Scheidsrechtersvereniging IJmond

Opgericht 21 augustus 1972

WAT BETEKENT COVS?

COVS staat voor Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters. Over heel Nederland zijn er – verdeeld over zes districten – 73 scheidsrechtersverenigingen (COVS-groepen) aangesloten. De COVS werd op 29 mei 1932 opgericht met als vestigingsplaats Den Haag, hoewel de initiatieven om tot bundeling te komen werden ontwikkeld in Friesland. In het Noorden zagen de scheidsrechters al snel in, dat gezamenlijk, landelijk optreden de scheidsrechters meer profijt zou brengen. Individuele arbiters geloofden in een sterke organisatie die de belangen beter kon behartigen. Daardoor werd de positie van de scheidsrechter – ook binnen de KNVB – versterkt. De COVS is dus al “op jaren”, maar heeft zich in de loop van de voetbalhistorie steeds aangepast. Zowel wat de inhoud betreft als de structuur. Dat proces gaat nog steeds door. In de loop van diezelfde geschiedenis hebben al heel wat gerenommeerde arbiters kleur aan de organisatie gegeven, terwijl de belangenloze inzet van velen altijd het cement van de organisatie is geweest. Dat kan niet zonder geloof en vertrouwen in een gezonde belangenorganisatie. Deze ontwikkeling is vastgelegd in het beleidsplan en het rapport “De Waak-hond”, om aan te geven dat de COVS alert is, passend in deze tijd, zeventig jaar na oprichting. De organisatiegraad van de COVS is hoog, maar het kan beter. Werving en Behoud is niet voor niets een hot item in het beleidsplan. De komende jaren zal tevens veel energie worden gestoken in het uitwerken van het Masterplan Arbitrage en het bevorderen van fair play. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar de website van de COVS (www.covs.nl).

 

PER 2024 zal er geen connectie meer zijn met de COVS vanuit SV IJmond.