij daarna weer zal moeten wennen aan de winterse omstandigheden in Nederland
 • komende woensdag er weer klaverjassen en keezen is
 • Henk W van plan is om zijn prestatie van de vorige keer te gaan herhalen
 • hij er toen met een prijs vandoor ging
 • dit niet de poedelprijs was
 • Henk voor Menno ook weer een "prijs" had meegenomen
 • dit de befaamde zak engelse drop was
 • Henk deze zo diep in zijn sporttas had weggestopt dat hij deze na afloop goed moest zoeken
 • de zak dit keer geheel vol en al in de auto aan Menno werd overhandigd
 • dit wel zo veilig is
 • Michael zijn gezicht ook weer liet zien
 • hij zelfs voor de training al zijn voorkeursoefeningen naar de trainer had gezonden
 • Michael vooral graag EI-oefeningen wilde
 • trainer Sander hem op zijn wenken bediende
 • er ook een verzoek is ingediend bij de trainer om de laatste training van het jaar een "apekooi-training" te houden
 • wij van de trainer verwachten dat hij dit verzoek ook zal honoreren
 • hij anders onderscheid maakt
 • dat niet is toegestaan volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling
 • Jeroen als laatste op de training verscheen
 • hij eigenlijk wilde zaalvoetballen, maar op het allerlaatste moment besloot te gaan trainen
 • wij dit een heel wijs besluit vinden van Jeroen
 • anderen dit voorbeeld ook zouden moeten volgen
 • wij ons afvragen waar "HIJ" is
 • wij hopen dat "HIJ" zich nog wel dit jaar zal laten zien
 • er dit jaar nog 2 woensdagavonden op het programma staan
 • de top 3 opkomstlijst tussen Willy, Menno en Henk zal gaan
 • Willy de beste positie heeft
 • Henk M weer opa is geworden
 • Henk als dank daarvoor een rondje gaf
 • een ieder dat zich goed liet smaken
 • het alleen jammer was dat zijn broer Martien hier niet van kon genieten
 • de bar en de keuken dan ook weer in handen van Jacques (en later Sebastiaan) waren
 • deze maar liefst 4 "Uitgeester-hapjes" te verwerken kreeg
 • er 3 echte Uitgeesters waren die dit bestelden
 • Fred en Rafael gelukkig ook weer aanschoven voor de nazit
 • Fred voor Rafael een presentje had meegenomen
 • dit te maken had met de vorige hond van Raf
 • dat een echte Rotweiler was 
 • wij iedereen weer een prettig en sportief weekend toewensen

Schermafbeelding 2019-12-05 om 12.28.12.png

Wist u dat .... (27 november 2019)

 • er een speciale gastredacteur is deze week
 • hij naar de naam DichtPiet luistert
 • de volgende 18 regels van de DichtPiet afkomstig zijn
 • Sint en Piet zijn weer in het land
 • en Menno trainde weer als een natte krant
 • misschien was hij wel afgeleid door een lekker wijf
 • want geheel zijn lichaam en loopstijl waren stijf
 • Ook bij zijn geheugen laat hij wel eens wat steekjes vallen
 • Want de juiste naam bij een persoon vinden is net zoals lingoballen
 • Pas na een aantal pogingen is het dan eindelijk lingo
 • En noemen wij dit allen de Menno-namen--raden-bingo
 • Helaas zal Menno hierbij nooit direct mee scoren
 • Omdat wij niet gelijk de juiste naam krijgen te horen
 • Ook een buitensporige inzet bij het ontnemen van een scoringskans is niet aan Menno zijn beoordeling besteed
 • De disciplinaire  bestraffing, een rode kaart, zoals iedereen dit weet
 • Bij Menno bleef deze echter in zijn kaartenboek
 • En bleek dit andermaal voor Menno geen gesneden koek
 • Hij liet zich echter hierdoor niet door kisten
 • En wist zelfs zijn beslissing te betwisten
 • Voor Sint en Piet was dit echter duidelijk en klaar
 • En zeggen tegen Menno: beter je best doen en tot volgend jaar
 • de "normale" redacteur het vanaf hier weer overneemt
 • er gisteren slechts een select gezelschap aan de training deelnam
 • zelfs "vaste" gast Henk W zich op het laatste moment afmeldde
 • ditzelfde leek te gaan gelden voor Willy
 • hij echter op het allerlaatste moment toch nog aan kwam fietsen
 • de nummer 2 op de ranglijst al hoopvol zat te kijken
 • Willy zijn nummer 1-positie echter met hand en tand verdedigt
 • als Willy nog 3x verschijnt dit jaar, hem de eerste plaats niet meer kan ontgaan
 • Aron verstek moest laten gaan in verband met een acute spitaanval
 • de spit zich aandiende toen hij bezig was zijn sporttas in te pakken
 • het vast wel een zware sporttas geweest zal zijn
 • wij Aron een voorspoedig herstel toewensen
 • Jay ook "ziek" thuis bleef
 • hij meldde dat hij onder de medicatie zat
 • het om witte en roze pilletjes ging
 • Ruud als specialist nog adviseerde daar een blauw pilletje aan toe te voegen
 • wij vermoeden dat Jay een dergelijke pil nog niet nodig zal hebben
 • dit wellicht anders voor Ruud ligt
 • Folkert over 7 dagen naar Bali vliegt
 • hij dan 6 weken afwezig zal zijn
 • hij echter "maar" 4 trainingen hoeft te missen
 • dit wordt veroorzaakt doordat kerst en nieuwjaar dit keer op een woensdag vallen
 • zelfs sv IJmond dan niet traint
 • Rafael voor de nazit aanschoof
 • hij samen met de andere IJmonders naar de wedstrijd van Ajax keek
 • Fred dit kennelijk liever in izjn eentje vanaf zijn zitbank deed
 • hij namelijk dit keer niet kwam opdagen
 • er daar zelfs geen telefoontje van Folkert vor nodig was
 • Jacques heeft aangegeven dit jaar niet meer te trainen
 • hij echter wel gewoon naar av DEM komt
 • menig ander daar een voorbeeld aan kan nemen
 • er een andere DichtPiet is die ook een gedicht heeft aangeleverd
 • dit gedicht hieronder volgt:
 • Nu Sint weer in het land is gekomen
 • Zijn er velen die liggen te dromen
 • Sommige dromen zijn bedrog
 • Maar niet die van de scheidsrechters van sv IJmond toch?
 • Die dromen van mooie wedstrijden en een goede fluit
 • Daarmee blazen zij hun wedstrijden uit
 • Voor good-old Ruud geldt dat echter niet
 • Hij fluit niet meer, maar gedraagt zich liever als Piet
 • Het liefst zo zwart als roet
 • Dat doet onze Rudie alleen maar goed
 • Andere kleuren van de regenboog ziet hij liever niet
 • Nee, onze Rudie is een echte zwarte Piet
 • Hij heeft ook nog wensen voor het nieuwe jaar
 • Ja, ja, dat is echt en zeker waar
 • Ruud zou graag wat meer concurrentie willen zien
 • Het liefst wel zo'n stuk of tien
 • Hij roept dan ook een ieder op te komen trainen
 • En dat het zweet dan komt tot uit de tenen
 • Voor Ruud wensen wij dat zijn droom moge uitkomen
 • Dan blijft het tenminste niet bij dromen.......
 • De redacteur het voor nu wel weer genoeg vindt
 • Hij een ieder alvast een prettig en sportief weekend toewenst
 •    

 

Schermafbeelding 2019-11-28 om 15.45.56.png 

Wist u dat .... (20 november 2019)

 • de avond gister bijzonder begon
 • trainer Sander had aangegeven later te komen
 • hij daarvoor een goede reden had
 • hij namelijk bij het afzwemmen van zijn dochter moest zijn
 • Jacques, te geblesseerd om te trainen, de warming-up voor zijn rekening nam
 • dit niet slecht bevallen is
 • Jacques voor een "ouderwetse" Mart-warming-up zorgde
 • Jacques hierdoor toch een 'heel punt' verdient
 • trainer Sander na de warming-up de training op zijn eigen stoïcijnse wijze voortzette
 • opvallend was te noemen dat Aron op een gegeven moment zijn broek uittrok
 • hij hieronder gelukkig nog een korte broek aanhad
 • de temperatuur echter niet ver boven nul was
 • zelfs Willy geen korte broek aan had
 • de conditie van Aron steeds beter begint te worden
 • wij niet verbaasd zullen zijn als Aron binnenkort de FIFA-test helemaal uitloopt
 • Aron dat in januari kan gaan testen
 • de trainer namelijk heeft beloofd dan nogmaals een test te zullen houden
 • het bestuur vanaf heden naar buitenlandse bestemmingen vertrekt
 • Carel richting Duitsland gaat
 • Folkert in december naar Bali vertrekt
 • Willy in januari enige tijd in Marokko vertoeft
 • van secretaris Ron nog geen reisplannen bekend zijn
 • het huidige bestuur dus nogal reislustig genoemd mag worden
 • Willy zijn reis zo goed heeft gepland dat zijn koppositie in 2019 niet in gevaar komt
 • daarvoor wel nodig is dat hij alle komende trainingen van 2019 nog aanwezig zal zijn 
 • een aantal vaste krachten al enige weken ontbreekt
 • hiermee ondermeer Pim, Ruud, Ed, Ron en Jeroen worden bedoeld
 • wij ons afvragen welke belangrijke zaken zij aan hun hoofd hebben
 • een klokkenluider heeft laten weten dat Pim, Ron en Jeroen vooral actief zijn bij de Unive-jongseniorenkompetitie
 • een bekende kapper daar ook met enige regelmaat aan meedoet
 • Fred in ieder geval wel weer aanwezig was
 • hij keurig op zijn normale tijd verscheen
 • hij pas na 00.30 uur weer vertrok
 • Jay er genoegen in schept om binnen te trainen
 • hij er na enkele rondjes buiten genoeg van had en de training toen binnen voortzette
 • Henk W. zichzelf gisteren een aantal maal klokkenluider noemde
 • er in deze rubriek verder niet wordt ingegaan op welke klokken Henk heeft laten luiden
 • je daar namelijk zelf voor bij aanwezig moet zijn geweest om het te snappen
 • Fred niet altijd snapt wat Henk bedoelt
 • je dat eigenlijk toch wel zou verwachten van 2 generatiegenoten
 • zij beiden in 1943 zijn geboren
 • Rafael ook weer aanschoof voor de nazit
 • hij zelfs even Spaans sprak met Henk M.
 • Rafael ook werd gevraagd voor wie hij is als Nederland tegen Spanje speelt
 • hij daar niet direct een duidelijk antwoord op gaf
 • Rafael datzelfde dilemma heeft als zijn clubs Ajax en Barcelona tegen elkaar spelen
 • een gelijkspel in dat soort gevallen een uitkomst zou zijn
 • het gisteren tijdens het begin van de training nogal mistig was
 • er enige discussie was over de vraag wanneer een wedstrijd gestaakt moet worden in geval van mist
 • het juiste antwoord als volgt luidt:  "Bij mist moet niet worden doorgespeeld, resp. de wedstrijd worden afgelast, als de scheidsrechter vanaf het midden de doelen en de zich daar in de buurt bevindende spelers en/of, naar de zijkanten kijkend, de assistent-scheidsrechters niet goed kan waarnemen. Bij het betaald voetbal moet de scheidsrechter bij zijn beslissing of kan worden gespeeld, mede in overweging nemen of het publiek de wedstrijd nog kan volgen."
 • de aanstellingen weer keurig op een rij zijn gezet door onze Aron
 • hier nu ook keurig Pim en Jay aan zijn toegevoegd
 • wij iedereen een prettig en sportief weekend toewensen 
 • Schermafbeelding 2019-11-21 om 11.24.33.png

Wist u dat .... (13 november 2019)

 • De oproep om loopschoenen mee te nemen niet geheel het gewenste resultaat had
 • meederde actieven het kennelijk niet aandurfden om de uitdaging van de FIFA-test aan te gaan
 • er bijna net zoveel IJmonders langs de baan stonden als op de baan
 • Jacques, Aron en Sander voor het uitmeten van het parcours en het geluid hebben gezorgd
 • Menno (zie vorige week) opnieuw boven zich zelf uitsteeg
 • hij het verst in de test kwam
 • Menno de laatste periode toch met een sterke serie bezig is
 • hij terecht Folkert wees op een 'sorteer'fout in de opkomstlijst
 • deze lijst ondertussen weer up-to-date is
 • hieruit blijkt dat het zeer spannend is aan de top
 • er een mooie prijs klaarligt voor de winnaar
 • Willy gisteren al een mooie prijs kreeg uitgereikt
 • Henk W. Willy even kort toesprak en hem daarna een echte KNVB-speld op zijn trui prikte
 • sommige IJmonders het al over een tepelpiercing hadden
 • het volgens Henk te maken had met het feit dat Willy dit seizoen al 60 wedstrijden heeft geleid
 • hij daarmee Aron de loef afsteekt
 • de teller bij Aron op dit moment op 30 staat
 • de eerste rijles van Aron inmiddels achter de rug is
 • dit bijna verkeerd afliep
 • Aron vertelde dat hij bij het ODIN-terrein een ingreep kreeg
 • dit maar goed was ook
 • het ODIN-terrein anders niet ongeschonden uit de strijd was gekomen
 • wij ervan uitgaan dat de eerste les altijd het lastigste is
 • Rafael dit keer zonder krukken was gekomen
 • zijn revalidatie goed verloopt
 • Rafael zelf voorspelt pas het nieuwe seizoen weer over de velden te hollen
 • hij zich tot die tijd maar moet besperken tot het kijken naar wedstrijden
 • diverse IJmonders afgelopen zaterdag naar de voorzitter hebben gekeken
 • deze actief was bij de wedstrijd Beverwijk - DEM op het DEM-terrein
 • Carel de wedstrijd soeverein leidde
 • hij helaas niet kon voorkomen dat DEM er op het laatste moment met de zege vandoor ging
 • Carel later echter nog wel liet weten dat hij voorziet dat Beverwijk nog wel de nodige punten gaat pakken
 • Carel volgens Dagblad Kennemerland 2 wedstrijden zou hebben geleid      
 • hij volgens de krant ook de scheidsrechter was bij Castricum - EVC
 • dat laatste dus niet klopte
 • hieruit maar weer blijkt dat je altijd kritisch moet zijn met berichten in de media
 • Henk M. en Fred door afwezigheid schitterden
 • Henk M. door ziekte afwezig was en Fred in verband met het slechte weer liever in zijn warme huis bleef
 •  er later nog meer volgt

Schermafbeelding 2019-11-14 om 11.24.22.png

Wist u dat .... (7 november 2019)

 • Rafael weer bezig is met de training voor de hink-stap-sprong
 • hij hiervoor nog wel een kruk nodig heeft
 • hij hoopt dit seizoen nog weer te fluiten
 • Ed gister in de schijnwerpers kwam
 • hij op een bepaald moment de oudste op het trainingsveld was
 • niet duidelijk is of hij hier trots op was
 • de strijdbijl tussen Menno en Ron nog niet begraven is
 • zij allebei nogal eigenwijs zijn
 • er in dit opzicht een interessante spreuk op hen van toepassing is
 • deze als volgt luidt: "Het verleden is geweest, leer er van. De toekomst komt er aan, bereid je er op voor. Het heden is hier, geniet er van" 
 • Carel met een pamper om naar DEM kwam
 • Carel dat uiteraard niet voor niets deed
 • wij voor Carel hopen dat hij het zaterdag zonder kan
 • de training net het verhaal van de 10 kleine negertjes was dit keer
 • er op het laatst nog maar 2 over waren
 • dit Pim en Menno waren
 • het voor Menno helemaal uniek was te noemen
 • hij namelijk als eerste op het veld stond voor de warming-up 
 • de oproep in de vorige wist u dat heeft geholpen
 • "HIJ" er nu eindelijk ook weer eens was
 • hij de aanwezigen bedankte voor de attentie die hij mocht ontvangen uit de handen van Willy 
 • Willy niet kwam omdat zijn Wilma jarig was
 • hij geen verlof van Wilma had gekregen naar de training te gaan
 • Rafael een presentje voor Willy had meegebracht
 • het er wel een was in het kader van "een sigaar uit eigen doos""
 • het namelijk ging om de leesbril die Willy bij zijn bezoek aan Raf was verloren
 • de bril op een veilige plek is gedeponeerd in afwachting van de rechtmatige eigenaar 
 • Aron zijn 12,5 jarig scheidsrechtersjubileum vierde
 • hij speciaal iets eerder ging douchen om zo als eerste in de kantine te kunnen zijn
 • het eerste rondje van Aron was
 • wij Aron nog vele jaren als scheidsrechter toewensen
 • dat gezien zijn leeftijd makkelijk moet kunnen
 • een ieder trouwens dinsdag as. wordt geadviseerd niet de weg op te gaan
 • Aron die dag namelijk zijn eerste autorijles krijgt
 • de uitslag op het bezwaarschrift van Carel inmiddels bekend is
 • de wijze commissie heeft gemeend van een D een C te maken
 • de rest van het rapport ongewijzigd bleef
 • hier het spreekwoord "beter iets dan niets" opgaat
 • Fred op zijn bekende tijd arriveerde
 • het opmerkelijk was te noemen dat hij na 2 bier aan de bitterlemon ging
 • het nog opmerkelijker was dat Fred eerder opstond om te vertrekken dan zijn (fiets)maatje Folkert
 • Henk W. op het laatste moment moest afhaken
 • een verstandskies hiervan de oorzaak was
 • wij niet wisten dat Henk nog een verstandskies had
 • wij dan ook benieuwd zijn of dit volgende week aan Henk is te merken
 • Jay wel aanwezig was, maar niet meetrainde
 • hij Sander vergezelde op het trainingsveld
 • Sander heeft gemeld dat volgende week de befaamde Fifa-test op het programma staat
 • wij benieuwd zijn welke variant van toepassing zal zijn die avond
 • Jeroen, Pim en Ron al hebben aangegeven niet te zullen komen
 • wij dit van hen toch wel zwak vinden
 • de training van IJmond altijd prioriteit moet hebben
 • Martien M. de IJmonders als smaakpanel inschakelde
 • hij zijn vaste klanten op een oude en nieuwe bamischijf trakteerde
 • de IJmonders werd verzocht hun oordeel te geven over de nieuwe variant
 • het oordeel van de meeste was om het bij het oude te laten
 • dat ook voor de meeste andere dingen in het leven geldt
 • er volop discussie was over de rode kaart van Joel Veltman in de wedstrijd tegen Chelsea
 • het volgens de meeste IJmonders een ontrechte rode kaart (2e gele) was
 • de spelregels hierover op pagina 52 ook duidelijke taal spreken
 • daar namelijk lettrelijk het volgende is te lezen: 
 • Met uitzondering van bovenstaande overtredingen, is het meestal geen overtreding als de bal de hand of arm van een speler raakt:
  • • rechtstreeks vanaf het eigen hoofd of lichaam (inclusief de voet) van de speler;
  • • rechtstreeks vanaf het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere, dichtbij zijnde, speler;
  • • als de hand of arm dicht tegen het lichaam wordt gehouden en het lichaam niet op onnatuurlijke wijze groter maakt;
  • • als een speler valt en de hand of arm zich tussen de bal en de grond bevindt om het lichaam te ondersteunen, maar niet zijwaarts of verticaal van het lichaam af uitgestrekt.

  de redacteur van mening is dat de Veltman zijn arm gewoon strak langs zijn lichaam hield en niet op onnatuurlijke wijze groter maakte

 • hieruit maar weer eens te meer blijkt dat de nieuwe spelregels over wel of geen strafbaar hands vaak een bron van discussie opleveren 

Schermafbeelding 2019-11-07 om 10.59.11.png

Wist u dat .... (31 oktober 2019)

 • Paul zich gister weer eens kwam voorstellen
 • dit wel nodig was omdat hij 2 weken geleden niet eens meer op een foto werd herkend
 • Paul pessimistisch was over de te verwachten opkomst gisteravond
 • hij toch verbaasd zal zijn over de uiteindelijke opkomst
 • trainer Sander maar liefst 13 actievelingen kon begroeten
 • dit dus een verdrievoudiging was ten opzichte van vorige week
 • niet iedereen de eindstreep haalde
 • dit niet aan de trainer ligt
 • de trainer aankondigde dat de befaamde Fifa-test over circa 2 weken zal worden gehouden
 • wij benieuwd zijn wie er voor deze test gaan slagen
 • Ron en Menno het na de training met elkaar aan de stok hadden
 • een zak engelse drop hiervan de oorzaak was
 • iedereen daardoor nu wel weer het verschil weet tussen een verdachte, aannames en een dader
 • op Ron 2 van de drie omschrijvingen van toepassing waren
 • iedereen onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen
 • dat ook in en op het voetbalveld geldt
 • een amateurscheidsrechter het echter alleen met eigen ogen moet doen
 • de betaaldvoetbalcollega's extra ogen hebben in de vorm van de VAR
 • Sander en Jacques vorige week op hetzelfde complex van Roompot in Drenthe bleken te zitten
 • er op die manier dus sprake was van een IJmond-trio in Drenthe
 • wij Cynthia namelijk ook tot de IJmond-gelederen rekenen 
 • Ruud bekende zijn kinderen streng op te voeden
 • Ruud ook niet voor niets bekend stond als een strenge rapporteur    
 • wij er ook niet vreemd van op zouden kijken als Ruud zijn kinderen met D-tjes en E-tjes beloont
 • de kinderen van Ruud de kleinkinderen van Ed zijn
 • Ed bekende dat hij geen strenge opa is
 • dit ook voor Folkert geldt
 • er onder de trainende IJmonders maar liefst 5 opa's waren
 • wij ons afvragen wie de volgende opa wordt
 • Pim zijn rapport speciaal voor Fred had geprint en meegenomen
 • Fred graag alle rapporten van de IJmonders verzamelt 
 • hij daar dan zijn kritische blik overheen laat gaan
 • Carel in afwachting is van het oordeel op zijn ingediende bezwaar
 • hij nu al circa 14 dagen aan het wachten is
 • wij voor Carel hopen dat het rapport wordt geseponeerd
 • Carel er geen bezwaar tegen zou hebben als dat gebeurt
 • Rafael nog aan het revalideren is
 • wij hopen dat hij binnenkort zijn gezicht (en nieuwe heup) weer kan laten zien bij IJmond
 • het eerste ook nog steeds geldt voor "HIJ"
 • er een korte rectificatie nodig is
 • in de vorige editie was vermeld dat Martien M. jarig zou zijn
 • dit niet juist bleek te zijn
 • het om de vrouw van Martien ging
 • volgende week de vrouw van Willy jarig is
 • zij dat - enigszins tot verdriet van Willy - op woensdag viert
 • Willy dan een keer afwezig zal zijn
 • zijn koppositie dan nog niet in gevaar is
 • het bovenin de ranglijst echter wel spannender wordt
 • wij Willy adviseren die dag zijn korte broek aan te trekken
 • zijn vrouw hem namelijk niet meer in korte broek wenst te zien in de wintertijd
 • Willy dan (in korte broek) naar IJmond kan gaan
 • hij daar altijd - en hoe dan ook gekleed - van harte welkom is
 • Pim en Jay Aron toestemming hebben verleend om hun aanstellingen te (laten) publiceren op de site
 • de aanstellingen van Jay nu dan ook zijn vermeld
 • die van Pim nog niet
 • hij namelijk het komend weekend vrij heeft gevraagd ivm studie 
 • Jeroen in een heftige discussie was beland met Fred
 • dit niet heel vreemd was te noemen
 • Jeroen namelijk de hele avond naast Ron had gezeten
 • wij iedereen een prettig voetbalweekend toewensen
 • dat ook voor de Feyenoord-supporters geldt
 • zij het in deze tijden bijzonder zwaar hebben
 • het dit weekend toch ook voor Feyenoord moet gaan lukken
 • zij dan tegen VVV moeten
 • VVV uit echter ook niet altijd makkelijk is natuurlijk ......
 •   

Schermafbeelding 2019-10-31 om 10.57.30.png

Wist u dat .... (24 oktober 2019)

 • het gisteren eindelijk weer eens goed weer was tijdens de training
 • dit echter geen positieve invloed had op de opkomst
 • de opkomst in grote mate werd beinvloed door de herfstvakantie en de wedstrijd van Ajax
 • deze al om 18.55 uur begon
 • de training op verzoek was vervroegd naar 19.00 uur, zodat in ieder geval nog de 2e helft kon worden bekeken
 • wel positief was te noemen dat 50% van het bestuur aanwezig was op de training
 • zij daarmee ook 50% van het totaal aantal trainende IJmonders vormden
 • deze rubriek dit keer dan ook zo'n 50% van de normale lengte zal zijn
 • wij volgende keer op een verdubbeling van het aantal aanwezigen hopen
 • Henk M. in ieder geval complimenten verdiende
 • hij zijn jarige broer Martien verving
 • hij er al om 18.15 uur was om de aanwezigen met koffie te verwelkomen
 • hij er ook nog voor zorgde dat na de wedstrijd van Ajax de beelden van Ziggo-Sport op het grote scherme vertoond werden
 • hij ook nog aanbood om voor de bittergarnituur te zorgen
 • de IJmonders dat dit keer beleefd afsloegen
 • Henk M. gisteren ook een oneman-show opvoerde met een microfoon
 • geen van de IJmonders de stoel omdraaide en Henk dus niet naar de volgende ronde door mocht
 • Fred dit keer niet kwam
 • Folkert hem namelijk belde met de melding dat het dit keer niet zo laat zou worden
 • Fred juist van laat komen en gaan houdt
 • de redacteur er wel voor pleit om Fred nu toch een bonuspunt toe te kennen
 • Aron per app zijn statistieken voor dit seizoen doorgaf
 • deze er als volgt uitzien: 22 wedstrijden, 112 goals, 7 strafschoppen, 40 geel, 5 rood (2x geel) en 4 direct rood
 • de redacteur meldde dat hij dan waarschijnlijk wel de koploper zou zijn qua aantal wedstrijden
 • dat echter toch niet zo blijkt te zijn
 • Willy Willy namelijk de kroon spant
 • hij natuurlijk het voordeel heeft dat hij zowel op het veld als in de zaal fluit
 • hij per avond 2 zaalvoetbalwedstrijden leidt
 • Willy naar eigen zeggen nu al 44 wedstrijden achter zijn kiezen heeft
 • hij ook een goed rapport had ontvangen
 • de aanwezige IJmonders dat zelf konden vaststellen
 • er in de zaal nog met cijfers wordt gewerkt
 • dat toch wel prettig is te noemen
 • wij ons afvragen waarom er daar niet met het systeem van de strenge en milde rapporteurs wordt gewerkt
 • er in de zaal toch ook verschil zal zijn qua rapporteurs
 • Jay de gehele training heeft meegedaan
 • hij weer volop lijkt te zijn "genezen"
 • hij zaterdag as. zelfs 2 wedstrijden op 1 dag fluit
 • de eerste al om 09.15 uur in Amsterdam en de 2e om 13.00 uur in Uitgeest
 • wij Jay veel succes toewensen
 • wij Aron verzoeken om ook Jay en Pim aan de aanstellingenlijst toe te voegen
 • zij hiertegen beiden geen bezwaar hebben
 • aankomend weekend de wintertijd ingaat
 • de klok dus een uur naar achteren gaat
 • iedereen dan ook een uurtje langer mag slapen
 • alle zondagscheidsrechters dus nog fitter aan de wedstrijd kunnen verschijnen
 • er bij IJmond echter nog maar een paar zondagscheidsrechters zijn
 • deze lijn er niet alleen is bij de scheidsrechters, maar ook bij de voetballers
 • er gisteren ook enige discussie was over spelregel 8
 • het ging over de procedure bij de toss
 • het volgende antwoord letterlijk op pagina 39 is te vinden:
   • het team dat de toss wint bepaalt welk doel in de eerste helft wordt verdedigd of om de aftrap te nemen;
  • • afhankelijk van het bovenstaande nemen de tegenstanders de aftrap of ze kiezen welk doel in de eerste helft wordt verdedigd;
 • op pagina 38 de grote vriend van Carel is te bewonderen (https://www.knvb.nl/downloads/bestand/4841/spelregels-veldvoetbal-versie-23-jul-2019)
 • wij ons ook afvragen of Carel inmiddels al iets uit Zeist heeft vernomen
 • Henk W zich moest afmelden in verband met een ziekenhuisbezoek
 • de afmelding van Henk wat lastig was te lezen
 • hij namelijk geen spaties had gebruikt in zijn appbericht
 • wij hopen dat Henk er volgende keer gewoon weer bij kan zijn
 • wij dat ook hopen voor "HIJ"
 • het voor nu wel weer even genoeg is

Wist u dat .... (17 oktober 2019)

 • het slechte weer niet kon verhinderen dat er gisteren 12 IJmonders op het trainingsveld stonden
 • Sander, de trainer, hier nog niet eens bij gerekend ks
 • niemand de training vroegtijdig verliet
 • Willy weigert te accepteren dat de zomertijd ten einde loopt
 • het na de training vooral over het 'rapport van Carel' ging
 • hij werd voorzien van een doos vol adviezen
 • Menno daarentegen vol lof was over 'zijn' rapporteur
 • dit ook gold voor Pim
 • de ex-rapporteurs Sander en Ruud hun eigen visie op het geheel hadden
 • het niet geheel verwonderlijk was dat dit een nogal "strenge" visie was
 • de huidige rapporteur Fred het allemaal net iets anders en positiever zag
 • Menno zijn rapport dan ook aan Fred meegaf
 • onduidelijk is waar de uitslag van het klaverjassen is gebleven
 • wel duidelijk is dat Henk P eerste was geworden en Piet laatste
 • ook nog bekend is dat Henk W in de prijzen was gevallen (4e) en Menno 7e
 • alle andere deelnemers daar ergens tussenin zijn beland
 • Sander en Jacques volgens week afwezig zijn
 • zij dan beiden met hun families genieten van een weekje weg in Drenthe
 • zij beiden dan in een accommodatie van Roompot verblijven
 • zij elkaar dan wellicht nog zullen treffen in Drenthe
 • Willy Willy heeft aangegeven de training te zullen verzorgen
 • hij dan kan afmaken waar hij vorige keer (halverwege) was geeindigd
 • het te hopen is dat het dan eindelijk weer eens wat beter weer is op woensdagavond
 • Rafael inmiddels bezoek heeft gehad van Willy
 • Willy niet alleen iets had gebracht bij Rafael, maar ook iets had "verloren"
 • dit zijn leesbril bleek te zijn
 • deze bij de voordeur van Rafael werd aangetroffen
 • Rafael gelukkig in een goede buurt woont
 • Willy zijn bril dus inmiddels weer in zijn bezit heeft
 • sv IJmond in 2022 vijftig jaar bestaat
 • Fred en Henk W tegen die tijd bijna 80 (hopen te) zijn
 • Piet dan nog ouder is...
 • het gelukkig de goede kant op gaat met opa Piet
 • hij nog wel enige tijd bezig is met zijn herstel
 • Martien een extra grote bestelling kreeg te verwerken
 • bijna iedereen een dubbele portie bittergarnituur bestelde
 • wij vermoeden dat deze extra-trek werd veroorzaakt door de pittige training van Sander
 • Sander zelf het maar bij een enkele bestelling hield
 • Aron steeds beter meetraint
 • hij nu ook weer de gehele training volgde
 • Aron zelfs extra trainingen afwerkt op het av DEM-complex op momenten dat er geen enkele IJmonder is
 • wij dus niet verbaasd moeten zijn als Aron straks aan kop loopt
 • Jeroen zo zijn eigen kijk op de zaken heeft en daar ook vol voor uitkomt
 • hij in dat opzicht veel lijkt op Ron
 • Jeroen bijvoorbeeld meldde het gehele rapportagesysteem maar een afrekensysteem te vinden
 • de redacteur het dat wel met hem eens is
 • onduidelijk echter is wat dan wel een goed of beter systeem zou zijn
 • hierover ook al door anderen is nagedacht   
 • een lezenswaardig stuk is te vinden op de pagina's 12 en 13 van "De Scheidsrechter (https://www.covs.nl/system/files/Openbaar/1589/De_Scheidsrechter_nr._2.pdf)
 • en op https://tekstueelgp.foleon.com/scheidsrechter/05-2019/kritisch-bekeken/
 • hieruit blijkt dat er nog veel wensen leven
 • het natuurlijk ook zo is dat geen enkel systeem tot 100% tevredenheid zal leiden
 • de redacteur zelf van mening is dat het huidige systeem niet transparant is
 • je eigenlijk pas weet waaraan je toe bent na afloop van het seizoen
 • dat te maken heeft met de wegingsfactor van strenge en milde rapporteurs
 • dit vroeger anders was 
 • niet alles van vroeger beter was
 • de wintertijd met rasse schreden nadert
 • deze in het weekend van 26/27 oktober ingaat
 • de klok dan een uur terug wordt gezet
 • dit in het volgende filmpje nog eens wordt uitgelegd:https://schooltv.nl/video/snapje-zomertijd/
 • wij iedereen een prettig weekend en een prettige herfstvakantieweek toewensen 

 Schermafbeelding 2019-10-18 om 14.14.07.png

Wist u dat .... (10 oktober 2019)

 • de training gisteren onder leiding stond van Willy Willy
 • Willy als voornemen had een pittige training te geven
 • dit voornemen helaas niet uitkwam
 • dit niet door Willy of de trainende leden werd veroorzaakt
 • de plotselinge bliksem hiervan de oorzaak was
 • de training dan ook al binnen 30 minuten moest worden afgebroken
 • de leden toen alleen nog maar de warming-up in de benen hadden
 • trainer Sander het volgende week dan maar iets zwaarder moet maken dan normaal
 • het op die manier enigszins gecompenseerd kan worden
 • het zeer slechte weer ook bijna roet in het eten gooide voor het klaverjassen en keezen
 • er uiteindelijk toch 2 klaverjastafels geformeerd konden worden
 • het keezen helaas niet kon doorgaan
 • Jay zijn keezspel dus uiteindelijk voor niets had meegenomen
 • dat volgende keer hopelijk niet zo zal zijn
 • Jeroen speciaal voor het keezen was gekomen
 • Henk P met de eerste prijs naar huis ging
 • Piet daarentegen - geheel tegen zijn gewoonte in - met de rode lantaarn terug naar Heemskerk ging
 • hij gelukkig wel een lift kreeg aangeboden door Menno
 • Menno dus 2 passagiers had
 • deze passagiers pas na 00.30 uur thuis waren
 • de chauffeur nog later in zijn bed dook
 • Fred als reddende engel optrad voor de klaverjassers
 • hij om 22.00 uur het stokje van de vertrekkende Ron kon overnemen
 • er op die manier toch 2 rondes geklaverjast konden worden
 • de prijzen allemaal door Aron waren gesponsord
 • dit allemaal drankprijzen waren
 • ook Michael in de prijzen viel
 • Michael vorige week moest vlaggen bij de wedstrijd van DEM
 • hij niet zo onder de indruk was van de prestaties van DEM
 • wij ons afvragen hoe het momenteel met Rafael gaat
 • Willy Willy hem binnenkort met een bezoek gaat vereren
 • wij daarna vast snel horen hoe het momenteel met (de kunstheup van) Raffie gaat
 • de rapporteurs de leden van IJmond nog niet zo gunstig zijn gezind
 • na Wybo nu ook Carel een onaangename verrassing kreeg
 • het rapport van rapporteur Manuel er een was om snel te vergeten
 • Carel er serieus over nadenkt om bezwaar aan te tekenen
 • hij aan enkele IJmonders om input heeft gevraagd
 • wij hopen dat Carel niet zoals Wybo zal reageren
 • Carel kennende dat ook niet zo snel zal gebeuren
 • wij ook nog steeds hopen dat Wybo de KNVB laat zien dat hij gewoon een goede scheids is
 • de aanval vaak de beste verdediging is
 • Folkert vanaf zijn vakantie-adres liet weten dat het goed met hem ging
 • de toegezonden foto boekdelen sprak
 • Folkert daarop was te zien in korte broek en een San Miguel in zijn handen
 • hij samen dronk met een andere IJmonder
 • dit Paul bleek te zijn
 • dit niet voor iedereen onmiddellijk duidelijk was
 • Paul nogal incognito in beeld was gebracht
 • de KNVB in het kader van "De Week van de Scheidsrechter" 25% korting aanbiedt op scheidsrechterskleding
 • deze actie tot 13 oktober as. geldt
 • wij ons ook nog steeds afvragen of er nog andere acties van verenigingen, COVS ets. zijn te verwachten
 • er later wellicht nog meer volgt.........

 

Wist u dat .... (3 oktober 2019)

 • Sander gister maar 5 pionnetjes nodig had om iedereen stil te krijgen
 • het er weer snel aan toe ging
 • iedereen op een bepaald moment op apegapen lag
 • Sander er volgende week niet is
 • afgewacht moet worden wie dan het lef heeft om de training te geven
 • dit misschien een taak voor René is
 • die het weer 'half' ziet zitten
 • Ruud weer aspiraties heeft om in het bestuur zitting te nemen
 • Carel tijdens de training meedeeelde dat de training met 5 minuten werd ingekort
 • dit afgesproken was zodat het bestuur nog kon vergaderen voordat Ajax moest voetballen
 • Ruud daarop als eerste onder de douche stond
 • Peter Pannekoek deze week een prijs heeft gewonnen
 • hij die kreeg omdat hij mensen voor de gek houdt
 • wij onze eigen Peter Pannekoek hebben
 • hij ook wel Menno wordt genoemd
 • hij de hele training aan het afsnijden is
 • hij daarna tegen René zegt, zag je wel dat ik aan het eind van de training voorop liep
 • Pim afgelopen zaterdag bij Jong Hercules floot
 • hij daar door 3 rapporteurs werd beoordeeld
 • 2 daarvan van IJmond waren (Fred en Henk)
 • Pim hopelijk volgende week het rapport van de enige echte rapporteur in zijn bezit heeft en meeneemt
 • datzelfde voor Carel geldt
 • hij afgelopen zaterdag werd gerapporteerd door Manuel Uiterwaal
 • wij benieuwd zijn wat Manuel allemaal heeft gezien vanuit zijn positie
 • Carel zaterdag jl. samen met Menno bij Kon. HFC floot
 • zij tegelijkertijd en naast elkaar moesten fluiten
 • zij na afloop in een geheel verlaten bestuurskamer terechtkwamen
 • er zelfs geen biertje of frisje meer genoten kon worden
 • de wedstrijd van Menno zelfs nog geheel is terug te zien via Club TV
 • Sander hier gisteren achterkwam
 • het tegenwoordig steeds vaker voorkomt dat er beelden via Club TV beschikbaar zijn
 • Wybo deze beelden zelfs kon gebruiken voor zijn bezwaarschrift
 • de bezwaarcommissie van de KNVB echter besloot niet eens naar de beelden te gaan kijken
 • Wybo hier zo teleurgesteld over was dat hij besloot onmiddellijk te stoppen
 • wij toch echt hopen dat Wybo op zijn besluit terugkomt
 • Wybo op die manier zijn gelijk kan aantonen
 • hij daarin volledig gesteund wordt door sv IJmond
 • Carel in de oude doos had gekeken en daaruit nog wat had meegenomen naar de trainingsavond
 • hieruit bleek dat het vroeger al niet veel anders was bij de KNVB
 • Carel dit eigenlijk aan Wybo wilde laten zien
 • Fred eraan twijfelde dat Henk W in het verleden rapporteur is geweest
 • Henk W gelukkig steun vond in Menno sie stelde vroeger te zijn gerapporteerd door Henk
 • Fred zich uiteindelijk ook weer wist te herinneren dat hij samen met Henk de rapporteurscursus had gedaan
 • we het maar zullen gooien op de leeftijd.....
 • Willy zijn nieuw rode scheidsrechtersshirt helaas niet kon showen afgelopen weekend
 • zijn wedstijd nameljk werd afgelast
 • dit natuurlijk te maken had met de overvloedige regenval
 • Willy dit weekend hoopt in zijn nieuwe shirt te kunnen fluiten
 • Aron dan ook weer de fluit hoopt te kunnen hanteren
 • zijn blessure gelukkig voorbij lijkt
 • Aron de gehele training heeft volgemaakt
 • Rafael deze vrijdag een nieuwe kunstheup krijgt aangemeten
 • wij hem veel succes wensen en een voorspoedig herstel
 • Jay door sommigen werd vergeleken met Albert Verlinde
 • de redacteur zich afvraagt waar dat toch mee te maken zou kunnen hebben
 • Jay ditmaal alleen aanschoof voor de nazit
 • hij toen weer een traditionele bittergarnituur bestelde
 • er al gesuggereerd werd om deze hapjes voortaan "Uitgeester hapjes" te noemen
 • na de bril van Fred van vorige week deze week de bril van Rene de hoofdrol speelde
 • Rene namelijk maar 1 glas in zijn bril bleek te hebben zitten
 • dit volgens Rene bewust was gedaan
 • het wel opvallend was te noemen dat Rene eerder dan normaal naar huis ging
 • hij wellicht op zoek moest naar zijn "verdwenen" glas......     
 • wij ons overigens afvragen of Rene in de zinnen hiervoor niet door "HIJ" moet worden vervangen
 • Ruud de training dit keer niet geheel vol maakte
 • het logge lichaam van Ruud aan rust toe was
 • dat lichaam het elke week natuurlijk zwaar te verduren krijgt met al die stekeligheden
 • Folkert er volgende week tussenuit gaat
 • hij dan naar Tenerife vliegt en daar 8 dagen verblijft
 • het opvallend is te noemen dat Folkert meer reizen maakt sinds hij penningmeester is van sv IJmond
 • het nog opvallender is dat ex-penningmeester Ed juist minder is gaan reizen sinds hij penningmeester af is
 • er verder geen conclusies mogen worden getrokken uit deze constateringen
 • Folkert aan het einde van het jaar naar Bali vertrekt ....
 • de traning van Sander dit keer in het teken van de "5" stond
 • alle oefeningen 5x moesten worden gedaan
 • er ook maar 5 pionnen waren uitgezet
 • er 2x 5 aanwezigen waren
 • het aantal daarmee ten opzichte van de vorige training was verdubbeld    
 • er woensdag as. weer gekaart en/of gekeezd kan worden 
 • wij iedereen weer een sportief en prettig weekend toewensen
 • wij benieuwd zijn of de scheidsrechters dit weekend iets merken van de week van de scheidsrechter 
 • deze namelijk op 5 oktober start (t/m 13 oktober https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/week-van-de-scheidsrechter)
 •  

Schermafbeelding 2019-10-03 om 11.06.08.png

Wist u dat .... (26 september 2019)

 • De regen gisteren met bakken naar beneden kwam
 • De echte diehards zich daardoor niet lieten weerhouden om te trainen 
 • Het opvallend was te noemen dat 3 personen uit de top 4 opkomstlijst daarbij aanwezig waren 
 • Zij niet voor niets in de top 4 staan 
 • Het daarna het verhaal dreigde te worden van de 10 kleine negertjes 
 • Er uiteindelijk 3 (trainende IJmonders) overbleven 
 • Trainer Sander zich hier verder niets van aantrok 
 • Hij toch al geheel doorweekt was 
 • Henk W. meldde dat hij pas zou stoppen met trainen als het regenwater zijn kleine Henkie had bereikt
 • Het gelukkig niet zover was gekomen 
 • Het water iedereen wel letterlijk uit de kleren liep 
 • De herfst nu dan ook echt zijn intrede heeft gedaan 
 • Wij hopen dat het volgende week toch een klein beetje beter weer is 
 • De opkomst dan zeer waarschijnlijk ook weer beter zal zijn 
 • Aron na afloop aanschoof voor de nazit 
 • Hij veel lekkers had meegenomen 
 • Het vooral alcoholische versnaperingen betrof 
 • Aron deze spullen had meegenomen als prijzen voor het klaverjassen 
 • De familie van Aron (en Aron zelf) niet van alcohol houdt 
 • sv IJmond hier zeer blij mee is 
 • er volgens kenner Jacques zeer lekkere drankjes tussen zitten 
 • de familie Martens ook weer compleet was 
 • na Henk M. nu ook zijn broer Martien M. was teruggekeerd van zijn vakantie 
 • Martien dit keer dan ook weer voor de hapjes en drankjes zorgde 
 • Deze weer als vanouds smaakten 
 • Jay ervoor zorgde dat de IJmonders de wedstrijd van Ajax life konden volgen 
 • Dit dan wel op de smartphone moest gebeuren 
 • Jay zo vriendelijk was om de site die dit mogelijk maakt in de IJmond-app op te nemen 
 • Een ieder vanaf nu alle wedstrijden op deze manier kan volgen 
 • Henk P een groot toneelspeler is 
 • Hij Fred op het verkeerde been zette 
 • Henk met de bril van Fred op zijn neus aan de IJmond-tafel kwam zitten 
 • Fred daar in het begin niets van merkte 
 • Dit wellicht te maken had met het ontbreken van de bril op zijn neus 
 • Het lampje bij Fred pas na enige toespelingen van Henk begon te branden 
 • Grote vraag natuurlijk ook was hoe het kon dat de bril van Fred ongemerkt op de neus van Henk P was beland 
 • Willy Willy het even niet meer in de hand had 
 • Hij ervoor zorgde dat Jacques met stoffer en blik aan de slag moest 
 • De scherven hem echter later op de avond wel geluk bezorgden 
 • Hij namelijk door Aron werd verwend met een mooi, rood Nike-shirt 
 • Er diverse andere liefhebbers voor waren, maar Willy er als de kippen (en als eerste) bij was 
 • Dit wel zo rechtvaardig was, aangezien Willy de vorige keer bij het uitdelen (van kleding) te laat was en achter het net viste 
 • Aron deze avond dus in meerdere opzichten voor Sinterklaas speelde 
 • Ons hart vol verwachting klopt van wat Aron nog meer in petto heeft 
 • Het in ander opzicht ook de avond van Willy was 
 • Hij door de afwezigheid van Folkert namelijk helemaal alleen aan kop gaat op de opkomstlijst 
 • Carel en Menno zaterdag as. allebei bij de Koninklijke HFC moeten fluiten 
 • Zij slechts heel kort bij elkaar kunnen kijken, aangezien zij om resp. 14.30 en 14.45 uur moeten beginnen met hun wedstrijd 
 • Er enkele andere IJmonders bij AFC’34 zijn aangesteld 
 • Dat om Wybo, Rafael en Aron gaat 
 • Aron waarschijnlijk ontbreekt in verband met een blessure 
 • Alle aanstellingen elders op de site zijn terug te lezen 
 • Pim daarop echter nog steeds ontbreekt 
 • Het nu echt de hoogste tijd wordt dat Pim aan Aron toestemming geeft voor het noteren van zijn aanstellingen 
 • Pim deze zaterdag bij de wedstrijd Jong Hercules 1 – Zaandijk 1 is aangesteld 
 • Henk W. al heeft aangegeven daarbij aanwezig te zullen zijn 
 • Rafael op 4 oktober as. een tweede kunstheup krijgt aangemeten 
 • Het dan ook Dierendag is 
 • Het voor nu wel weer even genoeg is 
 • Wij alle IJmonders een prettig en succesvol weekend toewensen

 

Wist u dat .... (19 september 2019)

 • Sander gister de boel weer behoorlijk afgepeigerd heeft
 • de training van Sander in de afgelopen periode nog niet het gewenste resultaat voor Wybo heeft opgeleverd
 • hij behoorlijk opgefokt ten tonele verscheen
 • hij alle (ex) rapporteurs van IJmond al had gerecruteerd
 • de KNVB nog niet van hem af is
 • IJmond dinsdag een vruchtbare bijeenkomst heeft gehad met een aantal regio-voetbalclubs
 • ze bij ADO'20 meer verstand hebben van voetbal dan van atletiek
 • er nog een herkansing komt
 • 9 oktober de eerste keer is dat er weer klaverjassen is
 • de ander data inmiddels ook op de kalender staan
 • Rafael de klaverjastrekker is geworden bij IJmond
 • Henk Martens en Rob Klein gister zijn toegestreden tot de rij van donateurs
 • Henk Polman hierbij een positieve rol heeft vervuld
 • er gisteren een lid was dat zei dat de nazit bij IJmond soms net "Veronica Inside" is
 • datzelfde lid opmerkte Ruud in de rol van Johan Derksen te zien
 • dit vooral te maken heeft met de vele stekeligheden van Ruud
 • Ron werd genoemd in de rol van Rene van der Gijp
 • hij namelijk met enige regelmaat luid en duidelijk zijn mening verkondigt en daarom ook zelf hard kan lachen
 • Menno in de rol van Wilfred Genee werd gezien
 • hij vooral een verbindende functie heeft en ook als "nar" voor de nodige luchtigheid kan zorgen
 • we alleen nog de rol van Jan Boskamp missen
 • hier qua postuur Henk W. wel aardig bij zou passen
 • de onderwerpen die tijdens de nazit worden besproken net zo'n kantinegehalte hebben als in het echte programma
 • je er echt bij moet zijn om dat zelf eens te ervaren
 • het laatste nieuwe van opa Piet iets minder positief is te noemen
 • bekend werd dat er helaas ook een breuk op de foto was te zien
 • het herstel van Piet dan ook iets langer gaat duren dan gedacht
 • wij hem uiteraard een voorspoedig herstel toewensen
 • Aron per app meldde 15 goede antwoorden bij de spelregeltoets te hebben gehaald
 • hij hiermee hetzelfde aantal heeft gehaald als Fred en Menno
 • de IJmonders die nog op moeten voor hun toets wel hun voordeel kunnen doen met de ervaringen van hen die het al hebben gedaan
 • dat eigenlijk niet "eerlijk" is
 • de KNVB beter verschillende spelregelvragen per avond kan gebruiken
 • Jacques dit keer niet aan de training deelnam
 • hij zijn langslepende blessure nu eens goed wil laten rusten
 • Jacques nu al zijn energie achter de bar kwijt kon
 • hij namelijk nog steeds Martien moet vervangen die nog met vakantie is
 • zijn broer Henk M. wel weer acte de precense gaf
 • Ed en Ruud weer gezamenlijk waren gekomen (en gegaan)
 • Ruud zich tijdens de nazit enigszins vreemd gedroeg
 • hij namelijk al het bier vriendelijk, doch beleefd afsloeg
 • de vele stekeligheden waarschijnlijk zijn tol hebben geeist bij Ruud
 • wij hem dan ook adviseren te minderen op dit gebied
 • dat in de rol van "Johan Derksen" van IJmond natuurlijk eigenlijk niet kan
 • wij graag ook de andere kant van Ruud willen zien
 • hij vast ook wel een warme kant heeft
 • zelfs de echte Johan Derksen die heeft
 • het komend weekend de kompetities op alle niveaus starten
 • Wij allen werden opgeschrikt van de liquidatie van een advocaat.
  Dit een zeer treurig bericht is
  • Gelukkig Menno buiten schot is gebleven
  • Menno zijn trainingsinzet niet te vergelijken is met aangeschoten wild
  • Er geen schot in de zaak zit om Menno toch uitstekend te laten presteren
  • Menig zijn kruit heeft geschoten om dit toch voor elkaar te krijgen
  • Menno op dit punt toch wel tekort schiet
  • Wij allen Menno op dit punt vaak aanschieten om hem toch vooruit te laten gaan
  • Degene die Menno op de juiste manier prikkelt een schot in de roos plaatst
  • Menno dan hopelijk uit zijn slof schiet qua trainingsinzet
  • Het voor nu wel weer genoeg is
 • wij alle IJmonders dan ook veel succes toewensen...... 

Schermafbeelding 2019-09-19 om 11.30.09.png

Wist u dat ... (12 september 2019)

 • IJmond gisteren leek op Medisch-Centrum West
 • eerst natuurlijk de val van Opa Piet werd besproken
 • die daar een 'schouder uit de kom' aan over heeft gehouden
 • het vervolgens ging over bloedprikken
 • het verder ging met cholestorol , PSA en en prostaat
 • de avond bij Adrichem Hoeve zeer geslaagd kan worden genoemd
 • ook de kwis in zeer goede aarde is gevallen
 • het bestuur onmiddellijk aan Pim heeft gevraagd deze techiek te gebruiken voor verbetering van de spelregelkennis
 • Pim dit verzoek heeft aanvaard
 • de verbetering van de speleregelkennis wel een impuls kan krijgen
 • Menno, Fred en Wybo de toets wel hebben gehaald
 • in algemene zin kan worden gezegd dat het resultaat matig tot slecht was
 • zelfs afkijken niet altijd goede vruchten afwerpt
 • er ook wel kritiek was op de vraagstelling zelf
 • deze niet altijd even duidelijk was te noemen
 • Rafael het klaverjassen op zich heeft genomen
 • bij hem de datum 9 oktober uit de hoge hoed is gekomen
 • IJmond dinsdag as een bijeenkomst organiseert voor scheidsrechterscoordinatoren van de regionale clubs
 • het aantal aanmeldingen postitief genoemd kan worden
 • de te lopen FIFA-test zijn schaduw vooruit werpt
 • trainer Sander de lat steeds hoger legt
 • sommige IJmonders al verzochten het de volgende keer iets rustiger aan te doen
 • Sander daar voorlopig niets van wil weten
 • het bestuur gisteravond weer in een half uur klaar was met vergaderen
 • wij benieuwd zijn naar de speer- en actiepunten van het bestuur
 • hierover ongetwijfeld binnenkort meer nieuws volgt
 • het bestuur transparantie namelijk hoog in het vaandel heeft staan
 • Aron afgelopen zaterdag als assistent bij AJAX O-15 langs de lijn was te vinden
 • hij daar een bekende scheidsrechter trof
 • Menno namelijk was aangesteld bij de wedstrijd AZ O-15 - AJAX O-15
 • Menno zo tevreden was over de assistentie van Aron dat hij hem een lift naar Heemskerk aanbood
 • bij de wedstrijd ook nog een andere bekende IJmonder langs de lijn stond
 • dat Willem van der Horst was
 • Rafael zaterdag naar de wedstrijd bij DSK moet waarvoor eerst Carel was aangesteld
 • Carel nu naar DVVA moet
 • dit dus een echte scheidsrechtersruil genoemd kan worden
 • dit iets geheel anders is dan een partnerruil
 • alle aanstellingen weer zichtbaar zijn op de site
 • Aron hiervoor weer zijn uiterste best heeft gedaan
 • er afgelopen dinsdag weer veel viel te beleven in de auto van Aad
 • de aanwezige IJmonders zich in ieder geval niet hoefden te vervelen
 • het wellicht tijd wordt dat Aad op het trainingsveld terugkeert
 • hij dan gelijk een nieuw lid kan meenemen
 • Carlo Vonk namelijk heeft aangegeven ook te overwegen lid te worden als Aad weer komt
 • er dan ook weer iets meer kan worden afgesneden tijdens de training
 • Folkert overigens voorstelde om een boetepot te gaan introduceren
 • deze pot dan wordt gevuld door degenen die ten onrechte afsnijden
 • wij vermoeden dat deze pot snel goed gevuld zal zijn....
 • Ron weer van zich liet spreken
 • dit voor Ron eigenlijk niets bijzonders is
 • Ron zijn mening nu uitgebreid in de Telegraaf was te lezen: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1370909482/knvb-faalt-in-steun-aan-arbiters?utm_source=google&utm_medium=organic
 • hij op persoonlijke titel liet weten het niet eens te zijn met hoe de KNVB met zijn scheidsrechters omgaat 
 • het binnenkort weer de week van de scheidsrechter is
 • dit van 5 t/m 13 oktober is (https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/week-van-de-scheidsrechter)
 • wij op leuke initiatieven van de clubs (en van de COVS en/of sv IJmond?) rekenen
 • Ron c.q. de scheidsrechters zich dan hopelijk wel gewaardeerd en gesteund voelen.....
 • wij iedereen weer een prettig en succesvol weekend toewensen op of langs de velden

Schermafbeelding 2019-09-13 om 11.14.08.png

Wist u dat ... (5 september 2019)

 • Menno vandaag weer aanwezig was
 • Hij zowaar op tijd bij de training verscheen
 • Menno zichzelf een nieuwe rol heeft toegeëigend
 • Dit unaniem werd toegejuichd door de trainingsgroep
 • Menno vanaf nu als "Nar SV IJmond" door het leven gaat
 • Dit eigenlijk al reeds bekend was
 • Wij vermoeden dat Menno een vorm van sadomasochistisch gedrag vertoont
 • Je namelijk bij elke stekelige opmerking iets ziet groeien bij Menno
 • Menno er wel voor zorgt dat er een tweedeling ontstaat in de groep
 • Als Nar van SV IJmond je een rubriek verdient
 • Deze elke week gevuld kan worden met informatie over Mennonieten
 • de eerste 11 regels van deze rubriek zijn geschreven door Ruud
 • Ruud op deze wijze zijn energie en ei kwijt kon
 • hij deze speciaal gedurende de vakantieperiode had opgespaard
 • Ruud ook gewoon minstens 11 regels in deze rubriek verdient
 • Ruud eigenlijk gewoon een groot kind is
 • hij nooit genoeg heeft aan 1 stekeligheid
 • Ruud als rapporteur vroeger zijn stekeligheden richting de scheidsrechters kon etaleren
 • hij nu hij geen rapporteur meer is andere slachtoffers zoekt
 • Ruud echter ook nog andere kwaliteiten heeft
 • hij bijvoorbeeld ook in staat is om de trainer van zijn werk te houden
 • er nu ook 11 regels aan Ruud zijn gewijd
 • het nu tijd is om aan "normale" IJmonders aandacht te besteden
 • de eerste Wybo is
 • Wybo na lange tijd weer volop meedeed aan de training
 • hij ook anagaf in september voor de FIFA-test op te gaan
 • trainer Sander naar het hoogtepunt toewerkt
 • deze bestaat uit een echte FIFA-test tijdens de training
 • deze omstreeks half oktober zal plaatsvinden
 • de trainende IJmonders dan goed kunnen zien hoe zij ervoor staan
 • Fred als rapporteur al de spelregeltoets heeft afgelegd
 • hij ditmaal dus niet met de "Aad-auto" meegaat op 10 september as.
 • Fred erin slaagde om een ruime voldoende te halen
 • Ron overigens nog enkele tips meegaf aan de wel met Aad meereizende IJmonders
 • een daarvan was om vooral geen kritiek te hebben op de muziekkeuze van Aad
 • de broers Martens afwezig waren
 • zij beiden - maar niet samen - van een buitenlandse vakantie genieten
 • Jacques dan ook de honneurs moest waarnemen
 • hij dat weer prima deed
 • Henk W zijn vaste chauffeur vorige week zeer had gemist
 • hij de vorige week meegenomen zak engelse drop nu wel aan zijn chauffeur kon overhandigen
 • deze zak de eindstreep van de avond niet haalde
 • Ron zich de zwarte dropjes bijzonder goed liet smaken
 • Ron toegaf vooral van deze kleur te houden
 • Ruud daarentegen vooral voor de roze kleur ging
 • wij dat eerlijk gezegd niet van Ruud hadden verwacht
 • Ruud de volgende keer wellicht uit de kast gaat komen
 • "HIJ" er dit keer niet was
 • wij ons afvragen of dat te maken had met het feit dat hij vorige keer met zijn echte naam in deze rubriek werd genoemd
 • het IJmond-uitje zondag as. plaatsvindt
 • er vele IJmonders aan de dis zullen aanschuiven
 • het te hopen is dat er die avond geen "strip"-biertjes worden geschonken
 • Willy ondanks andere berichten toch aanwezig was
 • hij vanwege de slechte weersvooruitzichten had besloten niet naar Drenthe af te reizen
 • de redacteur het voor nu wel weer genoeg vindt
 • er wellicht nog een toevoeging volgt van de hoofdredacteur als deze is teruggekeerd van zijn DEKA-rit......

 

 Schermafbeelding 2019-09-05 om 10.20.57.png

Wist u dat ..... (29 augustus 2019)

 • er overal in het leven golfbewegingen zijn
 • dit ook bij IJmond het geval is
 • de opkomst niet om over naar huis te schrijven was
 • de jonkies, in tegenstelling tot vorige week het nu lieten afweten
 • ook de op de trainingsavonden meest bespoken lid Menno het liet afweten
 • Ruud daardoor geheel van de rel was
 • ook Henk zijn gebruikelijke presentje voor Menno nu niet kwijt kon
 • niet bekend is waar dit nu is gebleven
 • Folkert als volleerd penningmeester optrad
 • Fred en Henk liever cash hun bijdrage voor het uitje deden
 • Sander er weer goed de wind onder had
 • Sjaak het moordende tempo niet kon bijhouden
 • Ron ook even een pauze inlaste
 • Wil wel op tijd fit is voor de competitie
 • het niet te hopen is dat hij voor de wedstrijd bij een metaaldetector langs moet
 • dit nartuurlikjk ook altijd voor Carel geldt
 • Carel heeft aangegeven 25 jaar vooritter van IJmond will blijven
 • Rafael woensdagmiddag gewerkt heeft
 • hij er vermoeid uit zag
 • René en Fred gisteren het licht hebben uitgedaan 
 • het einde van de avond volgende week wel vroeger zal vallen

Schermafbeelding 2019-08-29 om 11.14.42.png

Wiist u dat ... (22 augusutus 2019)

 • de gemiddelde leeftijd gister weer opnieuw laag was
 • het bestuur met volle teugen genoot van de jonge honden
 • Chris als jongste zelfs een wasbak-speciaal kreeg
 • dit allemaal te danken was aan de feestelijke omstandigheden bij DEM
 • Menno zich zoals gewoonlijk met allemaal dingen bemoeide waar hij niks mee te maken had
 • nu Folkert in het bestuur zitting heeft genomen, Rafael het klaverjasstokje overneemt
 • hij binnenkort met een eerste datum komt
 • de bitterballen er bij Opa Piet nog steeds lekker ingaan
 • Willy tegenwoordig weer een medestander heeft
 • ook Menno namelijk weer de originele bittergarnituur bestelt
 • de jarigen van afgelopen week (Sander en Fred) een grote groep hadden om te trakteren
 • de groep het gerstennat (voor de meeste IJmonders was dat het althans) zich goed liet smaken
 • Fred dus deze week wel gewoon wist dat het woensdag was
 • hij voor alle zekerheid ook nog eens een herinneringsapp had ontvangen
 • Henk W. zich tegenwoordig ook in de app mengt met berichten
 • Henk nog wel even aan het expirimenteren is
 • het eerste bericht namelijk helemaal zwart was
 • Aad en zijn vrouw ook in de app waren terug te vinden
 • voor de liefhebbers hier de links volgen:
   
 • Aad en zijn vrouw leuke hobby's hebben
 • "HIJ" er dit keer weer niet was
 • Fred zijn rookmaatje dus moest missen
 • Ron hem gelukkig nog kon vergezellen nadat hij bij Fred een rokertje had gebietst
 • Jeroen zijn vaderschap toonde
 • hij Chris behoedde voor verdere "aanvallen" door diverse IJmonders
 • Chris echter zijn mannetje wel staat en na enkele IJmond-trainingen mentaal weerbaarder is geworden
 • Chris bij het armpje drukken echter zijn meerdere moest erkennen in Hessel
 • Hessel overigens dit keer op de fiets was gekomen
 • hij nu samen met Folkert naar Castricum kon terugfietsen
 • Folkert volgens Jeroen zijn scheidsrechtersdiploma in 1930 gehaald zou hebben
 • Jeroen hier vast mee wilde uitdrukken hoeveel ervaring Folkert inmiddels heeft
 • Folkert het zelf overigens anders opvatte
 • Aron de aanstellingen van de IJmonders weer keurig heeft verzameld
 • deze aanstellingen inmiddels weer op de site staan
 • Ruud en Ed nog afwezig waren
 • zij naar alle waarschijnlijkheid volgende week weer verschijnen
 • er dan na afloop van de training naar de wedstrijd van AJAX gekeken kan worden
 • dit een spannende wedstrijd belooft te worden
 • Jacques zich na afloop van de training weer een kind toonde
 • hij de opblaashindernisbaan met glijbaan nam
 • enkele andere IJmonders zijn voorbeeld volgden
 • de kleine Ooijkaasjes dat al eerder hadden gedaan
 • de gehele famile Ooijkaas weer aanwezig was
 • zij hiermee stijgen op de opkomstlijst
 • Henk M. echter door ziekte was getroffen
 • hij volgens zijn broer Mart leegliep
 • wij voor Henk hopen dat hij volgende week weer gevuld en al aanwezig is
 • de bekerwedstrijden voor de meeste teams in het weekend van 31 augustus beginnen
 • het komend weekend dus vooralsnog het laatste vrije weekend voor de meeste IJmonders is
 • zij dan gelukkig kunnen genieten van een mooi en zonnig weekend
 • het voor nu wel weer genoeg is...........

Schermafbeelding 2019-08-22 om 12.27.28.png

Wist u dat ..... (15 augustus 2019)

 • de gemiddelde leeftijd aan het dalen is
 • er gister maar liefst 5 jonkies op het veld stonden
 • Jay, Chris, Pim, Aron en Hessel het trainingsveld vonden
 • dit ondanks het voorspelde slechte weer
 • 'ons lieve heer' ons daarom kennelijk goed gezind was
 • we van de regen niet nat zijn geworden
 • Hessel na 2 jaar (sinds 6 juli 2017) eindelijk ook de weg naar IJmond weer heeft gevonden
 • hij, nu hij meerderjarig is, wel gemotoriseerd kwam
 • de jonkies en oudjes met plezier de door Sander samengestelde training ondergingen
 • iedereen gelijk al aan een test werd onderworpen
 • iedereen wel met vlag en wimpel slaagde
 • de test volgende week wellicht een beetje wordt verzwaard
 • Sander er kennelijk weer zin in heeft dit seizoen
 • ons oudje Fred de tijd niet eens meer kan bijbenen
 • Menno hem om 22.30 uur een appje stuurde 'waarom ben je er nog niet'
 • Fred hierop reageerde met: ik heb het vandaag zo druk gehad, dat ik ben vergeten dat het woensdag is'
 • gehoopt mag worden dat zijn hondje hier niet onder heeft geleden
 • besloten is om Fred vanaf nu voortaan iedere woensdagavond een herinneringsappje te sturen
 • de IJmondapp op deze manier dus meerdere functies heeft
 • Henk W. voor de 3e maal in korte tijd ook weer is toegevoegd
 • het zo langzamerhand het verhaal van "Heintje Davids" begint te worden
 • het eigenlijk beter is om in dit geval over "Henkje Davids" te spreken
 • Pim blij was dat hij weer actief aan de training kon deelnemen
 • hij zich na de training ook niet hoefde te vervelen
 • hij toen namelijk op verzoek van Henk W. de smartphone van Henk onder handen nam
 • deze telefoon inmiddels al in heel wat (IJmond)handen terecht is gekomen
 • Pim trouwens tijdens de Heemskerk Cup bij ODIN'59 een bijzondere rol vervulde
 • hij door Jeroen bijna alle taken kreeg toegewezen die je maar kon bedenken
 • Pim verzuchtte dat hij volgend jaar hoopt gewoon weer op het veld te kunnen staan
 • er tijdens het toernooi een recordaantal IJmonders actief was
 • de jongste Chris was en de oudste Rafael
 • ex-trainer Henk M. in februari 2020 afscheid neemt als bondsscheidsrechter (basketbal)
 • hij dan afscheid hoopt te nemen met een leuke wedstrijd
 • Henk dan bijna 70 jaar is
 • wij ervan uitgaan dat er uitgebreid aandacht aan zijn afscheid zal worden besteed
 • zijn naamgenoot (Henk W) al te kennen heeft gegeven aanwezig te willen zijn
 • de derde Henk (Henk P.) dan natuurlijk ook niet mag ontbreken
 • het dan een echte Henk-boel wordt
 • Ruud en Ron beide afwezig waren in verband met vakantie
 • beiden echter vanaf hun vakantie-adres toch nog even reageerden in de IJmondapp
 • Willy iets eerder naar huis ging dan normaal
 • hij de volgende ochtend namelijk al om 08.00 uur in het ziekenhuis moest zijn
 • Willy daar een MRI-scan moet ondergaan om te checken of alles inmiddels goed op z'n plaat(s) zit
 • Carel geheel tegen zijn gewoonte in gewoon meetrainde ondanks de regen
 • wij hiermee zien dat hij zijn verantwoordelijkheid als voorzitter niet ontloopt
 • "HIJ die niet genoemd mag worden" daarentegen in geen velden of wegen te zien was
 • het ditmaal dus niet allen "HIJ die niet genoemd mag worden", maar ook "HIJ die niet gezien wil worden" was
 • wij toch hopen dat HIJ er de volgende keer gewoon weer is
 • het trouwe, doch onzichtbare lid Marcelino heeft aangekondigd vanaf september te komen trainen
 • wij dit eerst moeten zien en het dan pas geloven
 • het aantal Spaanstalige IJmonders dan ineens wel verdubbeld wordt
 • Folkert gisteren tijdens de nazit al bezig was om de opkomstlijst aan te passen
 • hij zelfs met trots de "eeuwige" opkomstlijst kon laten zien
 • deze lijst wordt aangevoerd door Menno
 • Jay goede stappen zet op de huidige opkomstlijst
 • hij nu al bijna meer is geweest dan het hele vorige seizoen
 • Aron ook goed bezig is
 • hij de laatste weken niet meer zijn eigen training doet, maar meedoet met de groep
 • de redacteuren het voor nu wel genoeg vinden.......

Schermafbeelding 2019-08-15 om 12.20.33.png

Wist u dat ..... (8 augustus 2019)

 • Er bij IJmond ook wel positieve zaken zijn te benoemen
 • De opkomst gister buitengewoon groot was
 • Ron er zijn handen vol aan had
 • Hij nu een weekje verlof heeft
 • Sander volgende week het stokje weer overneemt
 • we bij IJmond nu ook een taalkundig medewerker hebben
 • het hem nog niet duidelijk is dat er een verschil bestaat tussen stijl-, spel- en tikfouten
 • zijn tips desalniettemin welkom zijn
 • in vorige rubrieken een aantal van deze fouten alsnog is gecorrigeerd
 • Willy Willy gisteren weer een heel punt heeft verdiend
 • hij namelijk weer voor een deel aan de training heeft deelgenomen
 • hij dus op de weg terug is
 • Willy dus zeer waarschijnlijk voor aanvang van de kompetitie wedstrijdfit is
 • zijn blessure in dat opzicht dus "mooi" gepland was
 • er dit weekend vele IJmonders op het toernooi van ODIN'59 (Heemskerk Cup) actief zullen zijn
 • daar ondermeer de nummers 4, 12, 15, 16, 18, 19 en 20 van de onderstaande opkomstlijst te zien zullen zijn als (assistent)scheidsrechters
 • daartoe ook nog Marcelino Arconada behoort
 • hij weliswaar IJmond-lid is, maar niet op de opkomstlijst voorkomt
 • er gisteren tijdens de training ook een groepje "babbelaars" aanwezig was
 • deze babbelaars veel te bespreken hadden met elkaar
 • zij de training volkomen aan zich voorbij lieten gaan
 • er tijdens de nazit een levendige spelregeldiscussie ontstond
 • voorzitter Carel deze in gang zette
 • er voor vele aanwezigen toch weer nieuwe zaken naar voren kwamen
 • het goed is om vaker dit soort "discussies " met elkaar te voeren
 • in september weer de spelregeltoetsen op het programma staan
 • daar natuurlijk ook weer diverse IJmonders actief zullen zijn
 • de "Aad-auto" vol met IJmonders ook weer zal gaan rijden
 • Aad op deze manier ook nog steeds bijdraagt aan sv IJmond
 • Michael onlangs in het Telstar-stadion werd gespot door Ron
 • Ron nog wel enkele kleinigheidjes constateerde
 • dit voor Ron natuurlijk niet opvallend is te noemen
 • het opvallend was te noemen dat Aron ditmaal onmiddellijk na de training was verdwenen
 • Fred hierdoor bij binnenkomst zijn traditionele biertje moest missen
 • Ron de taak van Aron gelukkig overnam
 • Ruud de komende 2 weken afwezig is ivm vakantie
 • wij de komende tijd dus de opmerkingen van Ruud moeten missen
 • bepaalde personen daar wellicht niet rouwig om zijn
 • er echter ook nog zoiets bestaat als de IJmond-app
 • Ruud daar zijn opmerkingen en foto's ook nog kwijt kan tijdens zijn vakantie
 • Henk W deze opmerkingen dan helaas wel gaat missen
 • hij zich voor de tweede keer namelijk heeft afgemeld voor de groepsapp
 • Henk niet langer bestand was tegen de vele geluidjes van deze app 
 • de hele familie Ooijkaas gisteren sinds lange tijd weer eens aanwezig was
 • driekwart van de familie iets eerder vertrok
 • vele IJmonders zich al hebben opgegeven voor het uitje van IJmond op zondag 8 september
 • Chris zich zowel tijdens als na afloop van de training als een echte IJmonder gedroeg
 • hij het zo naar zijn zin had dat hij zijn vader Jeroen zelfs kon overhalen (nog) langer te blijven zitten
 • Jeroen op zoek is naar een goede uitleg van het begrip "aanverwanten"
 • Folkert daartoe al een poging heeft ondernomen
 • Jeroen wordt geadviseerd op de volgende link te klikken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/wat-is-aanverwantschap
 • voor de duidelijkheid hieronder een voorbeeld volgt
 • de broer van Ron is nog steeds de zwager (= aanverwant) van Henk W ondanks dat eerstgenoemde gescheiden is van de dochter van Henk W
 • alle IJmonders natuurlijk ook familie van elkaar zijn
 • zij een echte bloedband met elkaar hebben
 • HIJ die niet genoemd wil worden ook weer aanschoof voor de nazit
 • hij voor iemand die niet genoemd wil worden toch ook wel weer nadrukkelijk aanwezig was
 • er zelfs een oude foto rondging waarop HIJ ook te zien was toen hij een flink aantal jaren jonger was
 • gevraagd werd of deze foto misschien geplaatst mocht worden in de "oude doos"
 • het antwoord natuurlijk niet verrassend was te noemen
 • het voor nu wel weer genoeg is
 • volgende week weer net zo'n opkomst als deze week wordt verwacht
 • trainer Sander dat zeer zou waarderen op zijn eerste (IJmond)werkdag na de vakantie

Schermafbeelding 2019-08-08 om 09.17.10.png 

Wist u dat ...... (1 augustus 2o019)

 • de opkomst niet groot was gisteren
 • Ron des ondanks een mooie training uit zijn hoge hoed toverde
 • Aron deze keer wel aansloot
 • hij wel opmerkelijk vaak een drinkpauze inlaste
 • Aron wel steeds vroeger naar DEM komt
 • hij dan Jacques entertaint
 • je je nog steeds kunt opgeven voor het uitje op 8 september 
 • je partner ook van harte welkom is
 • René ook weer terug op aarde is
 • hij de caravan weer in de winterstalling heeft geplaatst
 • Willy weer beide handen kan gebruiken
 • hij wellicht nog wel even wat fysiotherpie kan gebeuiken
 • Henk gisteren met de benenwagen naar huis moest
 • zijn taxichauffeur het gister (gepland) liet afweten
 • Henk tijdens de wandeling naar huis wel even tijd heegt genad om na te denken
 • hij van allerlei goede adviezen werd voorzien
 • Menno heeft toegegeven dat Folkert toch wel gelijk had
 • je hiervoor nog wel weer even de rubriek van vorige week moet lezen
 • Fred als barmhartige Samaritaan een rookconsumptie aanbiood aan Ron
 • de terugkeer van René er wel voor zorgt dat het percentage rokers weer is gestegen
 • Sander reikhalzend naar uitkijkt om de training weer te hervatten
 • hij al heeft gesproken over de FIFA test
 • Wybo gister verbaasd opkeek bij Telstar-DEM
 • daar de scheidsrehter met krampverschijnselen met de brancard van het veld werd gedragen
 • het hier om de bekende scheidsrechter RW ging
 • dit nooit zou zijn gebeurd als hij lid van IJmond zou zijn geweest
 • dit het weer is voor deze week .....

Schermafbeelding 2019-08-01 om 10.46.27.png 

Wist u dat (25 juli 2019)

 • de hitte de echte diehards niet kon weerhouden te komen trainen
 • Ron een speciale trraining had voorbereid
 • dit betekende dat de intensiteit zou afhangen van het aantal woorden dat Menno zou gebruiken
 • Menno zijn uiterste best deed om zijn mond te houden
 • hij daarin volgens Ron prima geslaagd was
 • Ron volgende week helemaal tevreden zal zijn
 • Menno dan namelijk helemaal geen woord zal zeggen
 • hij er dan namelijk niet bij is ivm vakantie
 • Ron ook nog andere hitte-maatregelen had getroffen
 • hij voor iedereen voor de training een flesje water had meegenomen
 • hieruit maar weer blijkt dat Ron het beste voorheeft met zijn IJmonders
 • Menno ook nog steeds met een juridische kwestie in de maag zat 
 • dat je hiervoor even deze rubriek van 2 weken geleden moet lezen
 • Menno hiervoor ook nog wel zijn uiterste best om de deadline te halen
 • het hem, ondanks de inzet van hulplijn Sander, niet is gelukt Folkert te overtuigen van diens standpunt
 • Folkert daarentegen ook nog geen hard bewijs voor zijn standpunt heeft kunnen aandragen
 • deze "discussie" dus wordt vervolgd
 • Willy Willy de eerste plaats nu moet delen met Menno
 • Willy volgende week echter de 1e plaats weer kan innemen
 • Menno dan namelijk - zoals gezegd - afwezig is
 • Aron zijn eigen persoonlijke trainer was gisteravond
 • hij voor zichzelf een parcours had uitgezet waar hij 30 minuten lang actief was
 • wij ons afvragen waarom Aron zich van de groep had afgezonderd
 • wij vinden dat de hoofdtrainer hier iets mee moet doen
 • hij dat namelijk ook als een motie van wantrouwen aan zijn adres zou kunnen opvatten
 • Folkert bij binnenkomst van Fred onmiddellijk overeind sprong
 • hij Fred persoonlijk de uitnodiging voor de openingsavond voorlas
 • het veel weg had van een aubade
 • het stel na afloop ook als echte vrienden zij aan zij naar huis fietste
 • Jacques ook weer terug was van zijn weekje Duitsland
 • hij samen met zijn vrouw Ella naar DEM was komen fietsen
 • Jacques echter niet deelnam aan de training
 • hiervoor 2 oorzaken waren
 • hij eerst nog een verjaardag had van zijn kleindochter
 • en hij ook nog steeds last heeft van een blessure
 • wij Jacwues een voorspoedig herstel toewensen
 • dat natuurlijk ook nog steeds voor Willy Willy geldt
 • Willy zich richt op half augustus
 • hij dan onder de hoofdtrainer Sander zijn rondjes hoopt de kunnen lopen
 • Willy ook nog een klacht indiende bij de penningmeester
 • deze volgens hem wel zeer ruimhartig contributie bij hem had afgeschreven
 • wij vermoeden dat de penningmeester heeft gekeken naar het aantal wedstrijden dat Willy heeft geleid
 • dat meer dan het dubbele was dan van de gemiddelde IJmonder
 • er voorafgaand aan de openingsavond een bezoek aan de wedstrijd DEM - ADO'20 staat gepland
 • dat een echte kraker in de 3e divisie mag worden genoemd
 • wij hopen dat er dan nog wel genoeg plek langs de lijn is voor alle IJmonders
 • er anders wellicht via Wybo VIP-kaarten geregeld kunnen worden 

Wist u dat (18 juli 2019)

 • de training gisteren onder leiding stond van Michael
 • Michael een prima training had voorbereid
 • de aanwezigen deze zonder morren ondergingen
 • Menno zijn uurwerk ditmaal bijzonder op prijs werd gesteld door de trainer
 • hieruit maar weer blijkt dat de ene trainer de andere niet is
 • wij er echter wel vanuit gaan dat zomertrainer Ron volgende week weer present is
 • Henk W. maandag zijn 76e verjaardag had gevierd
 • hij in de IJmond-appgroep de nodige felicitaties had ontvangen
 • Henk hiervan zo was geschrokken dat hij zijn kleindochter had verzocht hem uit de app te verwijderen
 • hij hiermee op een andere Henk lijkt (Henk M)
 • de app-beheerder er inmiddels voor heeft gezorgd dat Henk weer terug is in de groep
 • het gewoon een kwestie van wennen is
 • het natuurlijk zeker in het begin even wennen is aan de berichten van Ruud
 • Ruud er namelijk van houdt om leuke foto's en teksten te appen
 • wij hierbij een oproep doen aan de IJmonders om "leuke" plaatjes van Ruud te maken
 • Henk P ditmaal zijn oude beroep moest uitoefenen
 • hij als politie-agent enkele jeugdige bezoekers van het sportpark moest "verwijderen"
 • dit Henk P goed afging
 • normaalgesproken Jacques zich van deze taak kwijt
 • Jacques nu echter in geen velden of wegen was te bekennen
 • hij met zijn vrouw Ella in Duitsland vertoefde
 • erelid Piet ook aanschoof voor de nazit
 • het opvallend was dat Piet geen bitterballen bestelde
 • Piet in dit geval voor een kroket ging
 • hij binnenkort trouwens met de bus naar Zwitserland afreist
 • zijn Greetje uiteraard met hem meegaat
 • wij hen daar veel plezier en vertier wensen
 • Willy en Michael (de Uitgeesters) voor de traditionele bitterhapjes gingen 
 • de andere Uitgeester (Jay) het over een andere boeg gooide
 • Henk W. weer uiterst opmerkzaam was
 • het hem onmiddellijk opviel toen Carel "het" woord in een zin gebruikte
 • Henk zich daaraan zelf later op de avond ook bezondigde
 • Fred dan ook voorstelde om naast de opkomstscore voortaan ook een lijstje te gaan bijhouden van "het" woord
 • de redacteur heeft beloofd dit bij de John Frederickstadt van IJmond neer te leggen 
 • Fred zich trouwens enigszins vergeten voelde
 • hij namelijk geen uitnodiging voor de openingsavond had ontvangen
 • dit temeer zeer deed omdat zijn grote (fiets)maat de uitnodiging had verzonden
 • er zeer waarschijnlijk geen sprake is geweest van opzet
 • Fred daarvan ook uitging en heeft aangegeven wel te willen komen
 • de openingsavond ditmaal zeer dichtbij zal worden gehouden
 • iedereen op de fiets kan komen
 • dit zelfs voor Henk W geldt
 • Aron zich wegens andere verplichtingen die dag helaas heeft moeten afmelden
 • het trouwens opmerkelijk was dat de uitnodiging afkomstig was van de "reiscommissie"
 • wij ons afvragen wat deze commissie allemaal van plan is
 • het bericht werd ondertekend door de relatiebeheerder vab sv IJmond
 • wij niet wisten dat IJmond zo'n beheerder had
 • er op 10 en 11 augustus as. diverse IJmonders actief zullen zijn op het ODIN-Toernooi voor jeugdteams
 • Jeroen en Menno als reserve hebben aangemeld
 • zij hopen niet in actie te hoeven komen
 • dat namelijk zou betekenen dat iedereen komt en niet geblesseerd raakt
 • zij anders echter met plezier hun scheidsrechterspak zullen aandoen
 • wij nog steeds in afwachting zijn van "HIJ" die niet genoemd wil worden
 • wij ons zo langzamerhand afvragen of hij de wistudat wel leest vanaf zijn vakantie-adres
 • het voor nu wel weer even genoeg is
 • wij volgende week woensdag weer vele IJmonders verwachten voor de training en/of de nazit 

Wist u dat (11 juli 2019)

 • Jeroen nu vond dat hij vorige week te vaak is genoemd
 • hij nu niet kwam opdagen
 • Wybo nu wel weer verscheen
 • Wybo het bloed bij trainer Ron onder de nagels vandaan haalde
 • Ron een beetje geagiteerd keek
 • Menno en Folkert in een juridisch conflict terect zijn gekomen
 • dit betekent dat zij verschillend over een juridische kwestie denken
 • Menno de stelling nog niet kon weerleggen
 • Menno van Folkert twee weken de tijd krijgt om met zijn tegenargumenten aan te komen
 • Menno wel al vroeg of er een mogelikheid van uitstel bestaat
 • Folkert dit ruimhartig heeft toegezegd
 • er gisteren iets verrassends gebeurde
 • Henk W namelijk dan eindelijk zijn nieuwe smartphone had meegenomen

 • Deze onmiddellijk door Ruud in beslag werd genomen

 • Ruud ervoor zorgde dat deze werd voorzien van de juiste download, waaronder WhatsApp

 • Henk vanaf gisteren in de IJmond-appgroep is opgenomen

 • Henk daarna de nodige foto’s, filmpjes en berichten om de oren en ogen vlogen

  Henk daarna onmiddellijk vroeg of de geluidjes konden worden gedempt

  Dit ook door Ruud werd verzorgd

  Henk anders bang was dat zijn Irene zou vragen wat al die vreemde geluidjes te betekenen hadden’

  Wij Henk hebben geadviseerd een pincode te gaan gebruiken

  Fred gisteren een koekje van eigen deeg kreeg

  Henk hem namelijk betrapte op ander taalgebruik na inname van enkele biertjes

  Fred dit de week ervoor nog bij Henk had geconstateerd en gerapporteerd

  Henk dan ook zeer tevreden huiswaarts toog

  Hieruit eens te meer blijkt dat drank meer kapot maakt dan lief is

  Dit zeker voor het taalgebruik geldt

  Er helaas ook triest nieuws is te melden

  Oud-lid Joop van Tunen helaas is overleden

  Er zaterdag as. afscheid van hem kan worden genomen (Laan van Assumburg tussen 16.00 – 16.45 uur)

  Wij verwachten dat er ook de nodige IJmonders zullen zijn

  Wij ook Aad condoleren met het verlies van zijn broer

  Aron ook weer aan de training deelnam

  Hij dus weer een volledig punt voor de opkomstlijst scoorde

  Hij zelfs een sprintje trok

  Aron daarna onmiddellijk naar de kleedkamer vertrok om te douchen

  Hieruit blijkt dat Aron zeer goed bezig is om straks zo fit mogelijk voor de KNVB te gaan fluiten

  Wij nog steeds niets hebben gehoord van “HIJ”

  Wij ons afvragen of “HIJ” wel over wifi beschikt op zijn vakantieadres op de boerencamping

  Folkert en Jacques er volgende week niet zijn

  Zij beiden dan een tripje maken

  Folkert over de Friese wateren gaat varen

  Jacques over de Duitse snelwegen gaat “vliegen”

  Wij hen beiden de week erna weer op de training verwachten

  Carel ook weer aanwezig was

  Hij meldde dat hij over enige tijd zeer waarschijnlijk in Heemskerk komt werken

  De bewoners Carel waarschijnlijk niet met open armen zullen ontvangen

  Als Carel namelijk in functie voor je deur verschijnt hij iets van je nodig heeft

  Hij zich beslist niet laat afpoeieren

  Willy Willy tijdens de training met een hand aan het stuur kwam aanfietsen

  Hij toen wel zo verstandig was om niet naar de zwaaiende IJmonders terug te zwaaien

  De blessure van Willy een vervelende blijkt te zijn

  Hij voorlopig dus niet op het trainingsveld te zien zal zijn

  Hij gelukkig wel de kantine weet te vinden voor de nazit

  Hij daarbij aan 1 hand genoeg heeft om zijn biertjes te kunnen nuttigen

  Menno meldde dat hij inmiddels nieuwe voetbalschoenen heeft besteld

  Deze echter nog niet waren gearriveerd

  Wij benieuwd zijn of dat volgende week wel het geval zal zijn

  Het voor nu wel weer genoeg is

  Degenen die niet zijn genoemd volgende keer genoemd zullen worden

  Dit dan geldt voor Ed

  Dit dan dus eigenlijk niet meer nodig is, aangezien Ed nu toch genoemd is

  Wij iedereen een prettig weekend wensen

Wist u dat (4 jul 2019)

 • Jeroen naar eigen zeggen vorige week in deze rubriek nket genoemd is
 • Jeroen daarover heftig teleurgesteld is
 • Jeroen hopelijk na het lezen van deze versie weer een beetje blij is
 • Jeroen tijdens de training door trainer Ron van Gaal aan zijn zoon Chris werd gekoppeld
 • Jeroen tijdens het laatste rondje op het veld Chris moest laten gaan
 • Jeroen dit kennelijk zag aankomen en Chris probeerde te vermoeien met een partijtje scheinboksen
 • Jeroen na afloop enigszins geirriteerd was om dat Folkert hem steeds naar argumenten
 • Jeroen het volgens Folkert niet kon afdoen met "ik vind ......."
 • Jeroen zo wel genoeg is genoemd voor de komende weken
 • Menno aan het eind van de avond toch wel snel uit de startblokken wist te komen
 • hij wel door Henk Warmerdam werd geïnspireerd
 • Willy Willy er ook weer was voor de nazit
 • hij op deze manier goed aan zijn positie op de opkomstlijst blijft werken
 • wij natuurlijk ook hopen dat hij weer snel op het trainingsveld te zien zal zijn
 • Menno tevreden vaststelde dat zijn standpunt mbt de "handsbal" bij Nederland - Japan geheel juist was
 • Aron volledigheidshalve ook nog opmerkte dat hij het in de eerste plaats ook geen strafschop vond
 • er volgens Folkert ook nog een belangrijke taak is voor de KNVB om deze situatie nog eens toe te lichten
 • dit wellicht ook door sv IJmond kan worden verzorgd
 • de andere, nieuwe spelregels dan ook de revue kunnen passeren
 • Fred - geheel tegen zijn gewoonte in - al om 21.15 uur de kantine binnen kwam stappen
 • een ieder hierop zeer verbaasd reageerde en vroeg of Fred soms al aan de wintertijd was begonnen
 • Fred uitlegde dat hij op tijd wilde zijn ivm de wedstrijd van Nederland tegen Zweden
 • hij in dat opzicht dus eigenlijk iets te laat was (de wedstrijd begon nl. om 21.00 uur)
 • Ed weer aan zijn eerste training begon na zijn verblijf op Kos
 • Ed de training van gasttrainer Ron wel kon waarderen
 • Menno daar iets anders over dacht
 • Ron en Menno namelijk verschillend denken over de tijdwaarneming
 • zij voor de rest wel van elkaar houden
 • Ruud weer op de (elektrische) fiets was gekomen
 • hij deze keer niet alleen hoefde te fietsen
 • zijn schoonvader Ed hem vergezelde
 • zij op deze manier goed aan het milieu denken
 • Pim er
 • we nog niets van "HIJ die niet genoemd wil worden" hebben gehoord
 • de uitnodiging in de vorige wist u dat nog steeds staat
 • barkeeper Martien er niet was
 • Jacques er nu alleen voor stond
 • Jacques ook nu weer prima in staat was om van rol te wisselen
 • Willie Willie nu eens niet de enige was met de traditionele hapjes
 • Chris dit namelijk ook bestelde
 • Chris ook trots aan Fred zijn cijfers showde
 • dit zijn cijfers van de Havo betrof
 • vader Jeroen daar ook trots op kan zijn
 • Aron helaas moest constateren dat hij geen koploper qua wedstrijden is geworden
 • hij namelijk op 135 wedstrijden uitkwam
 • dit er dus 21 minder waren dan Willy (156)
 • Aron ook nog wist te melden dat hij in totaal 156 gele), 22 directe rode kaarten en 40 strafschoppen heeft gegeven
 • hij hiermee zeer waarschijnlijk wel koploper is geworden
 • het nu wel zo moet zijn dat iedere aanwezige in deze wist u dat is genoemd
 • wij alweer uitkijken naar de volgende training onder leiding van ...........

Wist u dat (27 juni 2019)

 • de training gisteren onder leiding stond van Jacques
 • Menno hem beleefd, doch dringend vroeg deze taak voor zijn rekening te nemen
 • Jacques hieraan gewillig voldeed en een uitstekende training uit de hoge hoed toverde
 • zichtbaar was dat Jacques uit de "Mart-school" komt
 • het hem lukt om iedereen - op 1 na - stil te krijgen
 • de suggestie werd gedaan om met z'n allen op bezoek te gaan bij "HIJ" die niet genoemd wil worden
 • dat een mooi zomers IJmond-uitje kan worden
 • "HIJ" daar natuurlijk ook open voor moet staan
 • wij alleen maar enthousiasme verwachten
 • Willy Willy gisteren weer aanschoof aan de tafel voor de nazit
 • hij in eerste instantie nog wat rustig was, maar later loskwam
 • Willy morgen zijn verjaardag viert
 • hij dat echter zonder zijn vrouw en kind moet vieren
 • deze namelijk wel naar Portugal zijn gegaan
 • Willy zijn verjaardag nu bij zijn broer gaat vieren
 • wij Willy natuurlijk ook via de IJmond-app felicitaties kunnen sturen
 • deze zeker goed zullen aankomen op de nieuwe telefoon van Willy
 • hij deze speciaal voor zijn vakantie had aangeschaft
 • het toch wel sneu is dat deze vakantie door zijn val in het water is gevallen
 • Willy dit seizoen maar liefst 156 wedstrijden heeft gefloten
 • hij het bewijs daarvan op zijn telefoon demonstreerde
 • wij denken dat Willy hiermee de absolute koploper van IJmond is
 • alleen Aron wellicht nog roet in het eten kan gooien
 • Aron trouwens berichtte dat hij vanaf volgend seizoen voor de KNVB gaat fluiten
 • hij nu bezig is met zijn SO-III
 • Folkert gisteren alleen voor de nazit aanschoof
 • hij de training moest laten schieten
 • hij met zijn kleinzoon namelijk een etappe van de Amsterdamse Avondvierdaagse had afgelegd
 • Folkert zodoende al 5 kilometer in zijn benen had
 • dit ongeveer hetzelfde aantal was wat de IJmonders op de training hadden afgelegd
 • Wybo en Pim dit konden aflezen van hun smartwatch
 • Folkert ook weer een jaartje ouder was geworden
 • zijn leeftijd inmiddels "seisentichseis" is
 • dit Fries is
 • Fred en Henk W. er altijd in slagen in discussie met elkaar te komen
 • Fred nu een analyse had gemaakt van het gedrag van Henk na een aantal bier
 • er volgens Fred een duidelijke relatie bestaat tussen het aantal bier en het woordgebruik van Henk
 • dit waarschijnlijk niet alleen voor Henk geldt
 • er volop werd gediscussieerd over de strafschop die het Nederlands Damesteam kreeg tegen Japan
 • de meningen van de IJmonders nogal uiteen liepen
 • de redacteur heeft toegezegd in deze rubriek met verheldering te komen
 • om te beginnen vermeldenswaardig is dat oud-scheidsrechters Mario vd Ende en Dick Jol het geen strafschop vonden
 • dit te lezen is via de volgende link (inclusief beelden): https://www.omroepwest.nl/nieuws/3858715/Wel-of-geen-penalty-Dit-vinden-Dick-Jol-Mario-van-der-Ende-en-Fons-Groenendijk
 • de redacteur het houdt op de correcte toepassing van de "triple punishment-regel"
 • deze als volgt luidt: 3. Triple punishment
  "Als de verdediger in het strafschopgebied een poging onderneemt of de mogelijkheid heeft om de bal te spelen, maar een overtreding maakt, is het een gele kaart. Dit omdat de straf anders te zwaar wordt geacht; namelijk een strafschop, rode kaart en een daaropvolgende schorsing. Bij duwen of vasthouden blijft de rode kaart intact. Gemene tackles van achteren blijven wel bestraft met een rode kaart. Buiten het strafschopgebied verandert er überhaupt niets, omdat er dan geen sprake is van een strafschop."
 • de redacteur overigens eigenlijk van mening is dat het geen strafschop zou zijn
 • hij daarmee op dezelfde golflengte zit als Mario vd Ende en Dick Jol
 • ALS er echter wordt gefloten voor een handsbal, dat dan een "gele kaart" zou moeten volgen volgens de triple punishment-leer
 • enkele andere IJmonders echter stelden dat het eventueel als het ontnemen van een duidelijke scoringskans zou kunnen worden gezien en er dan rood zou moeten volgen
 • de redacteur echter wijst op de volgende passage uit het spelregelboek: 
 • Een speler een overtreding begaat ten opzichte van een tegenstander binnen zijn eigen strafschopgebied en daarmee de tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt en de scheidsrechter dit bestraft met een strafschop, dan ontvangt de overtredende speler een waarschuwing als de overtreding gebeurde in een poging de bal te spelen; in alle andere gevallen (bijv. vasthouden, trekken, duwen, geen mogelijkheid om de bal te spelen etc.) moet de overtredende speler van het speelveld worden gezonden.
 • dit wel vrij duidelijke taal is
 • wij ook nog graag het oordeel ontvangen van voetbalprofessor Aron
 • Aron inmiddels zijn visie heeft laten weten
 • Aron van mening is dat het strafschop + rood moet zijn
 • de redacteur toch echt van mening blijft dat (als je vindt dat het strafbaar hands is) de handsbal als een overtreding tov een tegenstander gezien moet worden
 • hij hiervoor ook steun vindt in de handleiding tuchtzaken waarin op pagina 7 is vermeld dat onder "overtreding tov een tegenstander" de volgende acties vallen: 

  Onreglementair voorkomen doelpunt of scoringskans d.m.v.

  - handsbal

  - vasthouden, duwen, blokkeren

  - ernstig gemeen spel

 • het voor nu even genoeg is
 • wij iedereen een prettig en hopelijk zonnig weekend toewensen

 

Wist u dat (20 juni 2019)

 • Ruud probeert te wedijveren met de redacteuren van deze rubriek
 • hij nu al gelijk na de training begint in de app-groep met 'wist-u-dat'
 • zijn bijdrage meestal niet niveauverhogend werkt
 • hij zijn goerde voornemens van vorige week niet heeft kunnen volhouden
 • hij gewoon weer met de auto naar de training kwam
 • Henk W een beetje gestresst was
 • Menno hem namelijk in de steek liet
 • deze van goede wil was, maar zijn vaderlijke verplichtingen hem weerhielden te komen
 • Jeroen zich liet gelden als volwaardig vervanger van Menno
 • hij ook maar bleef lullen tijdens de training
 • Pim en Hessel gefeliciteerd worden omdat zij zijn gepromoveerd
 • het helaas Wybo net niet lukte
 • hij wellicht iets regelmatiger moet komen trainen
 • het voor Carel al een prestatie was dat hij niet degradeerde
 • Menno, zoals zo vaak, tevreden was met zijn 5e plek
 • Sjaak zoals altijd de koffie voor ons klaar had staan
 • we dit buiten opdronken
 • het binnen bij DEM niet te harden was vanwege de warmte
 • hij bij het koffiezetten nooit Buisman's koffiestroop gebruikt
 • de training werd geleid door Folkert
 • het geen Friese training werd, zoals Menno het zich afvroeg
 • Henk (taxi-loos) al vroeg te voet naar huis ging
 • Willy zijn gezicht weer liet zien
 • dit gezicht er wel heel anders uitzag dan 14 dagen geleden
 • hij wel al is geopereerd aan zijn sleutelbeen
 • dit hem niet weerhield om op de fiets langs te komen
 • Rafael ook bij de oude lullen gaat horen 
 • hij bij Tata gaat gebruik maken van het senioren pact
 • Jay speciaal langs kwam om zijn telefoon op te laden
 • hij wel al goede nota had genomen van de nieuwe spelregels
 • dit het weer is tot zover ......

Wist u dat (13 juni 2019)

 • Ron zich wel wat aantrekt van deze rubriek
 • hij gisteren namelijk wel weer meetrainde
 • Ron echter niet zo goed tegen goedbedoelde adviezen kan
 • hij graag zelf de touwtjes (en tijd...) in de handen houdt
 • we gisteren avond-college hebben gevolgd
 • professor Aron weer eens zijn kennis over voetbal(spelregels) ten toon spreidde
 • er niets te merken was van de lichte hersenschudding die Aron had opgelopen
 • dit was veroorzaakt tijdens een wedstrijd toen Aron tegen een bal aanliep
 • het eigenlijk andersom was.....
 • Menno tevreden was over zijn trainingsarbeid
 • zijn mening niet door iedereen werd gedeeld
 • ook de mening van Ruud hiertoe behoort
 • dat nou niet echt verbazingwekkend is
 • het pas wat zou zijn als Ruud lovende woorden zou gaan spreken
 • Ruud ditmaal weer zonder Ed was gekomen
 • Ed namelijk nog steeds van zonnige temperaturen op Kos geniet
 • Ruud daarentegen nu sportief op de fiets was gekomen vanuit IJmuiden
 • het iets minder sportief was dan het klinkt
 • Ruud namelijk een electrische hulpmotor had
 • wij ons afvragen over welke hulpmiddelen Ruud nog meer beschikt 
 • Pim deze week helaas ook niet aan de telefoonklus van Henk W. kon beginnen
 • de nieuwe telefoon van Henk nog streeds bij de reparateur schijnt te liggen
 • wij ons zo langzamerhand beginnen af te vragen wat voor telefoon het is en of deze wel echt bestaat
 • Henk op deze manier nog steeds niet kan worden toegevoegd aan de IJmond-app
 • er in deze app gisteren weer de nodige leuke en leerzame plaatjes werden toegevoegd
 • er de nodige discussie was over de nieuwe spelregels
 • er tijdens het WK Dames in Frankrijk al met deze nieuwe regels wordt gespeeld
 • er een uitgebreide toelichting beschikbaar is via de volgende link: https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/spelregelwijzigingen-2019-2020
 • Carel gisteren niet de volledige aanwezigheidspunten scoorde
 • dit te maken had met het feit dat Carel alleen even koffie kwam drinken
 • Carel daarna andere belangrijke verplichtingen had
 • dit huiselijke verplichtingen betrof
 • zijn Gina die avond niet zonder Carel kon
 • wij gisteren dan eindelijk het volledige rappoort van rapporteur Rein..... konden inzien
 • de aanwezigen zelf hebben kunnen constateren wat een onrecht Carel is aangedaan
 • Carel volgens de aanwezigen echt een kans voorbij heeft laten gaan
 • zelfs de deskundigen tot het oordeel kwamen dat een bezwaar zeker zinvol en kansrijk was geweest
 • de redacteur een ieder adviseert rapporteur Rein.... te mijden
 • hij het seizoen van een scheidsrechter geheel kan verknoeien
 • de redacteur de rapporteur in kwestie met een D beloont
 • barkeeper Martien constateerde dat er ditmaal geen interesse was in de traditionele hapjes
 • dit vooral te maken had met de afwezigheid van Willy Willy
 • Willy waarschijnlijk thuis op de bank zat met zijn gebroken ellepijp
 • wij Willy adviseren volgende week wel weer even zijn gezicht te laten zien
 • wij dan kunnen constateren hoe het met zijn gezicht is gesteld
 • Folkert tot een bijzondere groep behoort
 • Menno namelijk had gelezen dat Friezen de gelukkigste bewoners van Nederland zijn
 • Folkert dit zondermeer beaamde
 • er dit weekend toch nog voetbal in de regio is
 • sv Beverwijk namelijk tot de finale van de nakompetitie is doorgedrongen
 • zij nu zaterdag as. tegen sv Kadoelen spelen op het complex van Hercules Zaandam
 • Fred, Henk W en Menno al te kennen hebben gegeven daar aanwezig te zullen zijn
 • andere IJmonders uiteraard ook welkom zijn
 • het laatste nieuws is binnengekomen dat de lichte hersenschudding van Aron gelukkig meevalt
 • hij toestemming van de huisarts heeft gekregen om gewoon te gaan fluiten dit weekend
 • Aron daarmee een van de weinige IJmonders is die nog in actie komt
 • Menno voor de 3e achtereenvolgende keer een aanstelling als scheidsrechter kreeg
 • hij deze echter wederom heeft moeten afzeggen ivm zijn nog steeds niet helemaal herstelde knie
 • Menno zich nu maar op de nieuwe kompetitie richt
 • de redacteuren iedereen een prettig weekend en een leuke vaderdag toewensen.....

Wish u dat (6 juni 2019j

 • Ron een selekt groepje aan het trainen was gisteravond 
 • hij, ongebruikelijk, niet meetrainde
 • zijn excuus was dat hij wilde trainen met koppeltjes
 • als hij mee zou trainen het een oneven aantal werd
 • Aron niet over te halen was mee te doen
 • Aron overigens wel de SOIII cursus gaat volgen
 • Pim na 10 uur niet meer aan Henk zijn smartwatch wilde beginnen
 • Willy zijn fietsvakantie wel op zijn buik kan schrijven
 • hij de wereldbol heeft gekist
 • hij daarbij ook zijn sleutelbeen heeft gebroken
 • Rafael straks wel de iron man kan worden genoemd
 • Carel wel blij is met het pensioenakkoord
 • het Ruud geen f... uitmaakt
 • het even heel duidelijk werd dat Jacques bij de sterke arm werkt
 • Jay vanaf vandaag van de onderste plaats verlost is
 • Folkert gister net op tijd thuis was
 • de hemelsluizen opengingen zodra hij thuis was
 • Fred zijn vaderlijke kwaliteiten toonde door te informeren of Folkert al thuis was
 • we het hierbij laten ......

Wist u dat (30 mei 2019)

 • Hiep, hiep, hoera; onze Irene vandaag jarig is
 • we benieuwd zijn of Henk zijn prinses gisteravond nog gekust heeft
 • wij ook benieuwd zijn of Irene ivm haar verjaardag volgende week leuke of lekkere presentjes aan Henk meegeeft
 • de IJmonders hier reikhalzend naar uitkijken
 • het vandaag Hemelvaartsdag is
 • Ron in een arbeidsloze periode zit
 • het ‘Mooi’ geweest is
 • hij nu als trainer mooi een warming-up kon bedenken, waarbij er minder geouwehoerd kon worden
 • Menno geblesseerd bij de training afhaakte
 • niet duidelijk is of het een met het ander te maken heeft
 • Wybo niet meer wist hoe laat hij zondag thuis was
 • wij hem dat niet kwalijk nemen
 • hij natuurlijk wat te vieren had
 • "zijn" DEM namelijk het kampioenschap van de hoofdklasse A behaalde
 • er bij de wedstrijd vele IJmonders aanwezig waren
 • zelfs good-old Piet langs de zijlijn was te vinden
 • dit enigszins gecorrigeerd dient te worden
 • Piet namelijk niet langs de zijlijn, maar op de tribune was te vinden
 • hij daar gezellig samen met Henk W. zat
 • Piet bij het 2e DEM-doelpunt volgens Henk helemaal uit zijn dak ging
 • wij niet wisten dat Piet zo'n DEM-supporter was
 • het ongelooflijke is gebeurd
 • Jay zijn woorden echt waar maakte
 • hij nu echt aanwezig was
 • dit zowel op de training als bij de nazit was
 • Jay ook nog trakteerde in verband met zijn verjaardag
 • deze verjaardag al in november was geweest.....
 • Jay heeft beloofd dat hij zijn best zal doen om vaker te komen
 • hij ook heeft toegezegd om voor IJmond een Instagram-account te gaan beheren
 • wij benieuwd zijn naar de resultaten
 • voor diverse IJmonders misschien nog een korte toelichting nodig is
 • Instagram is te vergelijken met Twitter, maar dan net even anders.....
 • Pim volgende week een belangrijke klus heeft te klaren
 • hij dan de nieuwe telefoon van Henk W. gaat installeren
 • Pim denkt hiermee ongeveer een uur bezig te zullen zijn
 • wij vermoeden dat hij dit te optimistisch inschat
 • het namelijk niet om een gewone mobiel gaat, maar om een Huawei...
 • Henk W. na een geslaagde installatie ook toegevoegd kan worden aan de IJmond-app
 • er dan een nieuwe wereld voor Henk zal opengaan
 • Martien gelukkig weer aanwezig was
 • zijn vervangers nu echter door afwezigheid schitterden
 • dit om Henk M en Jacques ging
 • Jacques te kampen had/heeft met een blessure
 • wij voor hem hopen dat deze snel geneest
 • er anders werk is voor Willy Willy
 • Willy echter volgende week voorlopig voor het laatst kan meetrainen
 • hij daarna namelijk voor 5 a 6 weken naar Portugal vertrekt
 • hij daar in zijn eentje aan een lange fietstocht begint
 • zijn vrouw hem halverwege voor een paar dagen komt opzoeken
 • Willy waarschijnlijk dan zo uitgeput zal zijn dat hij dan zelf een opkikkertje kan gebruiken
 • zijn vrouw daartoe wel in staat moet worden geacht
 • wij ons afvragen wie de "lief en leed-pot" gedurende de afwezigheid van Willy beheert
 • het bestuur daarvoor vast en zeker wel een oplossing paraat heeft
 • het bestuur gisteren weer volledig was
 • de tijdelijk afwezige Carel namelijk ook weer was teruggekeerd van zijn vakantie
 • er dan ook gelijk een vergadering werd belegd
 • deze vergadering weer na 30 minuten klaar was
 • Fred bij binnenkomst ditmaal niet gelijk een biertje kreeg aangeboden
 • hij ditmaal voor de verandering zelf voor de hele groep een rondje ging halen
 • Fred zelf het zuinig aandeed met bier
 • dit te maken had met een kuurtje dat Fred aan het volgen was
 • de nakompetities nu in volle omvang starten
 • er diverse IJmonders zijn aangesteld.
 • voor een handig overzicht van de wedstrijden gekeken kan worden op: https://www.hetamsterdamschevoetbal.nl/nacompetitie/zaterdag/
 • voor de zondagwedstrijden geklikt kan worden op: https://www.hetamsterdamschevoetbal.nl/nacompetitie/zondag-2/
 • wij een ieder een prettig en zonnig weekend toewensen met leuke en spannende wedstrijden ........

Wist u dat (23 mei 2019)

 • Deze rubriek in eerste instantie over de gastredacteur gaat.
 • Menno naar mening van de trainingsgroep niet vaak genoemd werd
 • Menno spontaan werd verrast door een liefdesverklaring van Ruud
 • Menno hierbij uit zijn broek scheurde vlak bij zijn spreekwoordelijke fluit.
 • Bij Ruud direct de liefde werd bekoeld en overging naar stekelige opmerkingen richting Menno
 • Menno het (weer) presteerde om pionnen om te lopen tijdens de training
 • Menno zich van geen kwaad bewust was 
 • Menno zich bij elke oefening als eerste zich liet gelden
 • Dit vooral in het verbale moet worden gezocht 
 • Menno hierbij liet zien dat hij een enorm herstelvermogen heeft
 • Hier toch enige twijfels over bestaan
 • Menno over zijn eigen prestatie altijd een vertroebeld beeld heeft 
 • Het voor nu weer even genoeg is
 • bovenstaande tekst van de sub- plv, loco- res, redacteur komt
 • wij dus nu een 1e, 2e en 3e wistudat-redacteur kennen
 • wij blij verrast waren van de komst van Willem van der Horst
 • het ons goed doet dat hij probeert het leven weer op te pakken
 • wij hopen hem snel weer eens te zien
 • "HIJ" er gisteren ook weer was
 • "HIJ" eenmalig toestemming heeft gegeven om zijn naam hier te vermelden
 • wij daar onmiddellijk gebruik van zullen maken
 • "HIJ" naar de naam Rene luistert
 • Rene afgelopen zaterdag niet alleen namens sv IJmond een stem op de nieuwe COVS-voorzitter mocht uitbrengen
 • hij ook zelf in het zonnetje werd gezet
 • Rene vanwege al zijn verdiensten voor de COVS tot Lid van Verdienste werd benoemd van de COVS
 • wij hem hiermee uiteraard van harte feliciteren
 • er na een korte speech van de secretaris bij de nazit flink op werd geproost
 • Rene echter aangaf de komende 9 weken niet meer te komen
 • dit niets te maken heeft met onwil, onvrede of verzadiging
 • hij gewoon met zijn Sophie 9 weken lang met zijn caravan op een boerencamping zal verblijven
 • wij Rene wel adviseren zijn COVS-speld mee te nemen
 • Rene hieronder door de ex-voorzitter Pol Hinke wordt toegesproken voordat hij de speld kreeg uitgereikt
 • D62CfleWwAAYSJz
 • ook trainer Sander in het zonnetje werd gezet
 • hij na afloop van zijn laatste training (van dit seizoen) een rijk gevulde tas kreeg overhandigd door Willy
 • hierin vele (bier)lekkernijen en een leuk spel zaten
 • de tas zo zwaar was dat Sander hulptroepen inschakelde om deze naar het thuisfront te brengen
 • Sander de komende periode bij elk biertje nog even aan zijn IJmond-vrienden zal denken
 • hij zelf weer vanaf half augustus op het trainingsveld zal verschijnen
 • het stokje tot die tijd wordt overgenomen door Ron "Van Gaal"
 • wij hopen dat Ron de trainingsintensiteit afstemt op zijn inmiddels bereikte leeftijd
 • Folkert ditmaal vroeger naar huis ging dan normaal
 • dit kwam doordat hij de volgende ochtend extra vroeg op moest staan
 • Folkert op tijd in het stemlokaal te Bergen moest zijn om daar toe te zien op het eerlijke verloop van de verkiezingen
 • zijn maatje Fred hem dus ditmaal moest missen
 • toen Fred op zijn normale tijd binnenkwam Folkert al was verdwenen
 • ook barkeeper Martien niet aanwezig was
 • wij hem nu al voor de 2e keer achter elkaar moesten missen
 • wij niet hopen dat 3x scheepsrecht is
 • zijn broer en Jacques hem ook ditmaal weer goed vervingen
 • Aron na zijn wedstrijd bij AFC'34 ook nog even aanschoof voor de nazit
 • hij aangaf dat hij de laatste 3 wedstrijden weer goed aan zijn gemiddelde aantal kaarten heeft gewerkt
 • hij op dit moment al 105 wedstrijden heeft geleid
 • hij daarmee zeer waarschijnlijk de koploper van IJmond genoemd mag worden
 • Aron ditmaal geen nieuwe aanstellingen kon aanleveren
 • dit waarshcijnlijk te maken heeft met het einde van de normale kompetitie
 • er na komend weekend alleen nog nakompetitiewedstrijden op het programma zullen staan
 • dat natuurlijk altijd extra spanning oplevert
 • Wybo met zijn club DEM zondag as. kampioen van de hoofdklasse A kan worden
 • Henk W al aangaf daarbij aanwezig te zullen zijn
 • ook Rafael en Menno bevestigden dat zij daarbij zullen zijn
 • Wybo veel vuurwerk verwacht zondag as
 • de vakantie van voorzitter Carel er nu ook bijna weer opzit
 • wij hem dan ook volgende week woensdag weer op de training verwachten
 • hij dan waarschijnlijk niet voorop zal lopen
 • alleen Ed nog niet is genoemd
 • dat hierbij dan is rechtgezet
 • Jay in de IJmond-app heeft toegezegd volgende week aanwezig te zullen zijn
 • wij dat echter eerst moeten zien en dan pas geloven
 • Jay dat namelijk al enkele malen heeft beloofd
 • hij inmiddels wel zijn SO-III heeft gehaald
 • Wybo ook geslaagd is
 • dit de SO II-cursus betrof
 • Wybo daar zeer veel van heeft opgestoken
 • wij iedereen weer een leuk (voetbal)weekend toewensen

 Wist u dat ..... (16 mei 2019)

 • de club klein was gisteren
 • het daarom niet minder gezellig was
 • Sander nog 1 keer training geeft dit seizoen
 • iedereen de komende periode dus gewoon weer onder de steen vandaan kan komen
 • wij ons wel afvragen wie Sander vervangt
 • de geruchten zijn dat dit ene RD zal zijn
 • hij al enige keren de honneurs heeft waargenomen
 • "HIJ" zaterdag tijdens de ALV van de COVS nog een belangrijke taak te vervullen heeft
 • "HIJ" dan sv IJmond vertegenwoordigt bij het stemmen op een nieuwe voorzitter
 • wij ervan uitgaan dat "HIJ" weet op wie hij moet stemmen
 • Ireentje met twee maten meet
 • zij Menno trakteert op een zak Engels drop
 • de andere leden het moeten doen met een suikerklontje
 • de opkomstlijst wordt aangevoerd door Willy
 • hij nog wel de nodige concurrentie heeft te duchten
 • barkeeper Martien ditmaal een keer verhinderd was
 • hij andere verplichtingen had
 • zijn broer en oud-trainer Henk M hem - samen met Jacques - op waardige wijze verving
 • Henk M echter wel even op de klok keek tegen 00.00 uur
 • hij een ieder toen vriendelijk, doch dringend verzocht aan het laatste drankje te beginnen
 • Ron zijn standpunt over de KNVB in de Telegraaf heeft laten optekenen
 • de liefhebbers dit via de volgende link kunnen lezen: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/3590740/knvb-laat-steken-vallen
 • Ron - zoals we van hem gewend zijn - ongezouten zijn mening geeft over de KNVB 
 • hij toch even vergeten is om sv IJmond te noemen
 • dit mischien juist wel bewust is gedaan
 • Rafael ook weer eens voor de nazit verscheen
 • hij echter niet al te lang kon blijven vanwege de nachtdienst die hij moest lopen
 • hij in ieder geval met een goed gevoel de nachtdienst in kon gaan
 • zijn club Ajax er namelijk in slaagde het 34e landskampioenschap te veroveren
 • zijn 2 favoriete clubs daar allebei in slaagden dit seizoen
 • het toch ook heel mooi was geweest als deze clubs tegen elkaar hadden kunnen uitkomen in de Champions League-finale
 • Fred dit keer bij binnenkomst een biertje van Henk W kreeg aangeboden
 • Henk hierin in de voetsporen van de afwezige Aron trad
 • het zo langzamerhand dus een echte traditie begint te worden
 • de oer-Feijenoord-supporter Rob (van av DEM) bij het langslopen het volgende opmerkte: "Gefeliciteerd met het gekochte kampioenschap"
 • hieruit toch een zekere frustratie bleek
 • er volgend seizoen weer met een schone lei wordt gestart
 • er dan ook weer alle kansen voor Feijenoord zijn
 • er zelfs dan ook kansen zijn voor de favoriete club van de in de regels 8 t/m 10 genoemde persoon
 • deze club uit het oosten van het land komt
 • de kompetitie nu echt op het einde loopt
 • de nakompeties over enkele weken zullen starten
 • daar vast ook nog wel enkele IJmonders actief zullen zijn
 • Ruud zich blijft inspannen voor vermaak en vertier in de IJmond-app
 • degenen die (nog) niet in deze app zitten echt iets missen
 • daar met enige regelmaat ook zeer serieuze zaken in worden gemeld
 • de redacteuren het voor nu wel weer genoeg vinden
 • zij u allen een prettig en hopelijk zonnig weekend toewensen met veel voetbalplezier!!!

Wist u dat ..... (9 mei 2019j

 • zelfs fanatieke Feyenoord-supporters gisteren echt bedroefd waren
 • HIJ bijzondere voorspellende gaven heeft
 • Folkert daar niet van gediend was
 • Henk de wedstrijd niet alleen goed heeft kunnen zien
 • hij ook de verslaggever goed kon horen
 • zijn Ireentje met twee maten meet
 • zij Menno voortrekt
 • zij Menno wel beloont omdat Menno 10 minuten op Henk past
 • zij ook moet weten dat de hele groep de hele avond op Henk past
 • wij Henk volgende week wel zien komen met 10 zakken Engels drop
 • ze bij de ING nog op zoek zijn bij een relatiebeheerder
 • het penningmeesterschap nog steeds niet helemaal rond is
 • Ron op het allerlaatste moment ten tonele verscheen
 • dit Ruud de opmerking ontlokte dat Ron zichzelf dit keer was vergeten
 • dit gelukkig toch niet zo bleek te zijn
 • Ron gewoon de hele training uitliep en ook de hele wedstrijd uitkeek
 • hij net als alle andere aanwezige IJmonders bijzonder baalde van de uitslag
 • het vooral voor Rafael een zware week was
 • hij en zijn beide favoriete clubs niet zag doordringen tot de Champions League-finale
 • dit dus om Barcelona en Ajax ging
 • wij wel hopen dat Rafael deze zware teleurstelling te boven komt
 • hij zich nu voor wat Ajax betreft maar moet concentreren op het behalen van het kampioenschap
 • Jacques ook weer terug van weggeweest was
 • hij 2 weken niets had gedaan aan zijn conditie
 • hij het dus extra zwaar had dit keer
 • trainer Sander onmiddellijk na de training naar huis ging
 • hij namelijk heel geconcentreerd naar de wedstrijd van Ajax wilde kijken
 • dit helaas niet heeft geholpen om Ajax in de finale te laten komen
 • hij voortaan dus maar beter gewoon bij IJmond kan blijven kijken
 • Pim tijdens de training last kreeg van een terugslag
 • hij de training op 50% afmaakte
 • Pim zaterdag as. hopelijk weer op 100% zit
 • hij dan de westrijd Zaandijk 1 - Jong Hercules 1 moet fluiten
 • Fred keurig na de 1e helft aanschoof voor de nazit
 • hij toen onmiddellijk door Aron werd voorzien van een biertje
 • dit inmiddels een vaste gewoonte is geworden
 • Aron het zelf altijd nog gewoon op een watertje en chips houdt
 • er via de volgende link nog kan worden geoefend met spelregelsituaties vanuit VAR-perspectief
 • https://www.aragvarquiz.nl/
 • wij iedereen een prettig en sportief weekend toewensen

 

Wist u dat ...... (2 mei 2019)

 • Henk graag vertelt dat hij een boefje is
 • hij nu de zak Engelse drop voor Menno tot het laatst bewaarde
 • zijn Ireentje het zo sneu vond dat Folkert c.s. vorige week Menno zijn drop had opgegeten
 • dat ze daarom Henk opnieuw een zak drop had meegegeven
 • om te voorkomen dat de zak opnieuw zou worden geconfisqueerd Henk de zak pas bij vertrek aan Menno mocht geven
 • Ron vandaag zijn 50e verjaardag viert
 • wij wel hopen dat er een Abraham in de tuin zal staan
 • zijn Martine dit waarschijnlijk "opzettelijk" is vergeten
 • Ron zijn nieuwe levensfase niet zo wenst te benadrukken
 • het wel passend is voor deze fase dat hij opnieuw iets vergat
 • het dit keer om een sok ging
 • wij ons echt afvragen wat het de volgende keer nu weer zal zijn
 • "HIJ" er gisteren niet was
 • dat voor Fred niet zo leuk was
 • hij op die manier namelijk alleen naar buiten moest om even van een trekje nicotine te kunnen genieten
 • het de redacteur trouwens is opgevallen dat de E-sigaret van Fred al een tijdje niet meer is gesignaleerd
 • trainer Sander weer terug was van even weggeweest
 • hij de training begon met een relatief lichte oefening
 • hij dat daarna echter ruimschoots compenseerde met zwaardere oefeningen op het eind
 • de balans hiermee weer in evenwicht was
 • de training werd geobserveerd door Aron
 • Aron na afloop mededeelde dat hij tevreden was over de inzet van een ieder
 • hij daarvoor een collectieve 8- uitdeelde als cijfer
 • Carel zijn rapport van de heer Rein.... helaas nog niet had kunnen uitprinten
 • Carel daarentegen aan Fred heeft toegezegd het naar hem te mailen
 • Fred heeft moeten beloven dat het alleen door hem mag worden gebruikt
 • de privacyregels - zowel voor de oude als de nieuwe voorzitter - natuurlijk moeten worden gerespecteerd
 • het alleen jammer is dat de overige IJmonders nu geen inkijkje krijgen in de bespiegelingen van de heer Rein....
 • zij daar ook nog wat van hadden kunnen opsteken ("ter lering en vermaak....")
 • wij daar met z'n allen wel zeer nieuwsgierig naar zijn
 • er wellicht een ICT'er onder de IJmonders is die de mail van Fred kan hacken?
 • een onbewuste datalek ook niet echt strafbaar is
 • Wybo een inkijkje verschafte in de SO-II-cursus
 • hij meldde dat hij daarvoor een "Gestapo"-opdracht moet uitvoeren
 • dit heeft te maken met de uitingen van scheidsrechter op de social media
 • Wybo werd geadviseerd daartoe een kijkje te nemen in de geschiedenis van de IJmond-appgroep
 • daarin genoeg bruikbaar materiaal voorhanden is 
 • vooral ene Ruud uit IJ daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd
 • Menno en Wybo deze week eenzelfde verzoek ontvingen
 • aan hen door een collega werd gevraagd of zij van wedstrijd wilde ruilen
 • Wybo neen en Menno ja zei
 • Wybo daartoe overigens plausibele redenen had
 • Menno nu niet naar Barendrecht hoeft, maar naar Hollandia
 • het enige nadeel daarvan is dat er zeer waarschijnlijk dan ook weer beelden beschikbaar zullen komen van die wedstrijd...
 • de voorzitter 3 weken afwezig is
 • hij met zijn Gina 3 weken lang door Noorwegen gaat reizen 
 • Carel zijn fluit thuis laat
 • hij die na 3 weken rust dan weer volop hoopt te kunnen gebruiken
 • alleen rapporteur Rein.... hoopt dat dat dan niet al te "volop" zal zijn
 • Pim as. zaterdag naar AFC 2 te Amsterdam moet
 • hij voor de zekerheid alvast naar de parkeermogelijkheden informeerde
 • Pim namelijk nogal slechte ervaringen heeft beleefd aldaar
 • Amsterdam sowieso niet meer leuk is om te parkeren
 • het in allerlei andere opzichten natuurlijk nog wel heel leuk is
 • Pim overigens nog steeds toestemming moet geven om zijn wedstrijden te kunnen publiceren op de site
 • Aron in afwachting is van een berichtje van Pim
 • dit trouwens ook voor Lars geldt
 • volgende week woensdag de wedstrijd van AJAX - Tottenham Hotspur live in de av DEM-kantine kan worden gevolgd
 • wij dan alleen maar rood-witte supportes hopen te zien
 • bargast "Rob" (van av DEM) zeer waarschijnlijk dan niet aanwezig zal zijn
 • hij namelijk een fervente Feijenoord-supporter is
 • het zeer opvallend is te noemen hoe Willy Willy over het trainingsveld zoeft
 • hij de laatste weken steeds vooraan in de groep is te vinden
 • volgende week de nestor van IJmond (Piet) weer een jaartje ouder wordt
 • hij tegelijkertijd jarig is met Rafael (6 mei)
 • ook de av DEM-penningmeester dan zijn verjaardag viert
 • de traktaties volgende week dan niet van de lucht zullen zijn
 • er na een eventuele overwinning van Ajax er waarschijnlijk nog veel meer zullen volgen
 • wij een ieder weer een prettig en sportief weekend toewensen

 

Wist u dat ..... (25 April 2019)

 • Ron bijna een satanisch genoegen beleefde bij het afknijpen van de trainingsgroep
 • dit gedrag waarschijnlijk gekopieerd is uit zijn assesment voor zijn nieuw baan
 • hij overigens zelf ook gewoon meetrainde
 • dit ook voor het gehele bestuur gold
 • Willy (voor het eerst in de geschiedenis??) de ranglijst aanvoert
 • Menno zelf niet zo goed op de hoogte is van de periodes waarop hij relaties is aangegaan
 • de man die niet genoemd mag worden ook weer ten tonele verscheen
 • hij een langdurig onderhoud had met de huidige voorzitter
 • bekend is dat sommige mannen niet kunnen inschatten hoe lang hij is
 • dit later op de avond ook niet beter wordt
 • de vergeetachtigheid van Ron steeds grotere vormen begint aan te nemen
 • hij gisteren zijn aantekeningenmap vergat mee te nemen
 • hij nu elke week wel iets vergeet
 • Ron misschien zijn EHBO-kennis eens moet gaan toepassen op zichzelf
 • Carel ook kennis heeft gemaakt met de hand van rapporteur Rein....
 • de laatste 4 letters in het kader van de privacy zijn weggelaten
 • deze 4 letters zelf wel kunnen worden ingevuld met de volgende aanwijzing
 • een Olympische winnaar dit altijd krijgt
 • Carel door dit rapport van de 12e naar de 38e plaats tuimelde
 • de rapporteur ook opmerkingen had op de fluit(toon) van Carel
 • dat al onmiddellijk bij de aftrap het geval was
 • de rapporteur vond dat Carel een te harde fluit(toon) etaleerde
 • de ook aanwezige rapporteur Fred nieuwsgierig informeerde of hij het rapport mocht inzien
 • Carel heeft beloofd dit de volgende keer mee te nemen
 • Aron toch ten tonele verscheen
 • dit kwam doordat zijn wedstrijd bij AFC'34 op het allerlaatste moment niet doorging
 • Aron toen al wel in Alkmaar was
 • hij toen echter besloot de koers naar av DEM te verleggen
 • Aron ook nog meldde dat het met zijn kaartenbeleid best nog wel meevalt
 • daaraan toegevoegd moet worden dat dit relatief gezien is
 • hij zich namelijk vergelijkt met Sander die in zijn hoogtijdagen volgens Aron op een gemiddelde van 4 per wedstrijd zat
 • Aron op 1,25 per wedstrijd uitkomt
 • Henk W weer eens een zak engelse drop had meegekregen van Irene
 • deze voor zijn vaste chauffeur Menno was
 • de zak echter niet de kans kreeg om de DEM-kantine te verlaten
 • dit kwam doordat Folkert tjidens de nazit ineens opmerkte dat hij wel zin had in een lekker (engels) dropje
 • Menno de beroerdste niet was en de zak opmiddellijk uit zijn tas opviste en op tafel deponeerde
 • hij hoopt dat Irene hiermee kan instemmen
 • de inhoud in ieder geval nu in diverse IJmond-magen terecht is gekomen
 • er komend weekend weinig voetbal in de regio is
 • dat natuurlijk ook wordt veroorzaakt door Koningsdag (zaterdag as.)
 • Ruud zijn schoonvader aardig weet te beinvloeden
 • Ed namelijk de opdracht van Ruud had meegekregen om minimaal 10 stekelige opmerkingen te maken
 • Ed gelukkig na 1 stekelige opmerking al ophield
 • Ruud het stokje toen maar weer zelf overnam
 • deze taak aan Ruud zeer goed besteed is
 • op de foto van vorige week een zeer jeugdige Henk W was te zien
 • vele IJmonders hem hadden herkend
 • hierbij de oproep wordt gedaan om ook jeugdige of andere foto's in te sturen
 • dit niet geldt voor de inmiddels al vaak gebruikte moslimafoto van Ruud  
 • Ruud al wel heeft laten weten dat hij deze op Koningsdag opnieuw in de IJmondapp zal plaatsen
 • Ruud daarmee zijn oranjegevoel wil laten spreken
 • het voor nu wel weer genoeg is
 • de redacteuren een ieder een prettige Koningsdag toenwensen